Hypokondri,  tips och självtest i översättning och bearbetning av Bertil Dahlgren 
 
Introduktion

Självtest

Behandling
 
 

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Hypokondri
Den vetenskapliga definitionen:

Hypokondri
Kännetecknas av en ständig upptagenhet med möjligheten att ha en eller flera allvarliga och progredierande kroppsliga sjukdomar. Patienten klagar ständigt över kroppsliga symtom eller är ständigt upptagen av sitt utseende. Kroppens normala eller vanliga signaler och utseendemässiga varianter tolkas ofta av patienten som abnorma eller skrämmande. Uppmärksamheten är vanligen fokuserad på ett eller två av kroppens organsystem. Sänkt grundstämning och ångest är oftast närvarande och kan motivera ytterligare diagnoser.

Hypokondri är en "verklig" sjukdom och den som lider av tillståndet har vanligen en stark och ofta närvarande känsla av att man lider av en eller flera allvarliga sjukdomar som håller på att försämras. Den drabbade klagar ständigt över symtom och även utseendet. Kroppens utseende och de kroppsliga känslorna upplevs som avvikande eller skrämmande. Ofta innebär hypokondrin att man upplever sjukdomstillstånd i ett eller två organsystem. Sjukdomen ger ofta ett svårt psykiskt lidande med ångest och depression.

Det är viktigt att söka hjälp. Obehandlat kan tillståndet leda till ett svårt och långvarigt psykiskt lidande och inte minst risken för att man utsätts för onödiga operationer, medicinering eller för tidig pensionering.

Tillståndet är vanligt och på liknande sätt som vid exempelvis depressioner finns det många människor med svåra tillstånd där diagnosen är klar och ganska lätt att ställa även för en lekman. I andra fall är det en gradskillnad och vem har inte råkat ut för en släng av hypokondri vid några tillfällen?

När det gäller sjukvårdsfolk som plöjer facklitteratur under studietiden är det nog en allmän uppfattning att majoriteten har drabbats av någon "släng".

Självtest
Som hjälp att ställa diagnosen kan man använda olika självtest. Ett av de enklare är det sk Whiteleys poängsummetest. Det är dock värt att påpeka att man måste tolka självtest med stor försiktighet för det är bara en vägledning och diagnosen kan vara svår att ställa, även för en läkare i gränsfall. Får Du höga poäng i nedanstående test är det klart rekommendabelt att Du söker läkare för att kanske få en remiss till behandl ing och råd för Du kan sannolikt lida av hypokondri. 

Gradera svaren på nedanstående frågor enligt skalan.

1 = Inte alls 2 = Till liten del 3 = Ja, till en del. 4 = Till stor del 
5 = Till mycket stor del, i stor utsträckning
 

1: Oroar Du Dig mycket över Din hälsa? 1 2 3 4 5 

2: Tror Du att det är något allvarligt fel med Din kropp? 1 2 3 4 5 

3: Är det svårt att låta bli att tänka mycket på Dig själv? 1 2 3 4 5 

4: Om du känner Dig sjuk och någon talar om för Dig att Du ser bättre ut, blir du förargad? 1 2 3 4 5 

5: Tänker Du ofta på olika saker som händer i Din kropp? 1 2 3 4 5 

6: Lider Du av olika smärtor och värk i kroppen? 1 2 3 4 5 

7: Är Du rädd för att drabbas av sjukdom? 1 2 3 4 5 

8: Oroar Du Dig mera över Din hälsa än vad de de flesta andra gör?`1 2 3 4 5 

9: Har Du en känsla av att dina medmänniskor inte tar din sjukdom tillräckligt på allvar? 1 2 3 4 5 

10: Är det svårt att ta till sig råd från Din läkare om att det inte är
något att oroa sig för om du får sådan besked från honom/henne? 1 2 3 4 5 

11:  Känner Du ofta oro över möjligheten av att Du har en allvarlig sjukdom? 1 2 3 4 5 

12: Om Du får kännedom om en sjukdom (från massmedia eller någon som Du känner) oroar Du Dig för att få sjukdomen själv? 1 2 3 4 5 

13: Känner Du av många olika symtom från kroppen? 1 2 3 4 5 

14: Känner Du ofta att du har symtom som förknippads med mycket allvarliga sjukdomar? 1 2 3 4 5

Räkna ihop poängsumman. Ju högre poäng desto större hypokondriker är Du. 
14-28: Du lider sannolikt inte av hypokondri.
32-55: Sannolikheten att Du lider av sjukdomen är större och ökar med poängsumman.

Personer som lider av depression får också ofta höga poängsummor.  Då kan hypokondrin vara en följd av depressionen. I bägge fallen är det ju klokt att ta upp det med läkaren.

Behandling
Personer med hypokondri har ofta brist på signalsubstansen
serotonin i hjärnan. Inom  sjukvården behandlar man tillståndet med metoder liknande dem vid  depression och panikångest, dvs ofta antidepressiva mediciner med eller utan kombination med psykoterapi. På analogt sätt rekommenderar jag ofta en tilläggsbehandling med B-vitaminer och essentiella fettsyror som komplement till en tablettbehandling. 

Se mera på sidan om B-vitaminer och fett

En effektiv psykologisk behandling är den form som vanligen kallas kognitiv beteendeterapi. Det är en praktiskt inriktad form som mer och mer används i Sverige. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.
 
 

Hypokondri förs in bland de sk somatoforma syndromen:
Somatoforma syndrom (F45)
F45.0: Somatiseringssyndrom
F45.1: Odifferentierat somatoformt syndrom
F45.2: Hypokondri
F45.2A: Dysmorfofobi
F45.2B: Nosofobi
F45.2C  Cancerofobi
F45.2D: Venereofobi
F45.2X: Hypokondri, ospecificerad 
F45.3:  Somatoform autonom dysfunktion 
F45.4:  Kroniskt somatoformt smärtsyndrom 
F45.8:  Andra specificerade somatoforma syndrom
F45.9:  Somatoformt syndrom, ospecificerat
 

Socialstyrelsen har en sammanfattning:
http://www.sos.se/epc/klassifi/FILER/kap05.pdf

 

Frågor och svar


 
 


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2003-06-16