Dina Patienträttigheter
Antagna av Sveriges läkarförbund 1995 
Ditt bästa är din läkares ledstjärna.

Din läkare står på din sida och värnar om att alltid tillgodose dina patienträttigheter. Du har rätt till god vård, utförlig information och att själv bestämma om du accepterar den föreslagna behandlingen. Det är viktigt att du känner trygghet i sjukvården. 

Patienträttigheterna är din läkares mål och vägledning. De ger dig friheter och rättigheter. Någon gång kan föreskrifter och resurser begränsa möjligheterna, men läkaren har ändå ständigt ditt bästa i åtanke. 

Om du har några funderingar om detta tala gärna med din behandlande läkare.

 • 1. Du ska kunna känna tillit till den medicinska behandlingen och vården. Den ska vara lämplig för dig och du ska kunna känna dig trygg med den.
 • 2. Din rätt att välja läkare, sjukhus eller vårdinstitution ska respekteras av din läkare.
 • 3. Din rätt att kunna vända dig till en annan läkare ska respekteras av din behandlande läkare.
 • 4. Så länge du behöver behandling och vård ska din läkare samordna den.
 • 5. Du har rätt till information så att du själv kan fatta beslut och vara medveten om följderna av beslutet. Om du vill kan du avstå från information.
 • 6. Du väljer själv om du vill bli undersökt och behandlad, likaså om du vill medverka i forskning och undervisning.
 • 7. Du har rätt att ta del av innehållet i din journal. Är det något du inte förstår förklarar läkaren det.
 • 8. Information om dig är sekretessbelagd och förvaras på ett säkert sätt.
 • 9. Du avgör själv om uppgifter om dig ska lämnas ut, exempelvis till anhöriga, men i vissa fall anger lagen att information måste lämnas ut.
 • 10. Din rätt till hälsoupplysning, till exempel om hälsosamt levnadssätt och hur sjukdomar kan förebyggas, ska din behandlande läkare medverka till.
 • 11. Din läkare ska respektera kulturell bakgrund och dina värderingar. Värdighet och integritet i sjukvården tillhör dina rättigheter.

Egen kommentar: Det andra och tionde "läkarbudet" är inte att förglömma.
Bertil Dahlgren, Tallmogården dec 1996.

Tillbaka till Helhetsdoktorn