Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Lyc-O-Mato (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar    3x  30 st

 

1kapsel dagligen i samband med måltid. Kosttillskott med skyddande egenskaper vid risk för prostatacancer.

 
 
 

Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Indikationer
Kosttillskott vid ökad risk för cancer.
Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Förpackning: 30 kapslar

Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: FStudier har inte utförts på medlet som
behandling vid prostatacancer utan endast som tilläggsbehandling och vid
återfall. Det ska således inte användas som något medel mot redan utvecklad
primär prostatacancer. Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller
njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas
vid behandling.
BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn.
BIVERKNINGAR: Personer som reagerar med hudrodnad vid intag av tomater
riskerar att drabbas av liknande reaktioner vid intag av medlet.
INTERAKTIONER: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är
inte studerad.
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2005-12-20
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu