Sluta röka, tips nr 29 från Helhetsdoktorn

 
Många vill sluta med tobaksrökning då det är en både dyr och ohälsosam ovana. Ofta kan det vara svårt eftersom nikotinet ger ett beroende som gör att man mår illa när man slutar röka. Många uppfattar det som om man mår bra av att ta en cigarett, men det är mest abstinensen från nikotin som släpper och som man misstolkar med ett välmående av nikotin. Nikotinet uppfyller alla krav som ställs på en drog för att den ska kallas beroendeframkallande. Nikotinet påverkar hjärnans signalsystem.   Ett faktum är dock att enkäter bland personer med erfarenhet av både nikotin och kokain visar att de båda drogerna av de flesta upplevs som lika beroendeframkallande. Komplementärmedicinen utnyttjar metoder som får kroppens nervsystem i balans. Akupunktur i olika former: med eller utan nålar, "frön" på öronpunkter osv är väletablerade metoder som har använts i flera länder vid abstinenssymtom. 


 
Dessa metoder stimulerar bl a kroppen eget morfin, de s k endorfinerna. Kosten för övrigt är rik på magnesium, ger en jämn blodsockernivå under dagen samt är fördelaktig för viktiga signalsubstanser i hjärnan. Dessa metoder gör att abstinensen inte blir så uttalad. Tyvärr har akupunktur och närliggande metoder presenterats som undermetoder men de fungerar inte så att Du slutar utan att anstränga Dig. Dock lindrar de besvären betydligt och gör att Du har större chanser att klara avgiftningen. Tobaken innebär en stress för kroppen och många reagerar på stress med en viss viktnedgång.  Bland de få "fördelar" som tobaken har kan nämnas en viss viktreduktion. I de fall som man berättar om i storleksordningen 10 kg viktuppgång anses dock andra faktorer än rökstoppet ligga bakom.  Vidare får Du hjälp med kosttillskott som ger en "försäkring" mot brister som annars kan tänkas ge upphov till "sockersug" och längtan efter speciella födoämnen (Pica-syndrom)


 
Rökstoppet är en viktig åtgärd som kan förhindra utvecklingen av en livshotande sjukdom i många fall. Du som har haft svårt att sluta röka ska därför inte dra Dig för att göra ett nytt försök. Har Du en komplicerande sjukdom där rökningen innebär ökade risker, såsom vid diabetes, hjärtkärlsjukdom, lungsjukdomar och övervikt kan Du be om att få komma på en medicinsk remiss. Du som får möjlighet att få hjälpen via din arbetsgivare ska inte glömma bort att även rökavvänjning är avdragsgill  för arbetsgivaren eftersom det faktiskt rör sig om en "riktig" sjukdom. Nikotinberoendet uppfyller alla kriterier på en beroendesjukdom och dessutom är den bevisat skadlig och leder ur arbetets synpunkt till klart nedsatt prestationsförmåga. 
Möjligt att sluta röka utan att bli tjock
Det går att fimpa för gott utan att samtidigt gå upp i vikt. Metoden går ut på att sluta röka samtidigt som
man fastar.Denna tuffa behandling har en grupp kvinnor gått igenom i en studie ledd av professor Stephan Rössner vid Karolinska sjukhuset.
   - I alla läroböcker står det att vill man ändra på sitt liv så ska man ta en sak i taget. Men vi tog djärvt nog två saker: Vi ville få kvinnorna att både sluta röka samtidigt som de fick hjälp med kosten, Det är ett välkänt faktum att den som slutar röka också går upp i vikt. De flesta ökar tio procent av kroppsvikten. Det har inget med tröstätning att göra, utan är en fysiologisk effekt som man inte själv rår för. Särskilt kvinnor drar sig därför för att sluta röka.
  Gick ner i vikt 
300 kvinnor har deltagit i behandlingen vid Karolinska sjukhuset. Hälften av kvinnorna fick ett lågkaloripulver som de tog i tvåveckorsperioder som en form av fastekur. Den andra gruppen fick bara kostråd. Båda grupperna fick nikotintuggummi för att kunna sluta röka. Efter 16 veckor hade nästan 50 procent av kvinnorna i pulvergruppen slutat röka. Dessutom hade dessa kvinnor i genomsnitt gått ner drygt två kilo i vikt. I kostrådsgruppen hade drygt 35 procent slutat röka, samtidigt som de hade gått upp 1,6 kilo - en låg viktökning i sammanhanget. 
   - Bantarpulvret ger en slags kontrollerad svält som är ofarlig. Man får en mättnadskänsla som gör det lättare för kvinnorna att sluta röka utan att överäta.
   Rökning blev bisak Barbro Appelgren är en av deltagarna i studien, och hon beskriver det som mycket jobbigt att sluta röka och börja fasta samtidigt.
  - Men det var det som gjorde att jag kunde sluta. Jag var mer koncentrerad på att jag inte fick äta - rökningen blev en bisak.
  Vi hoppas nu att den nya metoden ska kunna användas ute i landet inom exempelvis primärvården. Samtidigt är han medveten om att nedskärningarna där gör det svårt att satsa på förebyggande hälsovård. 
  - Därför är det väldigt mycket upp till politikerna att fatta beslut som det möjligt. Genom att få människor att sluta röka kan man ju undvika en rad svåra sjukdomar som kostar samhället mycket pengar.

                                        prof Stephan RössnerEn fråga som ofta kommer upp är om det är farligt att ta antioxidanter om man är rökare. Detta är sannolikt en riktig "tidningsanka" och de artiklar som ligger bakom dessa farhågor diskuteras under "Antioxidantpyramiden" Det finns fortfarande skäl att ta antioxidanter om man inte just nu har tid eller kraft att sluta röka. Man bör dock inte lura sig själv och tro att man kan kompensera riskerna fullt ut. 
Vid Tallmogården brukade man få tips om följande "örtmedicin" att ta till vid röksug:

 
RECEPT FÖR ATT SLUTA RÖKA
3  tsk ingefära 
2  tsk kanel 
4  tsk nejlikapulver 
2  tsk hel krossad nejlika 
½ dl lönnsirap 

Röksug: 1 struken tsk 
smeten höjer även blodcirkulationenNyheter
Gravida mammor som röker skadar allvarligt sina foster - amerikansk forskare
föreslår en nationell insats för att få gravida kvinnor att sluta röka.
http://www.medicallink.se/news/index.phtml?nid=431

Sluta rök och få bättre rygg:
I en artikel i den medicinska tidskriften Neurosurgery presenteras statistik som visar att rökare har en
ökad risk för förslitningssjukdomar i ryggraden. Rökare har fyra gånger så hög sannolikhet att undergå
ryggradskirurgi jämfört med ickerökare. Däremot läker de långsammare och sämre än deras ickerökande
medpatienter. Ju högre cigarettkonsumtion desto större är risken för ryggsjukdom. Författarna avslutar
med att uppmana läkare att informera ryggpatienter om rökningens negativa effekt på deras sjukdom.
                                                                    (Neurosurgery 1997;41:116-124)

Nytt medel mot rökning
Ett nytt medel mot rökning, som nyligen godkänts i USA, har gett mycket goda resultat. En studie
visar att medlet, buprobion, är överlägset både tuggummin och plåster med nikotin.I studien, som redovisas i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, testades 615 rökare. Hälften fick normal behandling, terapeutiska samtal, medan den andra hälften fick buprobion i olika doser i pillerform.
   Efter sju veckor hade 19 procent av de normalbehandlade slutat röka, mot 28-44 procent av dem som fått det nya medlet.Variationen beror på doseringen, ju högre dos desto bättre resultat.Efter ett år var fortfarande 19-23 procent av pillergruppen rökfri, mot 12 procent av de övriga.
   Buprobion, som tillverkas av läkemedelsföretaget Glaxo Wellcome, är egentligen ett medel mot depressioner. Det finns vissa biverkningar, exempelvis torr mun, sömnrubbningar och huvudvärk, men de bedöms som hanterbara. Hans Gilljam skulle gärna vilja pröva det i Sverige, men tror att det kommer att dröja en tid innan det kommer att vara godkänt och tillgängligt. 
   -I kombination med annat, exempelvis gruppsamtal enligt viktväktarmodellen, skulle man kanske kunna få så många som hälften att sluta röka. Det vore enormt bra, säger han Han påpekar dock att inte heller buprobion är något undermedel.    -Man måste fortfarande ha en vilja att sluta röka. Det finns ännu inget medel som löser problemen automatiskt, utan individens egen medverkan.                                                       överläkare Hans Gilljam 

Välkommen till Sluta-Röka-Linjen! 020-84 00 00

Behöver du hjälp att sluta röka eller sluta snusa?

Då ska du kontakta Sluta-Röka-Linjen. Linjen är bemannad med professionella tobaksavvänjare, som ger råd och stöd till dig under tiden du slutar röka/snusa.Några länkar om tobak och rökning:
Rökavvänjning :Det är Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet och Läkare mot Tobak som tillsammans informerar om tobak och tobakens skadeverkningar på den här hemsidan. Om Du tycker om nikotinet, läs här så förstår Du hur kroppen "luras" att tro att det är något positivt.
Skrifter och informationsmaterial till hjälp vid rökavvänjning

Tobaksförebyggande arbete på MVC
Nicorette websida
 

 
 
 
 

Tillbaka till Startsidan 


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2002-07-03