Murgröna, traditionell användning samt vid modern egenvård.
 
 
Introduktion
 
 
Efterlysning

Forskning

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion
Murgröna, Hedera Helix
Murgröna är en vintergrön, klättrande buske med blankt läderartade, grunt handflikiga blad ofta odlad i anslutning till murar. Den har särskilda klätter- eller häftrötter som kan fästa till och med på stenväggar. Den kan klättra 20 meter upp längs en vägg. Den fäller inte sina blad på vintern utan är grön året runt. Murgröna trivs i södra Sverige, särskilt på Gotland. Murgrönan är Gotlands landskapsblomma och kallas där rindi. Murgrönan kan bli flera hundra år gammal. Det finns fyra andra arter murgrönor i Europa, Afrika och Asien.

Folkmedicinsk användning:
Vår andning ser till att kroppens utväxling av syre och koldioxid sker på ett effektivt sätt. De mindre luftrören som leder ner till lungornas andningsblåsor får inte hindras genom att de är igensatta av slem. Flimmerhår, mikroskopiska hår som sitter på det yttersta cell-lagret hjälper till att rena luftrören från främmande partiklar som damm, virus och bakterier. Transporten underlättas genom slemproducerande celler som på så sätt bildar en "matta" varpå partiklarna kan transporteras ut ur lungorna. Detta naturliga reningssystem är mycket känsligt och när bakterier eller retande ämnen hamnar i de nedre luftrören kan det leda till en inflammation.
Denna inflammation kallas bronkit. Slemproduktionen ökar, ibland för mycket och flimmerhåren orkar då kanske inte transportera upp slemmet ur luftrören. Det leder till ökad slembildning, hosta och kanske även andningssvårigheter. 

I hundratals år har många människor använt vilt växande medicinsk murgröna mot inflammationssjukdomar i andningsvägarna. Läkemedelsföretaget Engelhard Arzneimittel har framställt ett extrakt på murgröna som används i läkemedel mot hosta, t.ex. i Prospan som har fått en stor användning på kontinenten. Nu kommer mixturen även till Sverige. 
År 2003 kunde man visa att en substans som fanns i murgrönans blad förbättrar vissa funktioner i kroppen som ser till så att vårt andningssystem fungerar normalt. Prospan kan få tjockt slem att bli mera lättflytande samtidigt som det minskar krampen i luftrören som lätt uppstår vid inflammationen.  Detta leder till att man lättare kan hosta upp slemmet samt att andningen underlättas och blir mindre smärtsam. Den överdrivna hostan, rethostan, minskar också.
 
3 faktorer förbättras:
  • Slemproduktionen normaliseras
  • Förbättrad andning
  • Mindre hostretning

I Tyskland kan man köpa beredningar med Prospan avsedda för små barn samt även i tablettform men i Sverige har tills vidare bara formen för vuxna och barn från 8 år registrerats.

Prospan® är effektivt och mycket väl tolererat som naturläkemedel. Det finns inga interaktioner rapporterade vilket gör att personer som tar andra läkemedel och som vill få extra hjälp för hostan kan lägga till Prospan utan kända risker.
Prospan är inget "förkylningsmedel" men det kan vid akuta besvär med fördel kombineras med de medel som har mera uttalade bakterie/virushämmande, immunsystemaktiverande och inflammationsdämpande egenskaper. 

Naturläkemedel
Prospan
ordinationsmall
 

Kosttillskott
Drosinula. Naturmedel som består av råsocker, päronkoncentrat, honung, granskottskoncentrat, sileshår och murgröna.
 Aktuell forskning om murgröna.

1.Treatment of acute bronchitis in children and adolescents. Non-interventional postmarketing surveillance study confirms the benefit and safety of a syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. 1: MMW Fortschr Med. 2007 Jun 28;149(11):69-74.

2. Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial.1: Arzneimittelforschung. 2006;56(9):652-60.

3.  Treatment of chronic bronchitis with ivy leaf special extract--multicenter post-marketing surveillance study in 1,350 patients. 1: Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2002 Apr;9(2):77-84.
 

Frågor och svar (inkomna innan det kom klart besked om att Prospan kunde registreras i Sverige)
Efterlysning: Det vore roligt om signaturen "Tacksam för svar" kunde höra av sig igen. Du får naturligtvis vara anonym även i fortsättningen. 
Det vore även trevligt om någon ytterligare person som redan har använt Prospan i Sverige ville höra av sig och berätta om mera erfarenheter. Det har ju varit tillåtet att föra in Prospan för eget bruk sedan en tid tillbaka. 
 
 

Hur får jag tag i naturmedel mot bronkit?

I nr 48 finns en artikel om Murgröne-extrakt.
Jag har den nya sjukdomen KOL och har varit på ett flertal hälsobutiker men ingen vet vad det är. Hoppas ni kan hjälpa mig att få ett namn eller var jag kan hitta medlet. Man griper  efter halmstrån och vill prova de här tabletterna. Tänk att få plocka bort allt kortison och kunna andas.
Jag ser med förväntan fram emot ett svar. 
"hostig"

Svar: I Tyskland är murgröneextraktet registrerat närmast som ett vanligt läkemedel vid hosta. Sverige har en annan lagstiftning på naturläkemedelsområdet men det är inte omöjligt att någon leverantör även registrerar Prospan som var det starka extraktet som användes i
studien år 2002. Det blir då sannolikt en registrering som naturläkemedel. Det finns fler vetenskapliga studier och man kan hävda att det har visad effekt vetenskapligt. Det verksamma ämnet är saponin och det är ett 
"växt-tvål-ämne". Detta tvålämne är slemlösande och anses även ha en verkan mot bakterier och virus. Det har dock ringa inflammationsdämpande effekt och de som använder kortison bör inte sluta direkt med detta när man testar Prospan. Det finns inget rent murgröneinnehållande medel i Sverige men Drosinula är ett kosttillskott och innehåller råsocker, päronkoncentrat, honung, granskottskoncentrat, sileshår och murgröna. Det har användning som hostmedicin. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, är en samlande benämning vid sjukdomarna astma, kronisk bronkit och emfysem. Ett annat tyskt örtmedel
med slemlösande verkan som har hunnit registreras i Sverige redan är Sinova. Det kan även testas vid KOL. Andra medel som kan testas är inflammationshämmande Lyprinol vid astma och antioxidanter som skydd mot försämring vid emfysem. Drabbas man av en försämring i sin KOL-sjukdom och behöver antibiotikabehandling tillfrisknar man snabbare om man samtidigt tar naturläkemedlet Esberitox visar en
annan tysk studie. 

Bertil DahlgrenGår det att köpa naturmedel från utlandet?

Sänder en förfrågan angående naturmedicinen Prospan som innehåller murgröna. Har genom en bekant som varit i Tyskland köpt en flaska Prospanextrakt 200 ml, prövat den och kan till alla som har besvär med luftrören rekommendera den. Min fråga är , var ska man kunna beställa "Prospan". Hälsokostaffären har den inte i Tyskland utan det är apoteken som saluför dem. Vart ska jag vända mig, för att kunna beställa den?
"tacksam för svar" 

Svar:

I Tyskland är Prospan registrerat som ett vanligt receptfritt läkemedel med användning vid hosta. Som resande från ett EU/EES-land får man vid varje inresa till Sverige föra in läkemedel för personligt bruk motsvarande högst ett års förbrukning.cMan får beställa läkemedel per post för personligt bruk från ett EU/EES-land motsvarande högst ett års förbrukning. Läkemedlet måste vara godkänt både i Sverige och i exportlandet och ha införskaffats på apotek eller motsvarande. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EU/EES. Prospan är dock inte godkänt i Sverige så då återstår endast möjligheten att söka dispens via Läkemedelsverket. 
För att en ansökan om en sådan dispens ska kunna godkännas 
finns det bl.a. krav på att man inte har motsvarande läkemedel/naturläkemedel i Sverige eller med liknande verkan. Det finns inget rent murgröneinnehållande medel i Sverige men Drosinula är ett kosttillskott och innehåller råsocker, päronkoncentrat, honung,
granskottskoncentrat, sileshår och murgröna. Det har användning som hostmedicin. Ett annat medel som är registrerat som naturläkemedel i Sverige men läkemedel i Tyskland är det slemlösande medlet Sinova. Andra medel som kan testas är inflammationshämmande musselolja, t.ex. Lyprinol. Förhoppningsvis hittar Du läkemedel och/eller naturläkemedel
i Sverige med liknande och god verkan så att Du slipper extra-arbetet med att söka en licens via Läkemedelsverket.

Bertil Dahlgren
 Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2007-04-04