blueberry
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Blueberry  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
          Tabletter 120 st 
2 tabletter dagligen med ett glas vatten i samband med måltid. Kosttillskott som tillför kosten antioxidanter.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 
Innehåll: per daglig dos på 2 tabletter: Blåbärsextrakt 5:1 motsvarar 2000 mg torkade bär. Lutein (taget från ringblomma): 6,0 mg
Ögontröstextrakt 5:1: motsvarar 1000 mg torkad ört. Vindruvskärneextrakt 5:1 motsvarar 1000 mg torkad ört

Indikationer: Cellskyddande, antioxidativa och förebyggande. Hälsofördelar med blåbär och lutein finns vid degenerativa tillstånd i ögats gula fläck.
Kontraindikationer: Inga kända.
Biverkningar: Inga kända.
Interaktioner: Antioxidanter givna i direkt anslutning till konventionell cancerbehandling där principen är att döda celler kan tänkas
minska effekten av cytostatika och strålbehandling. För säkerhets skull rekommenderas inte tillskottet i direkt anslutning till
konventionell behandling utan i förebyggande syfte och återfallsförebyggande syfte. Som underlag vid besöket kan denna ordinationsmall
fungera och det går bra att skriva ut den eller mejla över innan besöket så att den ansvarige läkaren kan orientera sig om produkten i förväg.
Barn: Rekommenderas av formella skäl ej till barn under 12 år.
Graviditet/Amning: Formellt sett rekommenderas produkten inte till gravida, ammande och till barn under 12 år. Det finns dock inte några
kända risker i samband med graviditet med de doser som används i Blue Berry
Information från leverantören:
http://www.newnordic.com/template/t04.php?menuId=144&artsetId=5&articleId=136

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-10-04
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu