Multitest, tips nr 12 från Fråga Helhetsdoktorn
 
Serumanalys -hårmineralanalys

MELISA-test

Frågor
och svar

Länkar
 

 

En blodkemisk undersökning:  Multi Test kemisk blodprofil, ger svar på en hel del frågor om kroppens kemi. Många Tallmogårdsgäster utnyttjade möjligheten att göra analysen i samband med vistelsen där. Exakt samma provbatteri och lite mera kan man får via Medicheck och Blodkollen. 
Tack vare att man analyserar flera ämnen i samma prov blir kostnaden låg. Det kan vara ett bra sätt att upptäcka ett hotande sjukdomstillstånd och på så sätt sätta in förebyggande åtgärder i tid. Utöver dessa prover som nämns i tabellen kan det bli aktuellt med andra blodprover.
Om Du vill kan Du fylla i ett enkelt formulär innan Du kommer för provtagning och på så sätt få råd om man ska välja någon tilläggsanalys. 
Öppna formuläret genom att genom att klicka här

Nedan följer en tabell över en standardanalys. Utöver dessa prover kan Du få tips om tilläggsanalyser.  Du kan också få råd om uppföljning men tänk på att rådgivning via internet kan ha formella sekretessproblem som måste beaktas. Du bör alltid diskutera resultatet med din ordinarie läkare och Du får en kopia av resultat och tolkning med Dig hem.

I mån av tid kan Du få rådgivning och tips angående övriga laboratorieprover och analyser.
Om Du har tips på någon annan testmetod som Du vill att vi ska ta upp på denna sida är Du välkommen med tips och länkar.


 REFERENSVÄRDEN
(ÅLDERS OCH 
KÖNSRELATERADE)
ANALYS SORT TEST FÖR
3,7-6,0 P-Glukos  mmol/l sockersjuka (diabetes)
3,2-4,7 P-Kalium mmol/l kaliumsalt
2,2-2,6 P-Kalcium mmol/l skelettsjukdomar mm
37 - 51 P-Albumin g/l rubbningar i serumäggvita
61-120 P-Kreatinin µmol/l njurfunktion
3,0-8,0 P-Urea  mmol/l  njurfunktion
<0,80 P-ASAT/GOT µkat/l Levervärden:
sjuklig nedsättning av 
olika leverfunktioner,
toxisk leverpåverkan, 
förgift-ningar, gallvägshinder
<0,80 P-ALAT / GPT µkat/l
<4,6 P-ALP, Alkalisk Fosfatas µkat/l
<8,0 P-LD, Laktatdehydrogenas µkat/l
<1,30 P-GT-Glutamyltransferas µkat/l
160-450 P-Urat/urinsyra µmol/l gikt
0.7-1,4 P-Fosfat  mmol/l benomsättning mm
<10 P-CRP / Akut-fasprotein g/l Inflammation, infektion
0,6-2,2 fP-Triglycerider (blodfett) mmol/l hjärt-kärl-ämnes-
omsättningssjukdomar,
kostfel mm
11-32 P-Järn µmol/l järn- eller blodbrist, 
inre eller yttre
blödningar
44-70 P-TIBC, total järnbind. kap. µmol/l
16-50 P-Järnmättnad %
Exempel på några tilläggsanalyser
  P-Natrium *) mmol/l vätskebalans
  P-TSH, Thyreotropin, högk, *) mU/l sköldkörtelfunktion
  P-PSA, Prostata Spec. Ant *) µg/l prostata
  P-Testosteron   sexuella problem, trötthet
bukfetma
  P-IgE, Immunglob. E, total *) kU/l atopisk allergi
*= tilläggsanalys        P=plasma          f=fastande


MELISA
MELISA® mäter lymfocytreaktivitet mot olika metaller hos enskilda patienter. MELISA® kan testa följande metaller: organiskt kvicksilver, methylkvicksilver, etylkvicksilver, fenylkvicksilver, guld, palladium,platina, koppar, tenn, silver, beryllium, kadmium, bly, antimon, titan, kobalt, krom, nickel, indium,rodium, barium och andra metaller och kemikalier. MELISA® är en laboratoriemetod  som börjar att spela en viktig roll även på detta nya område  likväl som inom den klassiska immunologin. MELISA® bygger på en grundprincip - en egenskap av vissa vita blodkroppar - sk minnesceller att känna igen och reagera mot de ämnen som kroppen har tidigare utsatts för och reagerat emot.

MELISA® Medica Website www.melisa.org
Frågor och svar:

Räcker det inte med en hårmineralanalys för att få svar på alla mineralbrister?.

Tekniken är fortfarande under utveckling och jag rekommenderar att du vänder dig till en erfaren terapeut för att få hjälp med själva tolkningen. Man bör alltid komplettera testet med prover beträffande levervärden, njurfunktion och grundläggande blodvärden. Du kan i de flesta fall få hjälp med dessa kompletteringar via Din Husläkare eller via Medicheck (www.medicheck.se)

Kommersiell håranalys är en metod där prov från hår, vanligen från nacken, analyseras med avseende på mineralinnehåll. Håret upplöses i en syrablandning och flera grundämnen kan mätas med en teknik som kallas atomabsorptionsspektroskopi. Metoden utvecklades på 70-talet med förhoppningen att man skulle kunna få kunskap om mineralinnehållet i kroppen. En utvärdering i USA via amerikanska läkarsällskapet visade dock på stor variation och att det var svårt att koppla mätvärden från analysen till näringsläget i kroppen (JAMA 229, 1974.)
Mineralinnehållet i håret varierar betydligt med hårfärg, hårtjocklek och växthastighet. Vidare påverkar hårschampo innehållet, inte minst svavel och seleninnehållande mjällschampon samt schampon med EDTA-liknande tvättmedelssubstanser (kelerande, metallbindande medel).
Under 80-talet testade en del laboratorier om resultaten kunde reproduceras när man skickade in samma prov till olika laboratorier. 13 testade laboratorer rapporterade stora avvikelser som man inte borde ha väntat sig om analyserna hade utförts med kvalitet.

En uppföljande studie har utförts och den visar att man fortfarande får stora skillnader när man
testar samma hår vid olika laboratorier. Metoden har sitt värde främst när det gäller att upptäcka oväntad tungmetallbelastning. Det kan var så att en person har brunnsvatten och gamla ledningar med koppar och lödda detaljer. Den svenska graniten är även uranrik och på vissa områden har televerket och elverket behandlat stolpar med arsenik och krominnehållande medel. 
Genom att göra en hårmineralanalys kan man upptäcka förhöjda nivåer men ett "bra" resultat utesluter tyvärr ändå inte att det kan finnas tungmetallbelastning. Testet bör därför följas upp med blodtester mm om man har misstanke om tungmetallbelastning. Metoden har vetenskapligt klart visat värde men hittills bara som "screeningmetod".

Länkar

Medicheck följ länken för att få prover ordinerade

Rekommenderade lab för hårmineralanalys:
https://luningnaringsklinik.se/ 
  Lüning Näringsklinik
Tolkningshjälp och fördjupad rådgivning: https://www.helhetsdoktorn.se/luning/    

Om MELISA-testet: www.melisa.org

Nutri Tech Analysservice http://www.nutri-tech.nu/ representant i Skandinavien för Trace Element

Welcome to the Trace Elements Web site.   Dr Watts

Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2023-11-01