Akupunktur,tips v 1 från Helhetsdoktorn

Akupunktur enligt traditionell kinesisk metodik, TCM akupunktur eller TKM akupunktur. Tillstånd som metoden kan tillämpas på är bl a:

Ryggsmärtor, nack- och ledbesvär inklusive reumatiska problem och fibromyalgi.
Torticollis (nackspärr). Lumbago (ryggskott). Ischias.
Matsmältningsbesvär, mag-tarmkatarr, diarré och förstoppning.
Neuralgi (nervsmärta), Herpes zoster (bältros) och trigeminusneuralgi (ansiktssmärta).
Allergi, astma, eksem och bihåleinflammationer.
Depression, sömnsvårigheter.
Menssmärtor och menstruationsrubbningar. Klimakteriebesvär.
Premenstruella spänningssyndromet (PMS).
Idrottsskador, inflammationer i benhinnor, hälsenor och muskler.
Övervikt. Alkoholism. Beroendesjukdomar. Rökavvänjning.

Mera information om hur metoden fungerar kan Du få genom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin,  Klicka här för en länk till hemsidan. Där finns också ett medlemsregister med adresser till akupunktörer i Sverige..

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin - TCM
Ystadsvägen 67, SE- 121 51 Stockholm
Tel 08-600 06 30, fax 649 13 27

Svenska TCM-skolan 
Svenska TCM-skolan startades av Reijo Pöyhönen 1992 som driver grundutbildning och när tiden medger, även vidareutbildning i kinesisk akupunktur. Utbildningen sker i Falun på STFs vandrarhem och är en deltidsutbildning under tre år, vilket innebär att man kan arbeta med sin
nuvarande sysselsättning och samtidigt studera. 
Hökviken 13, 790 25 Linghed. Tel: 0246-221 35 Kursansvarig: Reijo Pöyhönen Kursort: Falun 
e-mail: reijo7@telia.com

Akupunktur som vetenskaplig metod:
TKM akupunkturen baserar sig på ett flera tusen år gammalt system som gör att försök till enkla översättningar till dagens medicinska fackspråk lätt ger upphov till förvirrande begrepp som "Yin-Yang", "lever hetta" osv. Hela akupunktursystemet har dock en stor del empirisk kunskap inbyggd som man inte kommer åt på ett enkelt sätt om man inte studerar grundteorin. Bästa sättet är att utnyttja gammal kunskap som komplement till modern medicinsk vetenskap. Forskning pågår om akupunkturens mekanismer och till dess att man har vetenskapligt bevisat att den symtomatiska akupunkturen utförd efter en ca 2 veckor lång utbildning ger samma resultat som den traditionellt utförda akupunkturbehandlingen rekommenderar jag att man ska utnyttja metoden i sin helhet som en "paketmetod". En sådan behandling kan också utvärderas genom att man tittar på effekten av hela behandlingen. Denna sk. Black Box-teknik för utvärdering rekommenderas även av WHO när det gäller metoder att utvärdera andra komplementära behandlingsmetoder. Med andra ord behöver man inte i detalj studera om det är vetenskap i att behandla moturs eller medurs, om man använder grön eller brun moxa mm. Man utvärderar i stället hela paketet jämfört med "kokboksakupunktur"  Både effekt, säkerhet och långtidseffekter kan då utvärderas och det medför att man inte kan betrakta det som något "fel" att rekommendera en behandlingsserie med TCM-akupunktur vid de tillstånd där man har bra erfarenhet. Denna erfarenhet är också lång, ofta flera tusen år....
 
Akupunktör Anita Flinth har en utbildning i den traditionella kinesiska akupunkturtekniken.  Akupunktur utnyttjas ofta vid rehabilitering av ovan nämnda tillstånd och även Du som kommer privat har möjlighet att få akupunkturbehandling vid Nya Tallmogården. Från och med januari månad kommer det dock inte att gå att få akupunktur på Tallmogården.

 
 

Själv har jag studerat kinesisk medicin och speciellt akupunktur alltsedan min första Kinaresa 1986. Bertil Dahlgren

Klicka här för en bild från Professor Han Ji Sheng´s labb i Beijing 1986.  Neurofysiologiskt översiktsschema över akupunkturens verkningsmekanismer. PENS
Percutaneous electrical nerve stimulation (PENS)  är ett effektivt ickefarmakologiskt behandlingsalternativ för patienter med kronisk ländryggsmärta.
Vid ländryggsmärtor kan metoden användas med fördel tillsammans med ortopedmedicinsk diagnostik och behandlingsteknik. De ömma triggerpunkterna motsvaras av den kinesiska medicinens Ashi-punkter och vid kronisk ländryggsmärta är det värdefullt att man försöker behandla bort de befintliga triggerpunkterna i ryggens muskelgrupper.
Injektionsbehandling och blockader kan kombineras med akupunkturtekniken på ett sätt som är vanligt vid många kinesiska behandlingsenheter. För den som är känslig kan man utnyttja en mjuk teknik där man använder en av de tunnare ryggbedövningsnålarna med akupunkturnålteknik och sedan vid behov ger en liten mängd lokalbedövningsmedel på det sätt som beskrivs under sidan om neuralterapi. Dessa specialttekniker utförs bara vid läkarmottagningen och det är rekommendabelt att den som söker hjälp för långdragen ryggsmärta i så fall förreserverar ett antal behandlingstillfällen under den planerade vistelsen.


ECIWO teorin
Ett försök att på ett vetenskapligt sätt förklara akupunkturens och närliggande, reflexologiska
metoders verkningsmekanism utvecklad i Kina.
ECIWO står för  Embryo - Containing - Information - Whole - Organism.
Enligt teorin innehåller varje organ eller kroppsdel i en organism information om hela
kroppen.
Vilhelm Schjelderup är norsk läkare och välkänd för sitt arbete med att bygga broar mellan
komplementär och konventionell medicin och han föreläser bl.a. om ECIWO-teorins tillämpningar.

Länkar om ECIWO:
ECIWO Biology Institute of Shandong University
ECIWO Biology Institute of Shandong University:The Living Organism as a Biocybernetic UnityLänkar:
 
 

Nei Jing Akademien, skola för TCM-utbildning:  http://www.neijing.se
Barnmorska Marietta Thunström
Jian Shi skolan: Utbildningar i Göteborg.
AKUPUNKTURCENTRUM
Naturmedicinska Praktiken Dipl. Homiatriker Kenneth Otterskog Falun Tel: 023 - 17624  E-Mail: natur@telia.com
Akupunkturprogram för Din dator
                AC-Large är ett avancerat datorprogram som utvecklats som ett hjälpmedel för
                 professionella akupunktörer i det dagliga arbetet och blivande akupunktörer i
                 deras utbildning.
 
 

Leverantörer:

http://www.garehab.se/ 
http://www.tcmproductsnorden.se/

Engelska:
acupuncture.com
Apitherapy.Com
Welcome to The American Apitherapy Society. http://www.apitherapy.org/Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2007-09-23