Inflammatorisk tarmsjukdom,tips nr 19 från Fråga Helhetsdoktorn

Bland de tillstånd där man har mycket värdefull hjälp med kostbehandling finner man inte minst de inflammatoriska tarmsjukdomarna. Effektiviteten berodde antagligen på det helhetsomhändertagande som det tidigare behandlingsprogrammet vid Tallmogården gav. Du kan för närvarande inte få hjälp med programmet på plats på  Tallmogården eftersom verksamheten är ändrad men det går att följa behandlingen "På distans".
Det är viktigt att man har en säker diagnos och kontrollmöjligheter och börja inte med kostprogrammet på egen hand utan att diskutera med Din läkare. Nya möjligheter öppnar sig även med lågkolhydratkost då denna kost har visats sig minska insulinets inflammationsökande effekt. Tacksam även för aktuella synpunkter från er som provar lågkolhydratkost vid IBS.

De flesta blir bättre:

Utvärdering av Tallmogårdens behandlingsprogram vid
inflammatorisk tarmsjukdom (ITS) 1992-95

Det psykologiska omhändertagandet är mycket viktigt och dr Fredrik Holmborg gjort en
studie angående hälsohemsvistelse och Ulcerös Kolit.
 

  Upplevelsen av Ulcerös Colit och Hälsohemsvistelse.
Klicka på länken för rapporten. Studien har utförts med stöd från Dalarnas forskningsråd och med handledning
av Hans Hallberg.

Psykosomatik är ett stort och viktigt område för dagens sjukvård. Att det råder ett samband mellan kropp och själbetvivlar väl ingen idag, men hur de ömsesidigt påverkar varandra är inte lika entydigt. De psykosomatiska sjuk -domstillstånden beräknas uppta till mellan 50-80% av den allmänmedicinska vården. Sjukvården är inte rustad att möta denna växande grupp patienter med psykosomatiska besvär. Man kan heller inte utreda, diagnosticera eller behandla psykosomatiska tillstånd på ett adekvat sätt.

Tallmogårdens behandlingsprinciper vid Tarmsjukdomar.

Fortfarande kan man som patient få höra att kosten inte har någon betydelse vid tarmsjukdomar och detta även från läkare med "specialist" på sitt visitkort. Bakom detta ligger nog flera faktorer. Kostbehandlingen är mera tidskrävande både för läkare och patienter och det ger kortsiktigt mera resultat att behandla med kortison och inflammationsdämpande kemiska medel. De inflammatoriska tarmsjukdomarna behandlas i princip som alla andra inflammatoriska sjukdomar, se Inflammation.

Läkemedelsinformationen till läkare och de medicinska högskolorna styrs starkt av läkemedelsindustrin och även kanske genom att läkemedelsverket finansieras av läkemedelsindustrin. (Vid Tallmogårdens föreläsning: "Biologisk och komplementär medicin" brukar jag visa en 12 min videosnutt från "Norra Magasinet" vintern 1997 som på ett intressant sätt visade vilken massiv styrning man har mot metoder som det går att ta patent på. Det är ju enda sättet att få avkastning på läkemedelsforskning genom att man då får ensamrätt att marknadsföra  preparatet/metoden.)

Kost, dietbehandling, mental träning, vitaminer, naturliga substanser/grundämnen kan man inte patentera och detta är viktiga hörnstenar i behandlingen vid Tallmogården. 

Beakta detta när man som vårdkonsument (tid patient) ska välja behandlingsmetod. Man har ju rätt att välja. Se Dina patienträttigheter

Tallmogårdens tidigare metoder finns beskrivna i boken Tallmogårdens väg till hälsa sid 222-226 och.  Programmet är omfattande och vanligen rekommenderas en inledande period på 3 veckor där man kanske måste utnyttja en sjukskrivning för att få tid och kraft att följa det. Ofta får man räkna med en försämringsperiod i början eftersom det innebär en stor omställning. I de flesta fall kommer förbättringen först vecka 3. Programmet är omfattande och det är viktigt att det genomförs under läkarkontroll. Har Du en intresserad läkare kan behandlingen genomföras "på distans" och då får Du kompletteringar av programmet nedan som inte läggs ut i sin helhet eftersom det inte är avsett för egenbehandling i dess nuvarande form. Många har kanske inte möjlighet att vara borta 3 veckor utan då kan det fungera om man förbereder steg 1 hemma under läkarmedverkan och kommer för att gå igenom de olika stegen snabbare. Vi vill helst att Du går igenom programmet när Du inte har ett skov eftersom man har mera kraft att lära sig kosten då. Kosten kan även fungera som "akutbehandling" och många vill komma för att undvika en operation. Det är emellertid viktigt att man lär sig kosten när man är relativt sett friskare. 
 
Tallmogårdens DIETBEHANDLING AV INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR,   bl a ULCERÖS COLIT och CROHN´S SJUKDOM 
LÄS IGENOM HELA DENNA STENCIL INNAN DU BÖRJAR MED DIETEN 

Om sjukdomarnas natur råder ej enighet. Enligt nyare synsätt rör det sig om s k autoimmuna sjukdomar, dvs sjukdomstillstånd där immunförsvaret angriper egna vävnader. Orsakerna anses heller ej helt klarlagda, men enligt biologisk medicin misstänks bl a att vår västerländs-ka fiberfattiga kost (rik på raffinerade kolhydrater såsom socker, vitt mjöl, animaliska fetter och proteiner samt inte minst främmande tillsatser), läkemedel samt psykiska faktorer är bi-dragande sjukdomsorsaker. Konserveringsmedel, antibiotika m m dödar bakterier,  tyvärr också de nyttiga bakterierna i tarmen. Tarmfunktionen skadas härigenom. Ofta föreligger överkänslighet mot mjöl, mjölk (spec. sötmjölk) och/eller gluten (gluten finns i vete, råg, korn och havre) och t ex tungmetaller. Överkänslighet även mot andra födoämnen kan förekomma. 

Långvarig erfarenhet från Tallmogården  visar att ett konsekvent genomförande av den beskrivna dieten ofta minskar sjukdomssymtomen och på sikt kan innebära nedtrappning av konventionella mediciner. Då dietbehandling, liksom andra naturmedicinska metoder, är en ”mjuk” behandling, jämfört med konventionell farmakabehandling, behöver man hålla på med dieten en längre tid för att få ett resultat. För att ge dietbehandlingen en rejäl chans föreslår vi att Du följer dietråden åtminstone 3-4 månader. 

Minska inte på medicin ordinerad hemifrån utan att först rådgöra med läkare här! I princip ska Du inte minska på Dina vanliga mediciner förrän Du märkt att symtomen från tarmen förbättrats påtagligt och att den förbättringen hållit i sig någon månad. Nedtrappning av vanliga mediciner bör ske i samförstånd med Din läkare hemma. Du blir här på Tallmogården rekommenderad kosttillskott och olika teer. Glöm ej att ta kosttillskotten och dricka teerna. 

Inflammatoriska tarmsjukdomar påverkas inte sällan av stress, både psykisk och fysisk. Spe-ciellt om Du själv är medveten om att stress försämrar besvären föreslår vi att Du under tiden här passar på att lära Dig någon form av avspänning/meditation. 

Angående rökning och inflammatorisk tarmsjukdom är de flesta specialister ense om att patienten bör sluta röka. Beträffande Crohn´s sjukdom är risken att få sjukdomen större för rökare jämfört med icke rökare. Beträffande Ulcerös colit är sambanden mer komplexa, då det verkar som om personer som tidigare rökt och slutat röka skulle ha en större risk att få sjukdomen. Med tanke på rökningens alla andra risker, t ex ökad risk att få tjocktarmscancer, rekommenderas rökstopp även för patienter med Ulcerös colit. Om Du röker och skall sluta, trappa då ner rökningen mycket långsamt. 

Ge inte upp om Du tycker att förbättringen inte motsvarar Dina förväntningar. För en del märks förbättringen snabbt och för andra tar det längre tid. Lugn och avspänd atmosfär medverkar till återvunnen hälsa. Stress och hårda krav bör elimineras. Regelbundna tider för mål-tider och sömn är viktigt, allt samverkar. 

UPPLÄGGNING AV KOSTEN     2. 

Börja med att läsa igenom hela denna skrift om tarmkost 1-5. Tarmkosten vi rekommenderar är en vegetarisk kost s k vegankost eftersom inga mjölkprodukter finns med. Istället används sesamfrömjölk, mandelmjölk, senare i dieten också sojabönsmjölk och sojabön-sost. (Tofu). Man kan också göra mjölkersättning av solrosfrön och cashewnötter. 
Tarmkosten är även glutenfri, d v s de inhemska sädesslagen vete, råg, havre och korn har uteslutits. Istället används bovete, hirs, ris och majs, senare även sojamjöl. Maten är skonsamt tillagad, ej stekt utan kokt och i början mixad. Soppor, grytor och gratänger är exempel på lämpliga rätter. 
Vissa hårdsmälta vegetariska livsmedel har också uteslutits såsom kål, lök o s v. Försök i möjligaste mån att använda livsmedel som är alternativt odlade. 

Starta med att äta tarmkost 1, som Du hittar på dietbordet. Då äter Du av det som står nämnt på tarmkost 1, ät då inget annat, förutom de teer, tillskott och ev medicin Du blivit rekommenderad av Din läkare, hemma och/eller på Tallmogården. Det är viktigt att Du ej hastar fram. Det brukar löna sig i längden att utöka kosten långsamt. Tugga väl, även om maten är mixad. Ät inte maten het, drick inte dryckerna heta och inte heller mycket kalla. 

När Du börjar äta tarmkosten, skriv då in det på listan som ligger på bänken där dietmaten serveras. Det är viktigt att Du skriver i listan på nytt när Du övergår till nästa steg, t ex från tarmkost 2 till tarmkost 3 för kökets vetskap. 

Ät tarmkost 1 tills diarréerna och ev blödningar upphört, dock i minst 5 dagar. Även om Du är symtomfri rekommenderar vi att Du följer tarmkost 1 i 3 dagar så Du bekantar Dig med steg 1. Fortsätt sedan att utöka dieten med mat från tarmkost 2. 

Om Du behöver öka i vikt glöm då inte att äta mellanmål och ta olja på maten. OBS! Vissa, speciellt med Crohn´s sjukdom kan få diarréer av för mycket fett. När Du kommit in på tarmkost 2 kan Du utöka mellanmålen med något från den listan.  Likadant gör Du när Du kommit in på tarmkost 3 och 4. 
Vila helst efter måltiderna. Om Du motionerar, gör det i lugn takt och ta inte ut Dig. Det är viktigt att kroppen får läka i lugn och ro. 

Från och med tarmkost 2 börjar utökningen av tarmkosten. Tarmkost 1 är grunden och till den lägger man nu en ny sak per dag (eller per måltid om man mår bra och kan gå snabbare fram). 

Skriv in vilken dag (datum) Du testade det nya livsmedlet och notera om Du märker några speciella symptom. Du kan också om Du vill föra en separat lista över antal avföringar per dygn. Se bilaga. Om det är något livsmedel på någon av listorna som Du tidigare reagerat på/ej tålt, uteslut det nu också även om det står på listan. Om Du märker en försämring av något nytt Du ätit, uteslut det, ev kan Du pröva det på nytt om några veckor. Skulle Du bli mycket sämre bör Du backa några steg i kosten eller vänta några dagar tills magen åter är lugn innan Du provar något nytt. 

På dietbordet finns inte alltid alla livsmedel som nämns på tarmkostlistorna 2, 3 och 4 varje dag. Därför kan Du inte alltid äta i den ordning livsmedlen står på listorna. Välj av det som finns men försök i möjligaste mån att utöka kosten med livsmedel i den ordning de står. När Du prövar Dig fram på listan, fortsätt att äta av det som fungerat bra + något nytt varje dag + att Du fortsätter med det som ingår i tarmkost 1. Det innebär att Du hela tiden får fler och fler saker att äta. 

När Du sedan prövat alla eller de flesta av livsmedlen på tarmkost 2, vilket bör ta minst 5 dagar, och Din mage/tarm fortfarande är stabil/lugn kan Du börja att utöka kosten med livsmedel från tarmkost 3. 

När Du sedan prövat det mesta på tarmkost 3 (och tarmen är fortsatt lugn), börjar Du utöka med livsmedel från tarmkost 4. Fortsätt sedan med tarmkost 4 (och de livsmedel som är med på tarmkost 1, 2 och 3) i 3-4 månader efter det att Du blivit symtomfri, innan Du ev prövar tarmkost 5. 

Om Du är opererad i tarmarna eller har förträngningar är det viktigt att veta att trådiga livsmedel som 
t ex sparris, citrusfrukter men även ananas, nötter och kokos kan förorsaka tarmvred. 


 
Hypotes: skräpmat ger näring åt skadliga tarmbakterier
Källa New Scientist
Datum 1998-08-12

Forskare har funnit att våra tarmar kan innehålla svavelälskande bakterier som även finns på botten av floder och havssediment och som avger en illaluktande doft. Bakterierna lever av sulfat samt av vätet från andra mikroorganismer som finns i lera och producerar giftiga slaggprodukter som t.ex. svavelsyra. 

Svavel finns även i vår västerländska diet och särskilt i kött och annan proteinrik föda. Preliminära undersökningar visar att köttkonsumtion (bl.a. hamburgare)ökar tiofalt mängden svavel och sulfit i urin och avföring. En köttrik diet har länge trotts ha samband med inflammatoriska sjukdomar och cancer i tarmarna och vissa forskare hypotiserar att det är samma svavelälskande bakterier som finns på havsbotten som kan vara den avgörande länken hos människan. 

Men det är inte bara köttätare som får i sig mycket svavel. Svavelgrupper finns även i vegetabiliska proteiner samt i mycket annan mat och dryck. Svavelföreningar, svaveloxid, används som konserveringsmedel i all slags föda, från korvar till marmelader och torkade russin. De finns även i läskedrycker, vin, öl och cider samt på sallader. Trots den utbredda förkomsten i vår näring är det ingen som gjort mätningar på hur mycket svavel som en vanlig västerlänsk diet innehåller. Sådana mätningar görs just nu och förhoppningen för forskarna är att etablera ett samband mellan svavelbakterier, vår föda och sjukdom. 


 

Många mediciner ger en påverkan på tarmen som biverkan. Här hittar Du en lista på mediciner som har mag- och tarmpåverkan som biverkan


Råmjölk, Kolostrum, ger en intressant möjlighet till att förbättra tarmens funktion.
Se mera:

http://www.symbiotics.com/research/research_studies.htmAntioxidanter mot magkatarr
STOCKHOLM. Antioxidanter kan förebygga och hämma infektioner av magsårsbakterien Helikobakter pylori, enligt studier som gjorts vid Lunds universitet.
   Omkring halva den svenska befolkningen beräknas bära på bakterien som kan ge magkatarr och magsår. Resultaten gäller ännu så länge för möss och det är en bit kvar innan man kan slå fast att effekten är densamma på människor. (TT)

 Det finns också fonder och bidrag som kan sökas. Hör med ditt lokala förbund för Mag- och Tarmsjuka (nedan).

Ett bra sätt är att ta stöd av en patientförening:

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

ILCO Svenskt förbund för stomiopererade

Några "maglänkar":

the Gastrolab Home Page
The Helicobacter pylori Foundation Page Om intressant bakterie (på engelska)
Wasa Medicals: Om probiotika mm.
Hypnos mot tarmsjukdomar framgångsrik
 

Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren uppdaterad 2016-10-19