Feldenkrais, Tips nr 43 från Helhetsdoktorn
 

Moshe FELDENKRAIS

1904-1984


Feldenkrais föddes i Ryssland 1904 och emigrerade till Israel vid 13 års ålder. Han var ingenjör, arbetade med kartor och som matematiklärare. Vidare var han aktiv i idrott (gymnastik, fotboll) och i budosporter. Sedermera bosatte han sig i Paris 1929 samt öppnade den första judoskolan i Europa. Han arbetade med högspänningsforskning och fick en doktorsgrad vid universitetet i Paris 1952. Efter att ha fått en svår skada i ett knä efter en fotbollsmatch fick han besked om att han inte mera skulle kunna gå. Trots detta så lyckades han med detta och i samband med processen att komma tillbaka utvecklade han sin unika metod.

Feldenkrais använde sin egen kropp som ett laboratorium och han utnyttjade sin breda kunskap inom biologi, utveckling, cybernetik, språk och systemteori. Han lärde sig själv att gå igen och i den processen utvecklade han ett system för att få tillgång till styrkan i det centrala nervsystemets kraft att förbättra den mänskliga funktionsförmågan.

Feldenkrais fortsatte sina studier och 1949 återvände han till Israel där han fortsatte att sammankoppla och förfina sina teorier i ett system som är känt under namnet Feldenkrais-metoden.


Feldenkrais-metoden är en inlärningsmetod som bygger på medvetenhet genom rörelse. Eftersom det är en pedagogisk metod, betraktas den behandlade som elev och pedagogen som lärare. Genom en inlärningsprocess baserad på sinnet och känslan gör läraren eleven medveten om sina rörelser och om hur kroppens olika delar samarbetar.

Eleven upplever genom lärarens varsamma beröring sig själv och upp lever skillnaden mellan spänning och avspänning genom rörelse. När eleven blivit medveten om sina rörelser lär pedagogen hur man hittar andra rörelsemönster som är bättre. Rörelsemönster som i symbios med andningen kräver mindre anspänning och sparar därmed kraft och energi. När kroppsrörelserna medvetandegörs nås också tankar, känslor och vår förmåga till varseblivning. Detta påverkar också vår självbild. Eleven ligger oftast på en brits (med kläderna på) eftersom man då inte behöver tänka på att hålla balansen utan kan låta hjärnan och nervsystemet ägna sig åt inlärningen. Andra utgångsställningar är sittande, gående eller stående.

Feldenkrais-metoden hjälper dig att bli fri från stress och smärtor samt att må allmänt bättre. Dr Fredrik Holmborg  håller föredrag och tema om Feldenkrais. Fredrik har också utbildning i Rosenterapi som är en annan värdefull metod men mera om detta senare:
Information och en del pedagoger finns på www.feldenkrais.nu  och vill man fråga om var den närmaste finns maila
gunilla.weinstock@feldenkrais.nu   eller ring:  tel/fax/tel.svar 08-767 49 70. så får ni en adr.lista av henne.
Det finns ett 60-tal pedagoger spridda över hela Sverige.


Länkar:
http://www.feldenkraismetoden.org/

http://www.feldenkrais.com Officiell sida
Somatic Options/Feldenkrais: Ralph Strauch's Los Angeles website
 
 


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2005-10-09