Chello

Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Chello (Kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 60 st

1-2 tabletter dagligen att intas med ett glas vatten. Kosttillskott vid klimakteriebesvär.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Aktiva beståndsdelar:
Kinesisk kvanne 300 mg
Rödklöver 50 mg
Maskros  50 mg
Kamomill 50 mg
Rölleka 50 mg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Kosttillskott som innehåller naturligt
förekommande växtsteroler  som kosten i många fall innehåller låga ämnen av.
Ett kost rik på växtsteroler har positiv effekt bl.a. på klimakteriebesvär.

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt.
BIVERKNINGAR:   Ingen känd
ALLERGI/ÖVERKÄNSLIGHET:  Ingen känd

Information från leverantören: http://www.mezina.se/Default.asp?ID=3365
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation med receptmall ska ses som egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se
Det nya hjälpmedlet för Dig som ordinerar kost och kosttillskott på recept som förebyggande behandling
och kompletterande kostbehandling.
Kosttillskott beläggs med 6% moms och blir inte momsfria om man skriver ut dem på recept.
Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept.
 

Uppdaterad 2007-09-17
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/