Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Unic GLME (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 350 mg   2 x90 st
1-3 kapslar dagligen i samband med måltid. Svälj kapseln med vatten eller annan dryck. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 

Kostillskott med positiv effekt som tilllägg vid behandling av inflammatoriska tillstånd. Studier finns vid artros och artrit.

Omega-3 fettsyror kan leda till en viss förlängning av blödningstiden.

BARN: Kapslarna Rekommenderas ej till barn under 12 år.
GRAVIDITET: Användning under graviditeten kan inte rekommenderas officiellt ännu.
AMNING: Användning under amning kan inte rekommenderas officiellt ännu.

Informationssida från leverantören:www.efi.se/product.cfm?id=20'

Frågor om Unic GLME i kombiination med läkemedel: www.helhetsdoktorn.se/efi

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt
rekommenderas till gravida trots att majoriteten har fördelar av det beror på att
den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas
av komplikationer i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas
synvinkel överväger även där fördelarna eftersom mikroemboliseringar i placenta
är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar
ASA under graviditeten. Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande
effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT.
Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2007-10-10
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu