Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Hametan (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Salva 100g
Smörjes ut tunt på det skadade området 3-5 gånger dagligen upp till en vecka. Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Indikationer:
Traditionellt använt för behandling av ytliga, ej infekterade sår såsom mindre brännsår, mindre skållningsskada och
lindrig solbränna, samt för behandling av lindrigt atopiskt eksem och mindre, icke blödande hemorrojder.

Kontraindikationer Dokumentation för ställningstagande till detta saknas.
Varningar och försiktighetsmått Vid ihållande besvär (längre än en vecka) samt vid stark rodnad i sårkanter eller
stora, vätskande eller inflammerade sår bör läkare uppsökas.
Interaktioner Effekten av samtidig behandling med andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet och amning Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.
(Kommentar pga formella skäl.  Det finns ingen egentlig anledning till oro för den som blir oplanerat gravid)
Biverkningar Inga rapporter om biverkningar.
 

Produktresumé från Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Hametan-spc.pdf
Bipacksedel från Läkemedelsverket:     http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Hametan.pdf
Pressmeddelande: http://www.helhetsdoktorn.nu/hametanpress.htm

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-11-01
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.se