Bältros,tips nr 23 från Helhetsdoktorn
 
Smärtlindring

Akupunktur

örter

peppar

Länkar
 

 


Bältros är en virusorsakad, oftast halvsidig nervinflammation orsakad av samma virus som ger vattkoppor. Bara den som tidigare har haft vattkoppor kan drabbas eftersom det är vattkoppsvirus som stannar kvar i kroppen, vilande och gömt i nervfibrer som sedan börja föröka sig, vanligen när vårt immunförsvar svackar av någon anledning. Bältros drabbar ofta äldre med nedsatt allmäntillstånd i samband med svår sjukdom, t ex cancer. Bältros ger svåra smärtor i den drabbade nervens utbredningsområde där det också bildas en mängd små blåsor i huden. Det är ovanligt att yngre människor får bältros, men ju högre upp i åldrarna man kommer, desto vanligare är sjukdomen. I praktiken innebär det att nästan hälften av alla 80-åringar har haft sjukdomen.
  • Bältros smittar vanligen inte så att en person som har haft vattkoppor får bältros.
  • En person med bältros kan smitta en person som inte haft vattkoppor. Den personen

  • får då vattkoppor i stället för bältros.
  Vi behandlar bältros enligt principerna för biologisk infektionsbehandling, se tips vid Infektionssjukdomar och ger gärna höga doser B-vitaminer inklusive B12 ev i injektion samt lecitin. Det måste dock påpekas att vid bältros bör man gå in tidigt med kemoterapeutika, i det här faller aciklovir (Zovirax med flera varianter.) Behandlingen ska sättas in så tidigt som möjligt och i alla fall inom 72 timmar. Ibland föregår stark smärta bildandet av blåsor och det kan vara en fördel att börja behandlingen vid stark misstanke på bältros redan innan blåsor har bildats. Det förebyggande behandlingen är viktig. Genom att ge bl.a. antioxidanter kan man uppehålla en högre antikroppsproduktion, se mera under "Antioxidantpyramiden"
Smärtlindring kan ofta uppnås genom injektionsbehandling med lokalbedövningsmedel (neuralterapi). Ofta behövs upprepade injektioner i smärtpunkterna.
Akupunktur är en värdefull behandlingsmetod se Akupunktur. Där används elakupunktur med fördel. 
Olika örter och omslag samt liniment är användbara. En möjlighet är att pensla med vanlig acetylsalicylsyra upplöst i kloroform men det är ingen typisk "hälsohemskur". Det kom en rapport om att man kan få liknande effekt genom att i stället använda eter som lösningsmedel:

Topical aspirin/diethyl ether mixture versus indomethacin and diclofenac/diethyl ether mixtures for acute herpetic neuralgia and postherpetic neuralgia: a double-blind crossover placebo-controlled study.

Av författarna De_Benedittis och Lorenzetti vid universitetet i Milano, publicerad i tidskriften Pain, 1996 Apr, 65:1, 45-51. Resultatet visade att den enkla acetylsalicylsyran gav bättre effekt an Voltaren och Confortid upplöst på samma sätt. 


Spansk peppar har genom sitt innehåll av Kapsaicin en smärtstillande effekt:. Tinkturen kan användas för omslag och pensling och om man tycker det är bökigt har man kunnat använda Zostrix som dock har varit svårt att få tag på i Sverige, se tips vid Smärta. Nu har en liknande kräm, Capsina, registrerats i Sverige och är tillgänglig via vanliga apotek. 

Ordinationsmall för förskrivare

klicka på bilden för instruktion.

Produktbroschyr.pdf 330 kb

Spicy Approach to Shingles 
I denna artikel på Engelska berättar läkaren Michael Tuchman, om studier med en hög dos Capsaicin vid bältros.
http://www.ivanhoe.com/channels/p_channelstory.cfm?storyid=6898
 

Smärtan vid bältros är av den typ när smärtan är en sjukdom i sig och hör till gruppen nervsmärtor. Den 3:e typen av smärta som beskrivs i Smärta. Den bakomliggande orsaken är ofta en svaghet i immunsystemet men när felet redan har uppstått bör man använda även vanliga mediciner om man inte blir av med värken med Tallmogårdens metoder. Mediciner som används då kan vara av typen medicin mot depression eller epilepsi. Vid bältrossmärtan används de dock för att dämpa retningen i smärtnerverna. Det svenska namnet bältros är alldeles för beskedligt. Det norska helvetesild (helvetes-eld) är mycket mera illustrativt.

Det är ofta tacksamt att behandla bältrossmärtan eller postherpetisk neuralgi, (PHN). Ibland kommer patienter in till mottagningsrummet med skjortan uppknäppt pga att huden inte ens tål lätt beröring. Efter några behandlingar sitter även västen på för de som lyckas bäst. Viktigt är att påbörja behandlingen tidigt, både vid den akuta infektionen och vid uppseglande smärtor! 


Några länkar:

Capsina   Ett hett läkemedel mot smärta.
Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga smärttillstånd efter bältros och  har då visat smärtlindrande egenskaper. 
 

Om Du har egna länkar och tips är vi tacksamma för komplettering till denna sida!

Tillbaka till Startsidan
Bertil Dahlgren,  uppdaterad 2005-09-29