dahlgren
 

För svar för Dig som har frågor om  produkter från Bioforce och A.Vogel i kombination med andra metoder och läkemedel.

I många fall får man som kund råd att kontakta sin behandlande läkare, t.ex. när man tar läkemedel av olika slag. Många kollegor inom exempelvis primärvård har kanske inte tid att svara eller kunskaper inom området. Då kan Du få hjälp med information som Du kan föra vidare på ett enkelt sätt.

Allmänna frågor, "fördjupad produktinformation och allmän hälsoupplysning", kan då få svar på direkt och anonymt om Du vill genom att mejla till
bertil at helhetsdoktorn.se
Som läkare är jag inte begränsad till att svara utifrån regelverket för "Allmänna hälsopåståenden"

Länk till Livsmedelsverket

De godtagna hälsopåståendena uppdateras ofta med lång fördröjning och mina svar kan besvaras baserade på "Vetenskap och Beprövad
Erfarenhet"  och då utnyttja även aktuell och nyare forskning.

För mera avancerade svar och med full sekretess och kryptering kan Du använda Medicheck:

https://medicheck.se/bertil-dahlgren-specialist-medicinsk-rehabilitering-foretagshalsovard/

Där kan jag ge råd som är journalföringspliktiga och du måste ha tillgång till Bankid för att kunna legitimera dig där.
Du kan få recept, remisshjälp och råd angående provtagning.


Eventuella frikort gäller för de flesta frågor till Medicheck. Undantag exempelvis vissa licensläkemedel.

Om Du inte hittar någon ledig tid som passar så kan jag försöka lägga in en extratid om du mejlar adressen ovan. Jag försöker prioritera frågor som rör egenvårdsmedel.

Jävsdeklaration: Jag har inget eget ekonomiskt intresse i de aktuella produkterna utan fungerar som oberoende läkarrådgivare.


Bertil Dahlgren, leg läk och oberoende rådgivare i hälsofrågor.

Vidare till https://www.helhetsdoktorn.se/

Tillbaka till A.Vogel / Bioforce