PlaqueOff
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  PlaqueOff (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 250mg   120 st
2 kapslar dagligen. Kapslarna sväljes hela tillsammans med riklig mängd vatten och gärna i samband med måltid. Mot plack och tandsten. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Innehåll per kapsel Ascophyllum nodosum (Knöltång) 250 mg

BIVERKNINGAR:  Inga kända.
INTERAKTIONER:  Inga kända. Några formella interaktionsstudier har dock inte utförts.
BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn under 15 år. (av formella skäl, studier på barn har
inte utförts)
GRAVIDITET OCH AMNING : Rekommenderas ej till gravida då formella studier på gravida inte har utförts.
Innehållet är jodrikt vilket är en fördel för den gravida kvinnan. Det finns inga kända risker om man
skulle ta medlet utan att känna till om man är gravid. Alger i olika former ingår i basfödan i många
länder speciellt i asien och där har man inte angett några restriktioner under graviditet.
Informationssida från leverantören: www.helapharma.se/

Kollegial info: Extraktet är patentsökt även mot gallsten och njursten. Det är emellertid inte någon godkänd indikation
enligt bipacksedel och regelverk för kosttillskott som egenvårdsmedel. Några fallrapporter finns och teoretiskt sett kan
stenbildning minska i flera kroppslokaliteter, inte bara tandsten.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket.
www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar och
legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och
växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera Din läkare är det fritt att
skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och kopieras, t.ex. till Ditt
skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om PlaqueOff  med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se

Kosttillskott  beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. PlaqueOff är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning vid besvär från tandkött och munhåla.


Uppdaterad 2009-03-25
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu