Uppdrag
Syftet med webbplatsen Helhetsdoktorn.se är att den ska vara en oberoende resurs för bruk av egenvårdsmedel såsom receptfria läkemedel, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel,
kosttillskott, functional foods,
hälsokost och även med komplementära metoder inom fysikalisk
terapi
och medicin. Kosmetiska produkter för kompletterande användning  vid hudproblem. Tillhandahålla kostnadsfri kortfattad, snabb och enkel neutral rådgivning till privatpersoner om integrativmedicinska metoder. I mån av tid finns det dock möjlighet att jag hjälper till med
kortare uppdrag. Jag har inga längre avtal med någon tillverkare eller leverantör av tillskott eller terapimetoder men kan utföra kortare uppdrag, 1-8 timmars insats per månad. Det finns även en jävsdeklaration som man kan få ta del av. 

Det kan röra sig om

 • Litteraturgranskningar.
  • Ett företag, en distributör, friskvårdsinrättning funderar
  • på att ta in en ny produkt eller om man kan vidga
   indikationerna och då önskar ett expertutlåtande.
  • Ett förlag eller webbresurs önskar granskning
  • En översättare behöver experthjälp
Valda delar av litteraturgranskningarna lägger jag ibland ut som kompletteringar till
webbsidorna. Granskningen utmynnar naturligtvis
ibland i en bedömning som är ofördelaktig ur
tillverkarens eller
leverantörens kortsiktiga synvinkel. Jag brukar hävda att seriositet och 
kvalitet lönar sig i längden. Detta leder till att bara den som tror på sin egen produkt anlitar
Helhetsdoktorn som en bedömningsresurs. Fördelen ur min synvinkel är att texterna på
www.helhetsdoktorn.se automatiskt rensas ut på produkter med mindre vetenskaplig
underbyggnad och som leverantörer eller tillverkare innerst inne inte själva tror på.
 • Föreläsningar och medverkan i paneldebatter, mediainsatser.
 • Utbildningsinsatser om naturläkemedel och växtbaserade läkemedel på lärosäten.
 • Stöd för upphandlare av rehabiliteringstjänster, speciellt där man
 • har en upphandling beträffande verksamheter som gränsar till
  komplementära metoder.
 • Stöd för journalister som skriver om hälsofrågor.
 • Medverkan i klinisk forskning och utvärdering.
 • Hjälpa till som spaltdoktor i tidning, se t.ex. Hälsa www.halsa.se och Året Runt där det även finns ett lager med tidigare svar.
 • Hjälpa till på annan portal, butik/butikskedja och webbshop. Jag gör det då inom ramen för en timbank i förväg.Det man får är tidsprioriterade svar men jag ser ju att frågan
  kommer från en annan webbsida/enhet genom att adressen är utformad på detta sätt
  www.helhetsdoktorn.se/enhet och adressen enhet@helhetd.... Man får snabbare svar men eftersom jag tar betalt för en timbank i förväg så kan jag ändå vara så neutral som möjligt. Eftersom jag har valt att hjälpa flera med kortare insatser i stället för att vara företagsknuten kan jag ge oberoende svar så att det inte "krockar" med mina roller som medlem i hälsoinriktade föreningar samt bok- och tidningsskribent.
 • Ge fördjupad rådgivning med journalföring och dokumenthantering via Medicheck.se
 • Länkning. Det går bra att byta länkar. Länka till https://www.helhetsdoktorn.se
 • och använd gärna knappen nedan. Ett länkbyte blir en mer eller mindre officiell form av kvalitetsmärkning.
Det rör sig inte om:
 • Att tala positivt om och förespråka en produkt utan tillräckligt underlag.
 • Skriva riktade tidningsartiklar om en produkt eller metod utan föregående litteraturgranskning. Granskningen kan ibland leda till att artikeln framställer produkten i negativ dager.

Kostnader

Helhetsdoktorn är en registrerad enskild firma, "halvideell", som innehar F-skattsedel och är momsregistrerad. Debiterar timkostnad 1200 kr. OBS alla frågor via Medicheck är momsfria och debiteras via deras taxa. Frikort gäller.
 
Moms:
 • Vid intygsutfärdande i samband med besök där journalhandling upprättas: Momsfritt som sjukvård.
 • Litterärt verk, brevsvar till tidning och artikel. 6% där upphovsrätten övergår till beställaren.
 • Föreläsning, granskning. 25%

Med vänlig hälsning
Bertil Dahlgren
________________________________________________________________
Helhetsdoktorn. Adress: Orrstigen 9, 784 68 Borlänge
Bertil Dahlgren, leg läk, Specialist i medicinsk rehabilitering
och företagshälsovård. Examen i ortopedisk medicin
Mobil 070-22 35000  E-post bertil@helhetsdoktorn.se
https://www.helhetsdoktorn.se

"Hälsans hemlighet är konsten att leva stenåldersliv utan att ha det stentrist!"

Tillbaka

version 2023-09-21