Cancer- tumörsjukdomar, tips nr 16 från Fråga Helhetsdoktorn
 
Cancerterapi

Issels

Graviola

Frågor och Svar

Antioxidanter och cytostatika

Länkar
 

 

Många faktorer i vår omgivning ökar risken för cancersjukdomar.  Vi utnyttjar den samlade kunskapen från Tallmogårdens tidigare hälsohemsverksamhet tillsamman med modern stress- och näringsforskning. För dig som är intresserad av förebyggande insatser finns en sammanställning av både gamla och nya tips på denna sida.
Nedan följer ett sammandrag ur boken: TALLMOGÅRDENS VÄG TILL HÄLSA, Praktisk biologisk medicin av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag, sid 139-147. Ett uppdaterat kapitel finns även boken Egenvård sidan 132.

bok

Kompletterande biologisk cancerterapi

Cancer är enligt den biologiska medicinens uppfattning en allmän sjukdom och inte som hittills officiellt har hävdats, en lokal sjukdom. Skolmedicinen anser att en cancersvulst primärt bildas på ett ställe och därifrån sprids till övriga delar av kroppen. Behandlingen består huvudsakligen i att operera bort tumören, bestråla den och att ge "cellgifter" (cytostatika). Man skär bort så mycket som möjligt och som är nödvändigt för att avlägsna tumören helst radikalt, och det är givetvis önskvärt, men det räcker sällan med enbart denna behandling. Strålning och cellgifter ger dessutom tyvärr ofta svåra biverkningar som kan skada patienten allvarligt.
 
 

Dr J Issels biologiska cancerterapi

Josef M. Issels, MD
Nov. 21, 1907 - Feb. 11, 1998
http://www.issels.com/

Den mest kände och erkände läkaren för biologisk cancerbehandling var dr Joseph Issels från Tyskland. Han bedrev biologisk cancerterapi av mycket hög klass. Han använde alla idag tillgängliga metoder för att bota cancer. Tumörerna behandlas dels konventionellt (och dessutom avlägsnas alla s k härdar, foci) och dels aktiveras immunförsvaret på olika sätt. Dr Issels har dokumenterat hur cancerpatienter med svår, ibland generaliserad cancer kunnat överleva i över 30 år på biologisk cancerbehandling.
  Dr Issels säger i likhet med andra biologiska läkare, att alla cancersjukdomar är sista länken i en lång utvecklingskedja som börjar med flaskmjölk (ersättning för modersmjölk) eller den första antibiotikakuren (som hämmar immunförsvaret). Sedan går det vidare med amalgamplomber, rotfyllningar, gifter i miljön, stress, tobak, sprit, kaffe, sötsaker och framför allt en felaktig kost. Cancer beror, bl a enligt dr Issels, i sista hand på självförgiftning och bristande träning av immunförsvaret då vi sällan får klara av våra infektioner på egen hand utan rutinmässigt behandlar dem med antibiotika och febernedsättande medel.
  I sitt hemland, forna Västtyskland har han fått alltmer officiellt erkännande och anlitadesbl a av tyska regeringen som sakkunnig i cancerfrågor. Hans bok är för övrigt en ypperlig lärobok i biologisk medicin: Joseph Issels "Mehr Heilungen von Krebs", Helfer Verlag, E Schwabe, Bad-Homburg, utgiven 1973.

Biologisk cancerbehandling

Hur behandlar man då cancer biologiskt? Först och främst ges konventionell cancerbehandling. Man behandlar och tar om möjligt bort tumören. En stor tumör är så belastande för kroppen att den vid snabbt sönderfall kan översvämma blodet med giftiga sönderfallsprodukter och i sämsta fall döda patienten. Därför tar man alltid bort alla tumörer som går att operera.
  Sedan ger man också vid "strålkänsliga" tumörtyper relativt svaga strålbehandlingar på tumörområdet efter operationen för att hämma cancerspridningen och förstöra eventuella kvarvarande cancerceller. Även cytostatikaterapi förekommer och accepteras för cytostatikakänsliga tumörformer.
  Dessutom försöker den biologiska medicinen att på olika sätt stimulera immunförsvaret, och det gör man bl a med feberterapi. Man försöker med olika metoder att framkalla en feberreaktion. Man ger s k "feberstötar" med regelbundna intervaller. De i Sverige använda naturmedlen för injektion - mistelpreparaten Iscador och Helixor - brukar bl a ge en mild feberreaktion, vilket också kan vara positivt i detta sammanhang när det gäller att aktivera immunsystemet. Iscador och Helixor har enligt en del mindre utländska undersökningar även en svag cancercellhämmande effekt.
  Som ytterligare immunstimulerande terapi kan man ge naturmediciner av typen Echinacea (Echinaforce, Echinagard), se Tallmogårdens lista. Även BCG- (Calmette) vaccination har använts i immunstimulerande syfte.
  Feber kan också framkallas med s k överhettningsbad. Genom febern kan man ibland få ett påtagligt sönderfall av tumörvävnad. Vi har viss erfarenhet av denna behandling på Tallmogården. Patienter med metastaser har hos oss behandlats med överhettningsbad och metastaserna har ibland gått tillbaka.
  Ofta har patienterna kroniska infektioner på olika ställen i kroppen, t ex i tänder, tonsiller, blindtarm, äggstockar, urinrör, divertiklar eller gallblåsa. Alla infektioner måste bekämpas och sjuka organ eventuellt avlägsnas. Tarmfloran bör saneras dels genom kosten och dels genom att tillföra fysiologiska bakterier.
  Inom biologisk cancerterapi vidtar man således en mängd åtgärder som alla syftar till att minska belastningen på organismen, att hämma cancercellväxten och att stärka immunförsvaret. Kosten är härvidlag mycket viktig. Många forskare anser att köttrik kost gynnar vissa bakterier som bildar toxiner (gifter) och att det vid stekning av kött i fett bildas cancerogener. Det är därför viktigt att man har en fysiologisk tarmflora och att tarmfunktionen är god.  Vid fiberfattig fett- och proteinrik normalkost uppstår lätt förstoppning och cancerogena substanser bildas av gallan genom bakteriell påverkan och dessa cancerogener gynnar uppkomsten av vissa cancertyper och belastar den cancersjuke. Vår kostbehandling vid tumörsjukdomar beskrivs mer detaljerat i boken.

Fysisk träning

Utöver nyss beskrivna kompletterande behandlingsåtgärder vid tumörsjukdomar ingår bl. a. systematisk träning i vårt behandlingsprogram. Patienterna uppmanas att successivt öka sin fysiska aktivitet och stimuleras av oss till olika former av motion. Vi rekommenderar till de patienter som är i god kondition gärna också lite svettdrivande motion, t. ex. joggning. En något längre joggingtur ger bl. a. en lätt ökning av kroppstemperaturen, förbättrar blodcirkulationen och ökad syretillförsel till cellerna. Om man därtill lägger den avstressande motionens psykiska välgörande effekter, bör allt detta tillsammans öka den cancersjukes läkningsutsikter.

Psykoterapi

Den tumörsjuke befinner sig i regel i en svår livskris och behöver ha möjligheter att tala ut om sina problem och tid att bearbeta dem. Vi som arbetar på Tallmogården försöker att ge de sjuka möjligheter att tala ut, ge viss krishjälp och stödterapi. Den relativt rena oförstörda lantliga miljön, stillheten och de vackra omgivningarna i södra Dalarna erbjuder fina förutsättningar till rekreation och kraftsamling.

Det finns flera utländska undersökningar som visar att biologiska helhetsbehandlingar ger entydigt bättre behandlingsresultat än endast konventionell terapi. Detta till trots att t ex dr Issels i regel får ta hand om de allra sämsta och av den officiella medicinen uppgivna patienterna. De kommer vanligtvis först när konventionell behandling har sviktat och då är immunförsvaret oftast skadat av bl a cellgifter och möjligheterna att hjälpa med biologiska behandlingar är små. Ändå lyckas han och även andra biologiskt inriktade cancerspecialister att bota eller förbättra förvånansvärt många cancersjuka. Det är fascinerande att se vad man kan göra med biologisk terapi även i situationer där man skulle tro att det inte finns några chanser kvar till bot eller förbättring.

För referenslista se nya boken. 


De senaste åren sedan boken skrevs har det kommit flera rapporten om kostens betydelse och immunförsvarets inverkan på tumörsjukdomar. Komplementära medicinska behandlingar och vanliga mediciner kombineras med de biologiska metoder som nämnts. En princip som är viktig är att understödja kroppens eget immunförsvar och att ge en god näringstillförsel.Om Björksocker:
Ett vanligt björksocker kan tillsammans med en aromatisk förening stoppa tillväxten hos cancerceller. Upptäckten har gjorts av en forskargrupp vid Lunds Universitet i samarbete med japanska forskare, rapporterar TT. Forskarna i Lund har upptäckt att just cancerceller är extra sårbara för naftylxylosid, en kombination av björksocker och ett aromatiskt ämne. Ämnet bromsar delningen i cancercellerna. Om tillräckligt stor dos av ämnet tillförs upphör delningen av cancercellerna helt, medan den bara halveras hos friska celler. Varför cancercellerna är så mycket känsligare för ämnet kan forskarna ännu inte förklara. Det överraskande resultatet kommer att presenteras i facktidskriften Cancer Research. 

Djup ventrombos och cancer, hur starkt är sambandet? Djup ventrombos och
lungemboli kan vara det första symtomet på en dold cancer. Flera
undersökningar har bekräftat sambandet, som ändå är kontroversiellt.

Ökande antal cancerpatienter använder sk. komplementära metoder
Källa Cancer Datum 1998-08-17
Studie länkar koloncancer till diabetesmedicin
Källa Howard Hughes Medical Institute Datum 1998-09-01
Fett i kosten har länge varit kopplad till en ökad risk för olika cancerformer. Men man har inte kännt till mekanismerna bakom sambandet. Nu presenterar forskare från Howard Hughes Medical Institute, resultat som tyder på att en proteinreceptor inuti cellerna kan vara länken mellan lipider och cancer.Ny behandlingskombination för tjocktarmscancer Källa Nature MedicineDatum 1997-11-25
En amerikanskt forskargrupp har funnit ett sätt att öka terapieffekten av 5-flourouracil (5-FU) vid behandling av tjocktarmscancer. 5-FU är idag den effektivaste kemoterapeutiska drogen som används vid tjocktarmscancer. Samtidig injektion av Vitamin E och pyrrolidinedithiocarbamat (PDTC) ökade den anticarcinogena effekten av 5-FU hos möss som bar på humantumörer. Flera av mössen fick en fullständig regress av sina tumörer. Vitamin E och PDTC är sk antioxidanter.
Samma effekt erhölls in vitro när forskarna kombinerade antioxidanterna med antigen 5-FU eller ett annat kemoterapeutikum, doxorubicin.
Tilly J. L. et al. Nature Medicin, November 1997
Kastan M. New & Views.Graviola

Extrakt av växten har visats ha verksamma effekter när det gäller att bromsa tillväxten av många olika former av cancerceller.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444719/


Nyheder Pesticidrester kan give brystkræft
 • En ny dansk undersøgelse har kortlagt, at kvinder der får brystkræft har en højere koncentration af pesticider i kroppen, end kvinder der ikke får brystkræft. Det er professor i miljømedicin Phillipe Grandjean fra Odense Universitet der kommer med den opsigtsvækkende undersøgelse.
 • Phillipe Grandjean har undersøgt femten år gammelt blod fra 10.000 kvinder for at studere langtidsvirkningerne af indtag af pesticider. Pesticider indtages gennem rester i madvarer. Phillipe Grandjean mener det er et bevis for, at pesticidrester i fødevarer rent faktisk er skadelige, hvilket er blevet bestridt fra flere sider tidligere.

 • Han fortæller at man under undersøgelsen jagtede en østrogenlignende effekt, og at det var den man fandt. Hele undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort, men det forventes at ske indenfor kort tid. (M. Thorn, Aktuelt, forsiden, Radioavisen, A. Bech-Danielsen, Politiken, 1. sektion 3)

  Frågor och Svar

  Jag är en 47-årig man som har fått cancer i lymfsystemet och läkarna vill ge mej cellgifter. Finns det några alternativa behandlingar som kan fungera i stället?

  Svar:
  Lymfkörtlarna ingår i vårt immunförsvar och kan sägas vara en försvarslinje mot kroppens fiender som bakterier och sjuka, felfungerande celler.  Felaktiga celler som cancerceller ska normalt fastna där och avlägsnas med hjälp av antikroppar och försvarsceller som dödar de sjuka cellerna. 

  En cancersjukdom uppstår när kroppens celler börjar dela sig ohämmat och tillväxer så att en ansamling av celler bildas, ofta i form av en svulst, tumör. 
  Cancerceller uppstår ofta i kroppen men de känns igen av vårt immunförsvar vars celler dödar de nyuppkomna cancercellerna. Ibland kan denna mekanism falera och då kan cellerna börja tillväxa i antal. De delar sig snabbare men det medför också att de kräver mera energi och mer av vissa näringsämnen. 

  Inom helhetsinriktad komplementärmedicin som den tillämpas på svenska hälsohem  försöker man stärka kroppens immunförsvar så att det kan ta hand om de felaktiga cancercellerna på ett effektivare sätt.

  På våra canceravdelningar inom den traditionella sjukhusvården ger man vanligen strålbehandling och cytostatikakurer när man har opererat bort så stor mängd som möjligt av tumören.  Celldödande ämnen, cytostatika eller cellgifter,  som Du kommer att få, kan fungera bra i många fall och jag hoppas att Du får god effekt av behandlingen. Den principen är att man ger ämnen som cellerna inte tål så bra i en väl avvägd koncentration. Cancercellerna är ju förändrade och känsligare så de dör vid en lägre koncentration av cellgifterna jämfört med de friska cellerna.  Under och i anslutning till cytostatikakurerna kan det vara olämpligt att ge kosttillskott som vitaminer, mineraler och antioxidanter eftersom det kan göra de "sjuka" cancercellerna mindre känsliga för cytostatikabehandlingen.. Du bör således informera Din läkare om att du funderar på att ta ett tillskott med extra antioxidanter, vitaminer och mineraler så att Du kan göra det i rätt tid och så att det inte stör den "vanliga" behandlingen. Cytostatikabehandlingen får ofta cancercellernas antal att minska påtagligt men tyvärr är det svårt att få bort samtliga cancerceller. Då får i alla fall kroppens immunförsvar ett mindre antal celler att ta hand om och i detta senare läge kan det vara klokt att ge extra kosttillskott.

  Man vet att ett intag av rikligt med frukt och grönt samt många vitaminer och mineraler som  magnesium och selen kan minska risken att drabbas av cancersjukdomar. Det är denna kost samt tillskott i väl avvägda doser som man kan prova om man vill stärka immunförsvaret i samband med en cancersjukdom

  Det finns också naturmedel som kan hjälpa kroppens immunförsvar. Mistelextrakten Iscador och Helixor ges som injektioner i serier och ger en viss stimulans till immunsystemet. Extrakt av Röd Solhatt, exempelvis i form av tinkturen Echinaforce kan stimulera kroppens försvarsceller att bli lite aktivare. Ges lämpligen som upprepade korta kurer på några dagar. Doseras enligt förpackningen. 

  Cancercellerna är ju som jag nämnde ofta känsligare och många former är också känsligare för högre temperaturer. Vid behandling av cancersjukdomar vid Tallmogården rekommenderar man i många fall s.k. feberbad där man under kontrollerade former höjer kroppstemperaturen med varma bad. Har man tur är de cancerceller som man har drabbats av extra värmekänsliga och man kan då få ner antalet celler ytterligare och få en mindre mängd kvar som vårt immunförsvar till sist måste ta om hand. 

  Avslappning, mental träning och stresslösande övningar som Qi Gong kan gärna utnyttjas då man vet att immunsystemet fungerar bättre om man tillämpar metoder som minskar kroppen stressreaktioner.  Bertil Dahlgren
   


  Antioxidanter och cytostatika
  Antioxidanter kan minska verkan av cytostatika hos patienter som genomgår behandling med dessa medel samt sannolikt även strålbehandling.
  Use of Antioxidants During Chemotherapy and Radiotherapy Should Be Avoided 
  Gabriella M. D’Andrea, MD CA Cancer J Clin 2005; 55:319-321
  © 2005 American Cancer Society  Det finns även nyare studier som visar att eventuella risker med att ta antioxidanter i samband med cytostatikabehandling inte är negativt. Se t.ex.

  http://www.docstoc.com/docs/82088874/Antioxidants-May-Aid-Chemotherapy-Patients-Study
  Resurser
  Cancer och Trafikskadades Riksförbund, CTRF,
  Box 56047,
  SE-102 74 Stockholm

  e-post ctrf at ctrf.se  Tel: 08-522 001 00 Fax 08-522 001 10.
  Webb www.ctrf.se


  Cancer och Allergifonden
  Inedalsgatan 17, 112 33 Stockholm, tel: 08-653 47 60

  Cancerhjälpen Reprovägen 10, 183 64 Täby, tel: 08-756 70 00
  Sveriges Cancersjukas Riksförbund, SCR Karlbergsvägen 48, 100 31 Stockholm, tel: 08-31 82 05
  Telehjälpen Riksföreningen för Cancersjuka & Cancerforskning Östgötagatan 36, 116 25 Stockholm, tel: 08-720 30 81
  Flera fonder som kan ge stöd
   
   


LänkarBröstcancerföreningen  Amazona i Stockholm http://www.amazona.se
Barncancerfonden
Ny behandling i klinisk prövning av avancerad lungcancer
ISSELS FOUNDATION INC.

Omega-3 and Omega-6 Boost Breast Cancer TreatmentTillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2021-03-10