Helaflex
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Helaflex (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter   3 x 50 st
1 tablett morgon och kväll. Intas i samband med måltid och lämpligen med ½ glas vatten. Tabletterna bör sväljas hela. Vid artros och inflammation. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Tre
...................................ggr
 

Traditionellt använt för lindring av smärta och stelhet vid lätt ledförslitning (artros).

Biverkningar. I sällsynta fall kan lindriga mag- och tarmbesvär förekomma.
Kontraindikationer: Magsår och sår på tolvfingertarmen.
Varningar och försiktighetsmått: Ledsmärtor som åtföljs av svullnad, svår rörelsesmärta, rodnad eller feber bör utredas
med avseende på bakomliggande orsak. Försiktighet bör iakttas vid gallstensproblem. Helaflex innehåller laktosmonohydrat.
Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total
laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption.
Interaktioner:Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Barn: Rekommenderas ej till barn
Graviditet/amning:  Användning  kan inte rekommenderas.
Kollegial info: Det finns inga säkra rapporter om interaktioner men beträffande blodförtunnande
medel finns det alltid en teoretisk risk för interaktioner.  Beträffande ticlopidine, Betimol®, Ticlid® kan det befaras
interaktioner när det gäller den trombocythämmande effekten. I internationell press har man föreslagit
att kombinationen ska undvikas till dess att man har samlat mera erfarenhet.
En patient som använde harpago har också drabbats av purpura i samband med Waranbehandling.
Det finns således inget formellt förbud att kombinera med blodförtunnande medel men
försiktighet och extra kontroller anbefalles)
 

Info till allmänheten från leverantören: http://www.helapharma.se
Info från läkemedelsverket:
Produktresumé http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Helaflex.pdf
Bipacksedel/användarinformation: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Helaflex.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2018-08-11
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu