Femal Balans

 

Naturmedel kan hjälpa en miljon svenska kvinnor med dolt problem 

Över en miljon svenska kvinnor drabbas varje månad av irritation, nedstämdhet och minskad sexlust. Många vet inte varför, eller vad de skall göra åt det. Orsaken är PMS, ett stort, undervärderat och dolt problem – för många leder det till skilsmässa.

Enligt en studie på över 1000 kvinnor, gjord på Sahlgrenska sjukhuset av Överläkare Björn Andersch, lider åtta av tio fertila kvinnor av PMS (premenstruellt syndrom). Det innebär att över en miljon svenska kvinnor i åldern 19-46 år är drabbade. PMS är ett dolt problem som många inte ens vet om att de lider av, eller förnekar det – ändå vet forskarna att PMS är den vanligaste orsaken till korttidssjukskrivning bland fertila kvinnor. Nu visar en stor, ännu inte offentliggjord, skandinavisk studie att ett helt naturligt pollenextrakt reducerar problemen med upp till 80%.

PMS en vanlig orsak till skilsmässa

De vanligaste symtomen på PMS är nedstämdhet, irritation, olust, ömma bröst och minskad sexlust. En viktuppgång på mellan 2-4 kg tillhör det normala. Det premenstruella syndromet varar allt från 7 till 14 dagar per månad. Många väljer att sjukskriva sig en eller flera dagar. Irritationen leder ofta till konflikter som går ut över familj och arbetskamrater.

Enligt en engelsk undersökning finns PMS med som en bidragande orsak till 40% av alla skilsmässor hos yngre kvinnor (20-45 år). 

En av tio söker hjälp

Endast 10% av kvinnor med PMS söker hjälp, orsaken är dels okunskap om att de lider av PMS dels rädslan för biverkningar. Inom skolmedicinen behandlas kvinnorna ofta med (SSRI) lyckopiller eller vätskedrivande medel sk Spironolaktoner, med biverkningar som minskad sexlust, känslolöshet, menstruationsrubbningar, ökad blödningsrisk, huvudvärk och ömma bröst. Med andra ord de behandlas som sjuka kvinnor. Detta trots att forskarna vet att kvinnor med PMS är helt normala, med normala hormonnivåer. Däremot har de en naturlig överkänslighet mot gulkroppshormon, som ökar i samband med ägglossningen.

Drabbar ambitiösa och aktiva kvinnor

PMS drabbar framförallt ambitiösa, och aktiva kvinnor. PMS har alltid funnit och är egentligen ett naturligt tillstånd men det finns inte plats för det i dagens konkurrensutsatta samhälle där kvinnor ofta både jobbar och har det största ansvaret för familjen. Enligt Arbetslivsinstitutet har en kvinna i snitt 20 timmar mindre fritid per vecka än män.

Svenskt pollen hjälper fyra av fem

Nu visar en helt ny, ännu inte offentliggjord PMS-studie, att ett svensktillverkat pollenextrakt effektivt reducerar alla de vanliga PMS-problemen. Enligt forskningsledaren Kaj Winter vid Köpenhamns Universitetsklinik som lett studien, svarar i snitt fyra av fem kvinnor med PMS på behandling med Femal balans. 

Studie på över 100 kvinnor

Studien som är en sjumånaders, dubbelblind och randomiserad GCP-studie på drygt 100 kvinnor visar att problem som irritation, vätskeansamling, nedstämdhet och dålig sömn reduceras med mellan 30-80%. Studien är den andra PMS-studien på Femal balans. Resultaten är samstämmiga. 

Femal balans påverkar inte kroppens hormonnivåer utan normaliserar på ett naturligt sätt kvinnornas känslighet för gulkroppshormon, problemen klingar av utan att störa balansen i kroppen. 

Minskar viktuppgången, förbättrar sexlivet

Vid den tidigare, publicerade studien studerades även sexlusten och viktuppgången. I snitt reducerades viktuppgången under PMS-perioden med 2,5 kg och kvinnorna rapporterade överlag ett bättre sexliv.

Gynekolog Inger Hansson – mina erfarenheter är bara positiva

Inger Hanson Gynekolog ifrån Trelleborg har använt Femal balans på många kvinnor på sin klinik. ”Min erfarenhet är bara positiv. Effekten av Femal balans är minst lika bra som den effekt som kan fås av skolmedicinens preparat. Men Femal balans är helt naturligt, och helt utan biverkningar vilket mina patienter upplever mycket positivt. Många kvinnor som haft en till två förlorade veckor per månad kan leva helt normalt igen. PMS är oerhört belastande för många kvinnor och ofta känner de att de inte tas på allvar av sjukvården.” 

För mer information, kontakta:

Bertil Dahlgren, läkare och ansvarig för http://www.helhetsdoktorn.se