VitalBerry
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
VitalBerry  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
          Tabletter  2 x 30 st / 8 veckors abonnemang
1 tablett dagligen. Kosttillskott som tillför kosten antioxidanter.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 
Innehåll: (per tablett): Granatäpple extrakt 100 mg (motsvarande 40 mg ellaginsyra), Blåbärsextrakt 60 mg (motsvarande 15 mg antocyanosider)
C-vitamin 60 mg, Svartvinbärsextrakt 20 mg (motsvarande 5 mg antocyanosider), Zink 15 mg, E-vitamin 10 mg, A-vitamin 1500 µg, Lutein 1 mg
Koppar 900 µg, Selen 50 µg
Dosering:  En tablett per dag tas i samband med måltid
Indikationer: Cellskyddande och förebyggande. Hälsofördelar med granatäpple och blåbär har noterats vid ett flertal tillstånd med rubbningar i
cellfunktionen som olika cancerformer, prostatacancer samt vid hjärt-kärlsjukdomar och degenerativa tillstånd i ögats gula fläck.
Kontraindikationer: Inga kända. Leverantören har dock rekommenderat att rökare inte ska ta produkten. Det finns dock inga produktspecifika studier
eller rapporter om att  VitalBerry skulle vara skadligt för denna grupp men av formella skäl har man ofta rekommenderat rökare att inte ta
antioxidanter av vissa slag. Egen kommentar: De studier där man har sett en trend till negativa effekter rör höga doser av
syntetiska vitaminer ffa, E-vitamin och dessa studier torde inte direkt kunna appliceras på VitalBerry
Biverkningar: Inga kända
Interaktioner: Antioxidanter givna i direkt anslutning till konventionell cancerbehandling där principen är att döda celler kan tänkas
minska effekten av cytostatika och strålbehandling. För säkerhets skull rekommenderas inte tillskottet i direkt anslutning till
konventionell behandling utan i förebyggande syfte och återfallsförebyggande syfte. Som underlag vid besöket kan denna ordinationsmall
fungera och det går bra att skriva ut den eller mejla över innan besöket så att den ansvarige läkaren kan orientera sig om produkten i förväg.
Barn: Rekommenderas ej. Doseringen av fettlösliga vitaminer är inte anpassad till barn.
Graviditet/Amning: Formellt sett rekommenderas produkten inte till gravida, ammande och till barn under 12 år. Det finns dock inte några
kända risker i samband med graviditet med de doser som används i VitalBerry.
Information från leverantören:
http://www.vitalas.com/15/default.asp?page_id=3461&type=ecom3&page_nr=1&sub_nr=105&id=22

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-09-22
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu