Curcumax
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Curcumax  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter  40 st
1 tablett 2 gånger dagligen i en vecka, därefter 1 tablett dagligen efter behov. Dagsdosen bör ej överskridas.
 
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Innehåll per kapsel Curcumin C3 Complex (extrakt av gurkmeja) 400 mg
dl-fenylalanin
50 mgBioperine (extrakt av svartpeppar)
5 mgEgenskaper:Kosttillskott med positiv effekt som tilllägg vid behandling av inflammatoriska tillstånd och artros.
Innehåller gurkmejaextrakt som är en vanlig örtkrydda ingående i bl.a curry som har en lång användning inom
ffa ayurvedisk medicin.  d,l-fenylalanin är en aminosyra där brister kan ge upphov till minskad produktion av
kroppens egna smärthämmande ämnen, endorfinerna samt extrakt av svartpeppar som kan förbättra upptaget
i matsmältningsapparaten.

OBS: Innehåller fenylalanin
BIVERKNINGAR: I ett liknande kosttillskott har man upptäckt en förorening i form av
inflammationsdämpande läkemedel ur gruppen NSAID. Analyser under mars-09 visar inte någon förekomst
av denna förorening i det aktuella extraktet som används till Curcumax.


BARN: Ge ej kapslarna till små barn. Det saknas klinisk dokumentation beträffande doser till barn
GRAVIDITET: Inga kända risker med gurkmeja och fenylalanin under graviditet förutom för de som
har PKU. Bioperinen är inte studerat men det finns inga misstankar om att svartpeppar skulle vara skadligt.
AMNING: Inga kända risker.
INTERAKTIONER: Bioperine kan som andra tillskott med magstärkande kryddor verka positivt för
matsmältningen. Ett ökat upptag av samtidigt givna läkmedelssubstanser kan tänkas.
Det kan vara aktuellt med läkemdel exempelvis Waran och Levaxin.
Tills vidare gäller därför en rekommendation att låta det gå en timme efter intax av Curcumax
innan man tar andra läkemedel.

Informationssida från leverantören: www.medicanord.se/curcumax_se.html

Kollegial info: Ett kosttillskott med curcumin och fenylalanin har innehållit en läkmedelssubstans nimesulid av misstag.
Detta rör andra extrakt än de som används i Curcumax och analyser utförda under våren 2009 visar inte några analyserbara
rester av läkmedelssubstanser. Det finns en omfattande och stor dokumentation från forskning om gurkmeja positiva effekter har
påvisats förutom vid inflammarioner även för hjärt-kärlsystemet. Det sistnämnda är kanske inte så oväntat då vi numera vet
att inflammationsprocesser ofta är inblandade när det gäller patogenesen för ateroskleros mm.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket.
www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar och
legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och
växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera Din läkare är det fritt att
skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och kopieras, t.ex. till Ditt
skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Curcumax  med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se

Kosttillskott  beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. Curcumax är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning och ska inte ersätta läkemedelsbehandling
vid smärttillstånd där diagnosen är oklar. 


Uppdaterad 2009-04-03
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu