Inuitt-selolje, inuit sälolja
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Omega-3 Sälolja  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 500 mg   180 st
Vuxna 4 kapslar dagligen 
Barn 2 kapslar dagligen
Fettsyratillskott.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

FÖRSIKTIGHET: Omega-3 fettsyror kan leda till en viss föärlängning av blödningstiden.
Ge inte kapslarna hela till små barn pga kvävningsrisken.

BARN: Kapslar kan tömmas på sitt innehåll. Ge inte kapslarna hela till små barn pga kvävningsrisken.
GRAVIDITET: Ett tillskott är värdefullt i samband med graviditet.
AMNING: Ett tillskott är värdefullt i samband med amning. Ge eventuellt högre doser om
modern kan misstänkas ha dåliga depåer av essentiella fettsyror tidigare, t.ex.
dåligt fiskintag, täta graviditeter mm. De essentiella fettsyrorna anrikas i
modersmjölken och en brist kan tänkas ge ökad risk för amningsdepressioner mm.

Informationssida från leverantören:http://www.provena.se/
 

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt
rekommenderas till gravida trots att majoriteten har fördelar av det beror på att
den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas
av komplikationer i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas
synvinkel överväger även där fördelarna eftersom mikroemboliseringar i placenta
är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar
ASA under graviditeten. Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande
effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT. Fettsyresammansättningen i späck från havsdäggdjur skiljer sig
något från fiskolja genom att man finner något mer enkelomättat fett samtidigt som
det förekommer mer av fettsyran dokosapentaensyra (DPA). DPA har visat sig ha
en särskilt gynnsam effekt när det gäller att upprätthålla blodkärlens funktion..
Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-08-29
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu