VitalForm
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
VitalForm  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
          Tabletter  2 x 30 st / 8 veckors abonnemang
1 tablett dagligen. Kosttillskott som minskar sockerupptaget i kroppen från födans kolhydrater. Supplementering till kosten vid viktminskning.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 
Innehåll: (per tablett): Phaseolamin 2250 – Extrakt från Kidney beans (Phaseolus vulgaris/Brytböna) 450 mg
Dosering:  1 tablett per dag i samband med intag av stärkelserik mat. Vid dålig effekt kan doseringen ökas till 1 tablett 1-2 gånger dagligen
i samband med stärkelserik måltid. Viktigt att tänka på är att VitalForm™ ska ses som ett komplement till motion och en sund kost.
Indikationer: Som tillägg till en kost vid viktminskning.
Kontraindikationer: Inga kända.
Försiktighet: På grund av den blodsockersänkande effekten ska diabetiker alltid diskutera behandling med VitalForm med sin läkare.
Som underlag vid besöket kan denna ordinationsmall fungera och det går bra att skriva ut den eller mejla över innan besöket så att
den ansvarige läkaren kan orientera sig om produkten innan besöket.
Biverkningar: Inga kända
Interaktioner: Kan tänkas öka effekten av vissa diabetesmediciner.
Barn/Graviditet/Amning: Formellt sett rekommenderas produkten inte till gravida, ammande och till barn under 12 år. Det finns dock inte några
kända risker i samband med graviditet.
Information från leverantören:
http://www.vitalas.se/15/default.asp?page_id=3461&type=ecom3&page_nr=1&sub_nr=105&id=28

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-09-29
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu