Polbax
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Polbax (frilistat naturmedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 120 st
Som energigivande kur tas 4-6 tabletter på morgonen under ca 2 månader. Därefter halveras dosen till 2 tabletter per dag.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Aktiva beståndsdelar:  Polbaxextrakt 68 mg
 

Det är sedan länge känt att pollenextrakt har en mycket positiv inverkan på människan. Pollen är rikt på naturliga
vitaminer, mineraler, spårelement, aminosyror och andra viktiga ämnen. Pollenextrakt är uppiggande och allmänt
stärkande.

Polbax är tillverkat av pollen genom en unik process. Extraktet är framställt av färska pollen (den manliga delen
av blomman) och färska pistiller (den kvinnliga delen). Under fortplantningsprocessen produceras stora mängder
SOD för att skydda genetiskt material mot fria radikaler. Detta SOD tas tillvara och stabiliseras genom att tillsätta
proteinbärare” producerade från olika typer av pollen. Därigenom är Polbax pollen extrakt en 100% naturlig produkt.
 

Tabletthjälpmedel Mikrokristallinsk cellulosa (E 460)  Dikalciumfosfat (E 341)  Magnesiumstearat (E 470b)  Schellack (E 904)
 Kiseldioxid (E 551)  Talk  Polyetylenglycol 6000.

Registrerat naturmedel nr. 85-5079. Har ej genomgått för läkemedel föreskriven kontroll
Medlets påverkan vid graviditet är ej undersökt.
 

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt.
OBSERVANDA:  Polbax är uppiggande och bör ej intas på kvällen.
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
 

Uppdaterad 2005-03-03
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu