Har du frågor om andningsproblem och andningsträning kan du även få tips om:


      WellO2.


• Förbättrar andningskapaciteten.
• Löser upp slem och minskar irritation.
• Renar och skyddar andningsorganen.
 
Minskar risk för dålig läkning efter genomgången infektion i  luftvägarna.

WellO2 kombinerar vattenånga med motstånd. Luftvägarna vidgas och rengörs, samtidigt
som andningskapaciteten tränas upp och kan bibehållas med enkla övningar.

Din kondition kan ses som en kedja av flera funktioner.  I den ingår bl.a. andningsmuskler och andningseffektiviteten. Slemhinnorna i luftvägarna.
Syreupptagningen och syretransporten i blodcirkulationen.  Muskelfunktion och ämnesomsättningen.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Enligt min uppfattning är det inte så sällan så att det är andningsfunktionen som är den begränsande faktorn.
Har du problem med konditionen och att det känns som om andningen är det begränsande, gör rutinmässigt en avstämning med medicinsk kompetens så att det inte
ligger en specifik sjukdom bak.  Ge sedan andningsträning en chans.  För att travestera gamle frisksportaren Arne Tammer, "Ge mig en kvart om dagen!"


bild1


För snabbare svar till Dig som har frågor om
behandling med WellO2

Använd adressen:
bertil.dahlgrenagmail.com Den ordinarie adressen:

wello2@helhetsdoktorn.se

som hanteras av FS Data har trasslat sedan 2020-11-28.  Läs även mera på startsidan om "Andningens dag"

dahlgren

Bertil "Helhetsdoktorn" Dahlgren svarar på frågor om andning och andningsträning. Nu även råd om din WellO2.Behöver du en direkt och fördjupad läkarkontakt går det att ordna via Medicheck. Det gäller exempelvis om svaren är av den komplexitet att det ska journalföras.  Allmänna frågor om metoden coh om det går ihop med vissa sjukdomstillstånd behöver inte journalföras normalt sett utan de är fria att ställa. Du kan även fråga via signatur då

www.medicheck.se

Mejla till ovanstående adress och skriv att du vill ha en extra tid där om det inte redan finns någon som passar.
Där kan jag ge råd som är journalföringspliktiga och du måste ha tillgång till Bankid för att kunna legitimera dig där. Du kan få recept, remisser och råd angående provtagning via exempelvis Blodkollen. Intyg kan ufärdas i de flesta för för de 14 första dagarna i en sjukskrivningsperiod. Därefter krävs en personlig kontakt alternativt en diskussion med FK.


Andningsträning hjälper vid återhämtning från Covid-19
 
Genom att träna andningsmusklerna sker gasutbytet i lungorna bättre med minskad tendens av uttröttad andningsmuskulatur.
 
ÅTERHÄMTNINGEN från lunginflammation orsakad av covid-19 kan ta flera veckor eller
månader. I synnerhet för äldre människor med svag andningsmuskulatur, kan återhämtningen ske mycket långsamt. Speciellt 
om lungfunktionen är nedsatt på grund av fetma eller någon kronisk hjärt- eller lungsjukdom.
 
Sjukhusvistelser och behovet av intensivvård kan enligt rekommendationer från amerikanska forskare förhindras genom andningsträning – redan
 fem dagars effektiv träning kan ge positiva resultat. Kapaciteten av gasutbytet i lungorna ökar och utmattningen i andningsmusklerna minskar.
 
Andningsträning har även visat sig vara ett effektivt sätt att återhämta sig efter covid-19-sjukdom. Enligt en klinisk studie från Kina, förbättrade
 respiratorisk rehabilitering
signifikant lungfunktionen hos patienter över 65 år, betydligt snabbare än hos kontrollgruppen där patienter fick vård
utan andningsträning. Även den fysiska prestationsförmågan och livskvalitén förbättrades och den mentala ångesten lindrades i rehabiliteringsgruppen.

 

ANDNINGSÖVNINGAR utförs vanligtvis med redskap som tränar både de inspirerande och de exspiratoriska musklerna genom motsståndsandning.
 Vid astma, KOL och vid bukfetma är en kombinerad utandning och inandningsträning den mest effektiva. Om varm vattenånga samtidigt tillförs vid
inandning genom näsan, är det sannolikt att nässlemhinnans förmåga att försvara sig mot virus, ökar.
 
Experimentella studier har nyligen funnit att livslängden för sars-cov-2-viruset på nässlemhinnan avsevärt förkortades när slemhinnans temperatur och 
relativa fuktighet höjdes med några grader. Och vid svalare temperatur ökade virusets livslängd.
Mycket talar för att det är fördelaktigt för personer som hör till covid-19-riskgruppen, att göra regelbundna andningsövningar för att undvika svåra forme
r av sjukdomen. Inandning av varm vattenånga i kombination med träningen kan minska risken att bli smittad av viruset.
 
Återhämtningstiden från covid-19 kan också förkortas med hjälp av andningsövningar. När Coronapandemin fortfarande är i en aktiv fas, skulle det vara av
 fördel, att utnyttja andningsfrämjande redskap som självhjälp.
 
Anssi Sovijärvi
 
Professor Emeritus of Clinical Physiology, Helsinki

Länkar.


WellO2 hemsida:   wello2.se

Köp WellO2 smidigt och nära på Elgiganten. Du kan utnyttja friskvårdsbidrag eller liknande stöd i många fall.

https://www.elgiganten.se/product/personvard/halsa-och-valbefinnande/WELLO2/wello2-care-andningsapparat

Åter till startsidan: helhetsdoktorn.nu och

www.helhetsdoktorn.se som nu fungerar igen!