Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Nasaleze (medicinsktekniskt hjälpmedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
Pulver 500 mg
 
1 inhalation morgon och kväll enligt bifogad instruktion. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
 
Fyra
...................................ggr
 

Indikation: Nasaleze ökar näsans skydd mot allergener genom att bygga upp och stärka näsans filtreringsförmåga.
Inandningsluften kommer därigenom att innehålla färre allergener.
Innehåll: Nasaleze är ett special utvecklat cellulosapulver från tall med några helt unika egenskaper:
GRAVIDITET: Medlet tas inte upp i kroppen och får användas under graviditet.
AMNING: Medlet tas inte upp i kroppen och får användas under amning.

Produktinformation http://www.helhetsdoktorn.se/nasalezereview5.htm

Detta dokument får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
 

Uppdaterad 2006-03-10
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/