Relora
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Relora (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter       650 mg          60 st
1 tablett, 3 ggr dagligen. Adaptogent och stressmotverkande kosttillskott.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Innehåll per 3 tabl:  Relora 750 mg varav Magnolia officinalis 562,5 mg, varav Phellodendron amurense 187,5mg.
Kosttillskott för dig som vill bli avspänd, pigg, koncentrerad och mer fokuserad.
Kan användas som adaptogener eller adaptogenioder som rysk rot, rosenrot och ginseng
men anses ha mera lugnande effekter.
Relora är ett dokumenterat extrakt av Magnolia officinalis och Phellodendron amurense.
Magnolia officinalis har sitt ursprung i de kinesiska regnskogarna.  Phellodendron amurense, korkträd, växer i nordöstra Kina och Japan.
Växternas bark har länge använts i olika former i den traditionella österländska örtmedicinen.
Relora för dig som vill bli avspänd, pigg, koncentrerad och mer fokuserad.
Du känner av Reloras egenskaper inom 45 minuter.

BARN: Ej aktuellt
GRAVIDITET: Inga kända risker rapporterade i samband med graviditet. Några kontrollerade studier har
emeller tid inte utförts.
AMNING: Inga kända risker i samband med amning. Några kontrollerade studier har
emeller tid inte utförts.

Information från Leverantören: www.relora.com
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar läkemedel, naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2007-02-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu