Pressmeddelande

 
Ny studie visar:

Theanin ger en lugn och harmonisk sömn

 
 Aminosyran theanin, som finns i grönt te, har i ett flertal studier visat sig ha god
effekt för att minska oro, rädsla och nervositet inför svåra uppgifter. Theanin lugnar
ner vid exempelvis rampfeber, inför prov och tentamen, inför tävlingar, när man ska
hålla tal eller vid flygrädsla.
-Det karaktäristiska för theanin är att de aktiverar alfavågorna, de hjärnvågor som gör
att vi blir avslappnade,  säger Olle Haglund,  medicine doktor vid Uppsala Universitet.
Ju mer alfavågor, desto mer avslappnad och fokuserad blir man.
Nu visar en ny japansk studie vid National Institute of Mental Health (NIMH) i Tokyo att
theanin också kan öka sömnkvaliteten. Studien, den första i sitt slag, var en blind,
placebokontrollerad crossoverstudie, och pågick under sex dagar på 22 yngre män
strax under 30 år.
Tio av dem var studenter, resten yrkesarbetande.
Hälften av männen fick 200 mg theanin en timme före sänggående, hälften fick placebo.
Efter halva tiden fick placebogruppen theanin, och vice versa. Varje morgon intervjuades
deltagarna direkt efter uppvaknandet om sömnkvaliteten och de fick också fylla i ett formulär
för självskattning. Dessutom mättes deras kroppsrörelser under sömnen via en indikator
runt foten.
Samtliga deltagare rapporterade en signifikant frånvaro av stresskänslor när de
fick theanin jämfört med placebo. De hade lättare för att slappna av innan de skulle sova.
- Det beror på att theanin har en förmåga att sänka kortisolhalten i blodet. Kortisol alstras
när vi utsätts för stress och om den blir långvarig och upprepad så stängs produktionen
aldrig av. Ett ständigt påslag av kortisol stressar kroppen och hjärnan, och det gör att vi
aldrig kan känna oss helt och hållet avslappnade, säger Olle Haglund.
Sju av de tio studenterna som ingick i studien rapporterade också om ökad sömneffektivitet,
deras mentala kapacitet kändes högre när de vaknade än före sömnen när de fått
theanine. De vittnade också om minskad förekomst av mardrömmar.
Grönt te innehåller theanin, men i små mängder. I Japan tillsätter man theanin i många
livsmedel, här i Sverige har vi nu ett nytt naturpreparat som bygger på theanin, Cool Down.
Theanin har visat sig ha god effekt att minska tillfällig oro, rädsla och nervositet, t.ex. rampfeber,
och kan också användas före sömn. Theanins effekt på alfavågorna gör att Cool Down också
har en positiv verkan på kreativiteten, det tar bort tillfällig irritation och spänningar och gör det
lättare att fokusera, till exempel vid inlärning och precisionarbete. Det kan också motverka de
negativa effekterna av koffein.
Effekten märks efter trettio till sextio minuter. Cool Down marknadsförs av Bioaktiva Pharma
och finns i alla välsorterade hälsobutiker.
Mer information kan fås av Åsa Karlsson, Bioaktiva Pharma, tel: 011-264148.
Referens för studien:
 
http://www.NutraIngredients-usa.com/news/ng.asp?n=wh12&c=wccakktlkcadimi&id=50653

Tillbaka till Startsidan