Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Dinamint C (frilistat naturmedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    36 st
 
1-10 tabletter jämt fördelade över dagen vid förkylningssymtom.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
 
Fyra
...................................ggr
 

Indikation: Dinamint C innehåller fyra välkända ingredienser som var för sig är dokumenterat effektiva mot förkylningssymptom
Innehåll: Echinacea,Zink, Mentol, C-vitamin.
GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt.

Produktinformation från leverantören: http://www.tremi.se/pages/din.htm
Produktinformation från Baltex: http://www.baltex.se/pdf/dinamint.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
 

Uppdaterad 2005-04-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/