logo 

För svar för Dig som har frågor om Immun.se´s  produkter i kombination med andra metoder och läkemedel. 

Använd adressen:


Tillbaka till Immun.se:  www.immun.se


Vidare till http://www.helhetsdoktorn.se/

 
En ordination och mera direkta behandlingsråd kräver en personlig kontakt, journalföring mm. Detta kan du få om du skickar in din fråga till Medicheck. 

www.medicheck.se

Mejla till ovanstående adress och skriv att du vill ha en tid. Du hittar inte ofta tider för nybesök men jag försöker prioritera frågor som rör egenvård, integrativ medicin och kosttillskott i kombination med andra metoder.  Om du mejlar kan du fått ett tidsförslag.
 
Där kan jag ge råd som är journalföringspliktiga och du måste ha tillgång till Bankid för att kunna legitimera dig där. Du kan få recept, remisser och råd angående provtagning via exempelvis Blodkollen. Intyg kan utfärdas i de flesta för för de 14 första dagarna i en sjukskrivning.


Bertil Dahlgren, leg läk och oberoende rådgivare i hälsofrågor.