Epartrozin, OmegaVital Epartrozin
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Epartrozin  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar  2 x 30 st / 8 veckors abonnemang
1-2 kapslar dagligen. Kosttillskott som tillför kosten inflammationshämmande näringsämnen värdefulla vid inflammationer.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 
Innehåll: Innehåll Innehåll per kapsel: Högkoncentrerad fiskolja 1000 mg; min. 55 % omega-3-fettsyror varav EPA min. 39 %,
DHA min. 7 % och övriga omega-3-fettsyror 9 %. Ingefärsextrakt 16 mg motsvarande 3,3 mg gingerol, Antioxidationsmedel (naturlig E-vitamin)

Dosering:  En kapsel om dagen. Doseringen kan ökas till två kapslar om dagen, en på morgonen
och en på kvällen till dess att önskvärd effekt erhålles.Därefter en kapsel om dagen som underhållsbehandling.

Indikationer: Ledbesvär och inflammationer. Artros. Kosttillskott för
idrottare och äldre. Innehållet av ingefära gör att medlet även kan användas vid åksjuka och ges
vid graviditetsillamående. Beakta då de regler som gäller för fiskoljatillskott under graviditet.

Kontraindikationer: Inga kända förutom allergi mot ingefära (ovanligt) samt kraftig fiskallergi. Oljan
är högrenad från proteiner och ska normalt sett tolereras vid fiskallergi.

Biverkningar: Eftersom ingefära är en stark krydda kan man vid enstaka tillfällen med känslig mage uppleva obehag. Erfarenhet
visar att de eventuella obehagen minskar inom ett par veckor. Vid intag av fiskolja har milda gastrointestinala besvär t.ex.
rapningar, uppstötningar med fisksmak och övergående lös avföring noterats i en del fall..

Interaktioner: Ingefära kan förstärka effekten av blodförtunnande läkemedel. Fiskolja kan förstärka effekten av blodförtunnande läkemedel men
med läkemedel med fiskolja, t.ex. Omacor, har man inte noterat några blödningskomplikationer. Man rekommenderar dock kontroller av INR
värden. Tillsammans kan det finns underlag för en synergistisk effekt som bör beaktas.

Barn: Ge ej kapslarna till små barn. Det saknas klinisk dokumentation beträffande doser till barn

Graviditet: Formellt sett rekommenderas produkten inte till gravida, ammande och till barn under 12 år. Det finns
dock stöd för att ett kosttillskott med omega-3 fettsyror kan ha hälsofördelar vid en graviditet. Ingefära i olika former har
använts under 1000-tals år som medel mot illamående även i samband med graviditet.

Amning: Under amning ökar moderns behov av omega-3 fettsyror och ett tillskott är därför värdefullt.
Ingefära har använts traditionsenligt som krydda och rekommenderats vid graviditetsillamående under
långa tidsperioder och till en mycket stor grupp kvinnor. Någon negativ effekt är inte känd.

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt
rekommenderas till gravida trots att majoriteten har fördelar av det beror på att
den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas
av komplikationer i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas
synvinkel överväger även där fördelarna eftersom mikroemboliseringar i placenta
är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar
ASA under graviditeten. Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande
effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT.
Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.
Information från leverantören:
http://www.vitalas.se/15/default.asp?page_id=3461&type=ecom3&page_nr=1&sub_nr=105&id=18673

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-09-12
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu