Probiozym        
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Probiozym (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
     kapslar 300 mg       60 st
1-2 kapslar dagligen tillsammans med måltid.
------
Vid födoämnesintolerans och matsmältningsbesvär. 
------
Som reseprofylax.
------
För att återställa tarmfloran efter antibiotikabehandling.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 Innehåll
per kapsel
Mängd bakterier: 10·109 (10 mrd.) CFU

 Lactobacillus rhamnosus NEU 427

 50,0 mg

 Lactobacillus crispatus NEU 458

 50,0 mg

 Lactobacillus acidophilus

 50,0 mg

 Bifidobacterium bifidum

 2,5 mg

 ----  
 Fruktooligosackarider (FOS)

 137,5 mg

 Magnesiumstearat

  4,0 mg

 Kiseldioxid

 6,0 mg

 Vegetabilisk kapsel

 72,0 mg

 ----  
 Nettovikt

  300,0 mg

 Totalvikt

  372,0 mg

Kapseln består av hydroxypropylmethylcellulosa (HPMC).


EGENSKAPER: 
Preparatets verkningsmekanism är inte fullständigt känd men en viss del av
preparatets innehåll av levande bakterier når fram till tunn- och tjocktarm och anses där påverka
bakteriefloran. ProbioZym har utvecklats för att ge tarmen stöd vid en rubbad tarmflora och med
syfte att stärka nedbrytning av peptider, äggviteämnen,  som kan vara av betydelse vid vissa sjukdomstillstånd.
De fyra mjölksyraproducerande bakterierna i ProbioZym kompletterar varandra och kan ges som kosttillskott
vid alla tillstånd där man har misstänkta samband med proteinintolerans och obalanserad tarmflora
t.ex. vid psykiska sjukdomar som schizofreni, vid  t ex autism, ADHD, inflammatoriska tarmsjukdomar,
colon irritabile, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom och reetablering av tarmfloran efter antibiotikabehandling.

BARN: Probiotika kan ges till barn i alla åldrar. Tänk bara på att kapslar inte ska ges till små barn.
Innehållet kan tömmas men får inte blandas i heta drycker då effekten kan minska.

GRAVIDITET/AMNING: Medlets påverkan vid graviditet är ej undersökt. Ämnet verkar lokalt i tarmen och
tas inte upp i kroppen. Påverkan synes osannolik.

KONTRAINDIKATIONER. Dokumentation för ställningstagande saknas.

OBSERVERA Mjölksyrebakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika. Probiozym bör därför intas
3 timmar innan eller efter att antibiotika intagits. Ytterligare interaktioner med andra naturläkemedel, läkemedel
eller föda kan förekomma men är inte studerat. Eftersom det sker en produktion i tarmen av vitaminer som
K-vitamin kan det tänkas att patienter som behandlas med warfarin får en något sänkt effekt. Extra
kontroller av PK värdet rekommenderas i dessa fall.

BIVERKNINGAR Vid användning av probiotika kan det i början hända att man
märker symtom från magen, t ex diarré, magknip eller gaser. Reaktionen är oftast
övergående och varar högst några dagar. Beroende på symtomen är kan man sluta
helt med ProbioZym och börja igen med en lägre dosering när besvären är över, för
att sen öka dosen igen. Alternativt kan dosen minskas tills symtomen ger sig, för att
därefter öka till vanlig dos. Om besvären inte går över efter att man slutat ta
ProbioZym, bör andra orsaker till symtomen övervägas.


Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Probiozym med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se
Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling. Kosttillskott  med Probiozym beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept.
Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept. 

Uppdaterad 2023-03-06
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu