Cynatine FLX
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Cynatine (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter       50 mg          60 st
1 tablett 2 gånger dagligen. Kosttillskott för att minska risken för keratinbrist i samband med artros och ledbesvär  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Förpackningar: Tabletter, 60 st

Kostillskott med positiv effekt som tilllägg vid behandling av inflammatoriska tillstånd och artros.
Cynatine FLX innehåller dessutom, till skillnad mot exempelvis medel som glukosamin och kondroitin
som utvinns ur biprodukter av kött och skaldjur, inte några allergiframkallande ämnen.

BARN: Ej aktuellt
GRAVIDITET: Inga kända risker med vattenlösligt keratin under graviditet.
AMNING: Inga kända risker med keratin i samband med amning.
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar läkemedel, naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-12-03
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu