Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
B-Calm (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    140 st
1-3 tabletter dagligen för skelett och hormonproduktion.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Aktiva beståndsdelar: Ingredienser per tablett:
Kalcium 225 mg, Magnesium 150 mg, Kalium 99 mg, Bor 1 mg.

Godkänt kosttillskott

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt.

Information om B-Calm från leverantören:
Information om B-Calm från Bodystore:

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
 

Uppdaterad 2005-01-12
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu