Huvudvärk, tips nr 6 från Fråga Helhetsdoktorn
 
Introduktion
 

Varningsignal
 

 • Huvudvärksformer
 • Spänningshuvudvärk
 • Läkemedelsorsakad
 • Migrän
 • Hortons
 • Paroxysmal
 • Trigeminusneuralgi

 •  

   
   
   

  Orsaker

  Behandlingstips

 • Stresshantering
 • Clysmatic
 • Födoämnen
 • Magnesium
 •  Gurkmeja
 • Tandpressning
 • Akupunktur
 • Autogen_träning
 • Sterilt_vatten
 • Biofeedback
 • Manuell_behandling
 • manipulation
 • mobilisering

 • Frågor_och_Svar

  Länkar
   

   

  Introduktion
  Huvudvärk är det kanske vanligaste symtomet men orsakar ofta oro för att man ska ha drabbats av en allvarlig sjukdom som tumor cerebri (hjärntumör), hjärnblödning (subduralblödning eller subarachnoidalblödning) eller hjärnhinneinflammation. Flera former förekommer och bland dem kan nämnas migrän, Hortons huvudvärk, spänningshuvudvärk och kronisk paroxysmal hemikrani.

  Huvudvärk som varningssignal:

  Innan man behandlar en huvudvärk med egenvårdsmetoder är det vissa signaler som man måste ta på allvar. Det ökar risken för att det ligger en allvarlig sjukdom bakom om några av nedanstående faktorer föreligger:

   Svår huvudvärk som debuterar plötsligt. Det kan vara tecken på subarachnoidalblödning (pulsåderblödning i hjärnan) eller meningit eller meningoencefalit (inflammation).

   Progredierande (tilltagande) huvudvärk. Detta kan bero på en förändring inuti huvudet som orsakar ökande tryck; (hjärntumör eller en blödning), eller en inflammation i huvudets pulsådror, temporalisarterit. Den senare kan obehandlad leda till blindhet om den även angriper synnervens blodkärl.

   Huvudvärk som utlöses efter en fysisk ansträngning, hosta eller sexuell aktivitet. Detta ökar risken för att det kan vara en hjärnblödning.

   Olika symtom utöver huvudvärken. Dåsighet, förvirring, minnesförlust, känselförändringar, feber, ledvärk och muskelvärk talar för att det kan vara en allvarlig sjukdom bakom.

   Huvudvärk som börjar efter 50 års ålder. Detta kan vara en allvarlig sjukdom till dess att motsatsen har bevisats eftersom de flesta ofarliga huvudvärkstyper som spänningshuvudvärk och migrän börjar före 50 års ålder.

   Huvudvärk som väcker dig.


  Olika huvudvärksformer:
  • Spänningshuvudvärk: En vanligen molande värk som de flesta människor har upplevt vid något tillfälle. Den är ofta kopplad till stress och utgör 90% av all huvudvärk.
  • Läkemedelsorsakad huvudvärk: Många patienter har täta huvudvärksattacker och ofta daglig konsumtion av receptfria och receptbelagda värkmediciner. Man har påvisat förhållandet att vissa preparat själva kan orsaka huvudvärk om de tas omdömeslöst. Även vanliga preparat som Treo och Alvedon kan orsaka huvudvärk om de används dag efter dag.
  • Migrän: Detta tillstånd är 2-3 ggr vanligare hos kvinnor än hos män och i en del fall anses hormonella faktorer vara med. Typiskt är det anfallsvisa förloppet där kanske hälften känner en del föraningar om att ett anfall ska komma. Värken, vanligen svår och halvsidig, föregås ibland av synrubbningar och andra symtom. Kräkningar och kraftigt illamående samt rörelsekänslighet och ljusskygghet följer ofta med.
  • Hortons huvudvärk: Den svårast huvudvärksformen som förekommer i episoder med ett "svärmliknande" mönster. Kallas därför i engelskt språkbruk "cluster headache". Ibland benämnd självmordshuvudvärk p.g.a. de kraftigt smärtsamma attackerna.
  • Kronisk paroxysmal hemikrani: Sällsynt form som liknar Hortons huvudvärk men som man bör tänka på p.g.a. att den är lättare att bota.
  • En speciell form är den sk ansiktsneuralgin eller trigeminusneuralgi. Yttrar sig som kortvariga elektriska stötar i ena ansiktshalvan.

  Huvudvärk kan ha många utlösande orsaker. Ibland kan flera av nedanstående faktorer förekomma samtidigt:

  • Tyramininnehållande födoämnen som vin, stark ost, choklad och fisk kan utlösa migränanfall. Vissa människor är känsliga för citrusfrukter, avocado, plommon, körsbär och bananer. Många andra födoämnen kan utlösa migränanfall och det är en bra ide att fundera över om det finns något samband med den mat du äter.
  • Livsmedelstillsatser med Glutamat.
  • Stress, muskelspänning, bihåleinflammation (sinuit), förstoppning, högt blodtryck, premenstruell spänning, läkemedel och ett svängande blodsocker kan bidraga .
  • Dåliga arbetsställningar, felaktig syn och undermålig belysning.
  • En bakomliggande whiplashskada mot nacken.

  Behandlingstips:
  • Lär dig en teknik för stresshantering, t ex Qi Gong, tillämpad avslappning eller meditation.
  • Se till att undvika förstoppning genom att underlätta för en god tarmfunktion. Eventuellt med hjälp av Clysmatic eller liknande metoder för tarmreglering.
  • Uteslut födoämnen som kan ge allergier genom att fasta och sedan lägga till ett födoämne i taget om det gäller en svårbehandlad huvudvärk. C-vitamin stabiliserar histaminhalten i blodet, se "tips vid astma" och kan användas även vid födoämnesutlöst migrän. Vitamin B6 och B3 har givits i syfte att balansera serotoninnivåerna. En fasta på t ex 3 veckor och därefter laktovegetabilisk kost kan ofta bryta ett livslångt lidande för gott. Många gånger räcker det med enbart råkost och uteslutande av mjölkprodukter.
  • Magnesium som kosttillskott är effektivt mot migrän och det har sannolikt också värde som tillägg vid mera muskulärt orskakad spänningshuvudvärk. Koffeinet i kaffe och vissa mediciner som intas mot huvudvärk verkar utdrivande på mineraler som magnesium och det kan tänkas ge upphov till onda cirklar. Stress ökar också utsöndringen av magnesium och om inte stressen bidrar till huvudvärk så orsakar nog huvudvärken i sig att man får en extra stressfaktor.
  • För att minska stress:
   • Utöva en regelbunden motion.
   • Terapeuthjälp om det finns psykiska blockeringar.
  • Tandpressning under natten kan vara en bidragande faktor. Tala med din läkare eller tandläkare.
  • Akupunktur har flera verkningsmekanismer. Se "tips: akupunktur". Metoden tycks vara speciellt effektiv vid migrän.
  • Autogen träning och självhypnos kan vara metoder som passar en del huvudvärkspatienter. Blockad av den andra halsryggradsnerven (C2) och nacknerver (nervus occipitalis) är tekniker som räknas till de vanliga blockader som ges vid smärttillstånd. Tekniken finns även beskriven i den kontinentala formen av Neuralterapi och metoden tillämpas ibland  även om kanske akupunktur rekommenderas i första hand. I en norsk studie fick man smärtfrihet från värk utlöst från nacken (cervikogen huvudvärk) i 50% av fallen. Bovim G. Berg R. Dale LG . Department of Neurology, Trondheim University Hospitals, Norway. Cervicogenic headache: anesthetic blockades of cervical nerves (C2-C5) and facet joint (C2/C3). Pain. 49(3):315-20, 1992 Jun.
  • Samma grupp har gjort en studie på injektioner med sterilt vatten och man fick då ingen säker effekt på spänningshuvudvärk men däremot vid whiplashskador och värk från nacken med sekundär huvudvärk.
  • Biofeedback (biologisk återkoppling): en "lögndetektorliknande" teknik för att lära sig kontrollera kroppens reaktioner kan användas direkt för att påverka huvudvärk. Har provats speciellt för behandling av värk hos gravida där man vill undvika mediciner.
  • Manuell behandling av nacken är en ofta utförd behandling i syfta att reducera huvudvärk med ursprung i nacken. En studie i Danmark har utförts för att kunna avgöra effekten av manipulation: Nilsson N. Nordic Institute of Chiropractic, Odense, Denmark. A randomized controlled trial of the effect of spinal manipulation in the treatment of cervicogenic headache. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 18(7):435-40, 1995 Sep. Resultatet visar på en möjlig effekt på huvudvärken men det var svårt att få klar statistisk signifikans.
  • Den mjukare (och säkrare!) metoden mobilisering bör användas i första hand vid cervikogen huvudvärk. En studie visar effekt av behandlingen: Schoensee SK. Jensen G. Nicholson G. Gossman M. Katholi C .Baptist Medical Centers at Montclair, Birmingham, AL, USA. The effect of mobilization on cervical headaches. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 21(4):184-96, 1995 Apr.
  • Örter och naturmedel kan provas: Te på vändeört (valeriana), meliss (citronmeliss), kamomill, rölleka (kramplösande) och Skogsborgs te nummer 25 rekommenderas vid Tallmogården. Även vetegroddolja och jättenattljusolja t ex Preglandin är värt att prova.
  • Imigran som är den medicin som effektivast kan bryta ett migränanfall som redan har börjat finns nu i flera former; tabletter, nässprej, injektionsform och stolpiller. Det finns dock rapporter om att en kombination av vanlig acetylsalicylsyra (ASA) i form av receptfritt Treo eller liknande tillsammans med en tablett metoklopramid (Primperan) ger samma effekt om det tas någorlunda tidigt vid migränanfall. Den kuren kostar bara 3 kr, 30 ggr mindre än Imigran och det kan vara anledningen till att behandlingen inte nämndes på den aktuella temadagen om huvudvärk. Se referat nedan.
  • Ännu billigare blir det om man behandlar migrän med metoderna som nämns i boken: "Migrän kan besegras med diet: av Rodolfo Low, SvD förlag. Metoderna stämmer mycket väl överens med Tallmogårdens behandlingsprogram.
  • Motion och även mera intensiv träning kan bryta ett uppseglande migränanfall.
  • Glutenfri kost kan bota vissa huvudvärksformer. Intolerans mot gluten kan ligga bakom återkommande huvudvärk. Det visar en ny studie som publicerats i den medicinska tidskriften Neurology. De amerikanska forskarna undersökte tio patienter med återkommande huvudvärk där några av dem upplevde försämrad muskelsamordning.. Undersökning av patienterna med magnetkamera visade också att det pågick en inflammatorisk process i det centrala nervsystemet. Nio av patienterna upplevde symtomlättnad när de fick gå över till glutenreducerad kost.
  • Naturläkemedel:
  • Gurkmeja finns i flera olika kosttillskott och växten är rik på inflammationsdämpande curcumin.

  Referat från artikeln i Lancet där man jämför sumatriptan (Imigran) med Treo och Primperan.

  The effectiveness of combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide compared with oral sumatriptan for migraine.

  Author Tfelt-Hansen P; Henry P; Mulder LJ; Scheldewaert RG; Schoenen J; Chazot G Address Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Denmark. Source Lancet, 346: 8980, 1995 Oct 7, 923-6

  Aspirin is commonly used to treat migraine attacks, although sumatriptan, a much more expensive treatment, is also effective. We compared a combination of lysine acetylsalicylate (equivalent to 900 mg aspirin) and 10 mg metoclopramide (LAS+MTC) with oral sumatriptan (100 mg) and placebo in 421 patients with migraine. LAS+MTC was as effective as sumatriptan with a decrease of headache from severe or moderate to mild or none of 57% and 53%, respectively, for the first migraine attack treated. Both treatments were better than placebo (success rate 24%, p < 0.0001). LAS+MTC was significantly more effective in the treatment of nausea than sumatriptan (p < 0.0001) and was better tolerated (adverse events in 18% and 28%, respectively, p < 0.05). LAS+MTC is as effective as sumatriptan in the treatment of migraine attacks. It is also much cheaper.

  Egen kommentar: Glöm inte bort att även detta är symtomatisk behandling om än mycket billigare!

  Många läkemedel har huvudvärk som en vanlig biverkan. Följ länken och kontrollera i denna lista om Du tar någon medicin som kan ge upphov till huvudvärk.


  Hög kaffekonsumtion som ger en hel del koffein kan bidraga till huvudvärk. Prova gärna att få vara i en kaffefri miljö och när man ska koppla av kan det vara en fördel om man låter kroppen "vila" från koffein som är den huvudsakligt verksamma substansen i kaffe.

  Det bästa är om man trappar ner på kaffet i god tid innan vistelsen. Ett sätt kan vara att minska konsumtionen med ½kopp per dag.

  Syntom vid kaffeabstinens: Mycket vanligt är huvudvärk som varar en till fem dagar. Vidare rapporteras irritabilitet, oförmåga att utföra sedvanliga arbetsuppgifter, nervositet, rastlöshet, trötthet och i extrema fall illamående och kräkning.  Psykologbehandling vid migrän
  Gratis behandling av huvudvärk! I en studie om huvudvärk undersöker  Lasse Ström och Richard Pettersson, Psykologprogrammet, Uppsala Universitet,  om Internet kan användas för att nå många människor med en billig och effektiv behandlingsform. 
  Läs mera på websidorna: 
  http://www.livanda.se

  VÅGA VÄGRA KAFFE
  Föreningen "Våga Vägra Kaffe" (VVK) är ett gäng göteborgare
  som inte alls hatar kaffe. Däremot tycker de att de sociala
  kraven som kommer med kaffet borde slopas.
  http://home5.swipnet.se/~w-51007/

  Frågor och svar
  Jag är 55+ och har haft migrän sedan tonåren. Jag undrar om du vet mer mekanismen GLUTAMAT/HUVUDVÄRK? Och vad kan man lindra sådan huvudvärk med? (det är ju svårt att undvika ibland på bjudningar eller resor). Och VARFÖR har det blivit så här? (sämre de sista 10 åren). Jag blir allt känsligare för allra minsta spår av glutamat i mat (typ färdig djupfryst mat, några skivor Salami, Kinamat, bjudmat där man använt buljongtärning etc.). Jag får en kraftig sprängande huvudvärk 4-6-8 timmar efter det jag ätit sådant, ofta med kräkningar varje eller varannan timme och det håller i sig c:a 12 timmar, ibland längre. Det släpper ganska momentant och går ofta, men inte alltid över i ett migränanfall (då känns det nästan SKÖNT att få migrän!). Samma typ av HV kan jag få av fisk och skaldjur (som jag kunnat äta tidigare), även vid stark värme eller efter kraftig ansträngning (typ flytt). Har flera gånger i början sökt akutmott för detta, så småningom upptäcktes att supp. Indome (även Voltaren, men då i maxdos) lindrar och ibland tycker jag även att Rinexin, Clarityn lugnar ner lite. Min neurologdoktor har ingen riktigt bra förklaring till detta, endast en teori om att det är lite "trångt" i ryggmärgskanalen uppe vid skallbasen, då man sett lätt förstorade lillhjärnstonciller på MRT.  Detta började första gången omkr.-85 för att sedan öka med åren och bli allt mer känsligt för mindre och mindre retning.  Det är troligen så att jag har 3 huvudvärkstyper. Fick nämligen för någon vecka sedan först den HV av "spränghuvudvärkstyp" inkl, illamående/kräkn. pga ansträngning för att bara några dager efter få "Glutamat-HV", av en KRAV-märkt pizza (Oscars, kontakt med tillverkaren bekräftade att det var Glutamat i tomatsåsen  och jag har även uppmärksammat KRAV-organisationen om detta).

  Då besvären kom så nära varandra, kunde jag känna klar skillnad på G-HV:n": den är mer begränsad bakom pannan, i främre delen av huvudet, men ihållande  och på samma smärtnivå i c:a 12 timmar, dock utan så kraftigt illamåeende. Indome hjälpte inte för detta, (däremot lindrar Indome för ansträngn.HV:n).Så det är fortfarande så att jag verkar vara löjligt
  extremt känslig, något som ökat de senaste åren.

  Är det kanske så att många fler känner av det här, men blir diagnosticerade som spänningsHV-pat? Jag går just nu i en HV-vattengympagrupp och där är flera yngre kvinnor, (ensamstående= mycket färdigmat??), som klagar över liknande symptom och som inte kommer åt sin "spänningsHV". Knepigt - men jättebra om man uppmärksammar detta mer, som du verkar göra nu. 

  Svar: Glutamat är kemiskt sett en  aminosyra (byggsten i våra proteiner) och den har även användning som "smakförstärkare" i en del kryddblandningar mm. Om man intar mat med stor tillsats av detta ämne kan man få förhöjda nivåer av det i kroppen. I hjärnan fungerar den som en budbärare, signalsubstans, och en förhöjning kan påverka hjärnans funktion. Vid höga doser,exempelvis från kinamat kan man drabbas av det som  kallas "Chinese restaurant syndrome" Känsliga personer kan drabbas av reaktioner som huvudvärk,svettning, halsbränna, tryck över bröstet och illamående. Man vet att känsligheten för glutamat i kosten varierar och att vissa personer är känsligare. Du försämras tydligen också över tiden och det vore värdefullt om man i alla fall kunde hitta några medel att bromsa upp utvecklingen. Vid många tillstånd där nervceller är inblandade och där man har gjort "vad man kan" med de vanliga metoderna brukar jag rekommendera att man ger extra tillskott med substanser, ofta kosttillskott som man vet skyddar hjärncellerna. Ser man att Du har B-vitaminbrist börjar man med att ge ett grundläggande tillskott med B-vitaminer, vid brist gärna på recept, t.ex i form av TrioBe och/eller Neurobion. Tar Du redan nu receptfria tillskott kan det ev störa utredningen. Redan nu kan Du börja med ett tillskott med essentiella fettsyror, se mera på sidan om "Fett". Att börja med dessa tillskott stör inte utredningen. 
  Sedan (när man har förvissat sig om att hjärnan har tillräckliga halter av B-vitaminer och låga halter av homocystein bl.a. ) kan man prova tillskott med:

  • Enada-tabletter, se mera på sidan om "Parkinson"
  • "Metylgruppsgivare" som SAM-e och MSM som är  svavelinnehållande ämnen.
  • Ett naturmedel som motverkar Glutamatreceptorerna i hjärnan är t.ex. Salusan. Det är mera kortverkande, vanligen använt som sömnmedel, se mera på sidan om "Sömn"
  Manuella teapier kan även provas:
  • Vid många huvudvärskformer, även vid tillstånd där lillhjärnstonsillerna hänger ner kan man prova en manuell behandling av nacken. Se mera på sidan om "Ortopedisk Medicin"
  Jag ska även föra frågeställningen vidare så kanske jag kan återkomma med mera tips. Om Du vill tar jag även kontakt med Din ordinarie läkare.
                 B D

  Huvudvärkslänkar:

  Svenska Migränförbundet http://www.migran.org/
  Banérgatan 55, 115 53 Stockholm
  Tel 08-660 55 35 Fax 08-660 01 77 e-post: kansliet@migran.org

  Angelas Hemsida om Migrän och Huvudvärk
  Magnesium och dess betydelse för hälsan
  Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare


  På engelska:
  Glutenfri kost och huvudvärk:  Neurology 2001;56:385-8

  Mera bra tips emottages tacksamt för komplettering till denna sida!
  Tillbaka till Helhetsdoktorn
  Bertil Dahlgren uppdaterad 2010-09-22