Fotsvamp och nagelsvamp, nya rön och tips om egenvårdsmetoder från Fråga Helhetsdoktorn
Inledning

Frågor och svar 

Länkar
 

 

    Inledning

Fotsvamp

Vår miljö är även vår omgivande mikroflora. Vi är för det mesta i ekologisk balans med den men när vissa arter i floran tar över så kan det uppkomma sjukdomstillstånd. Vi har hela tiden olika mikroskopiska svamporganismer på huden förutom bakterier och virus. Vid gynnsamma omständigheter, varmt och fuktigt samt när vårt naturliga immunförsvar är nedsatt kan svampväxten bli kraftig. Det uppstår då ett sjukdomstillstånd som kallas fotsvamp eller på latin: Tinea pedis.

Det finns olika arter av svampar som ger olika symptom när man smittas. Den vanligaste ger ett fjällande utslag mellan tårna, och kan sprida sig till naglarna och ibland även till andra områden på kroppen, som ljumskar och händer. Ovanligare är mockasinsvampen, som ger stark rodnad på fotsulorna och en markering av fotens fåror, som framstår som kritstreck. Rodnaden övergår efter en tid i kraftig fjällning och eksem.

Vanligaste är att man smittar sig själv genom att svamp som normalt finns på huden övergår i fotsvamp när förhållandena blir gynnsamma, svampen får lättast fäste i uppblött och skadad hud. Ovanligare, men förekommande, är att svampen smittar vid direktkontakt eller indirekt via till exempel duschgolv.

Behandling

Den traditionella behandlingen har bestått av svampdödande medel, receptfria eller receptbelagda. Behandlingen består vanligen av receptfri salva från apoteket, i en eller tre veckor beroende på typ av salva. Fotsvamp trivs i tvål, därför bör duschar och liknande rengöras med medel med lågt pH eller bakteriedödande medel.

Biologisk, Ekologisk behandling 

Behandlingen mot fotsvamp kan medföra en rad oönskade bieffekter. Dels tas gifterna i läkemedlen upp i kroppen och stora mängder gifter rinner rakt ut i naturen. Dels kan den höga konsumtionen av svampläkemedel medföra en ökad risk för resistensutveckling.

 

Ett naturligt och giftfritt alternativ är AF 24. Det är en serie produkter vars behandlingsteknik baseras på kroppens naturliga försvar mot infektioner.

 

Så här fungerar svamp

Svampsporer sprids vanligtvis genom direktkontakt eller via offentliga miljöer som omklädningsrum eller simhallar. Sporerna kan sedan utvecklas till fotsvamp i den fuktiga varma miljö som exempelvis skor utgör. Svampen tar sin näring av döda hudceller och pH-värdet i det angripna området höjs. Vanliga symptom är klåda, sveda och sprickor i huden, vilket leder till att svampen frodas och sprids än mer.

 

Och så här fungerar AF 24

AF 24 Clic & Go och AF 24 Spray

AF 24 Clic & Go är en tops-liknande produkt för enkel och hygienisk applicering mellan tårna. Svampen trivs bra i det varma fuktiga området mellan tårna och det är ofta där den bryter ut. AF 24 Spray är å andra sidan idealisk för behandling av större områden på foten. Clic & Go och Spray erbjuder de mest hygieniska behandlingssätten, då man inte behöver vidröra den infekterade huden och på så sätt sprida sporerna vidare.  

 

Båda dessa produkter är medicintekniskt klassade och bygger på kroppens eget försvar. Genom att naturliga syror normaliserar hudens pH i de smittade områdena kan svampen inte ta upp näring eller föröka sig. Produkterna motverkar även symptom som klåda, sveda och hudsprickor som är vanliga i samband med fotsvamp.

 

AF 24 Pro-Biotic Foot & Shoe Powder

Svampsporer finns ofta kvar skorna och det är inte ovanligt att man får tillbaka en svampinfektion efter att den har blivit behandlad. AF 24 Pro-Biotic Foot & Shoe powder är en kosmetisk produkt utvecklad för att bibehålla fräscha friska fötter. Den innehåller probiotiska nyttobakterier som konkurrerar ut de skadliga mikroorganismerna genom att skapa en för svampen ogynnsam miljö. 

 

AF 24  säljs på de flesta apoteket.

 

www.af24.se


Frågor och svar:

Svar:

.

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.MnvKnPIk.dpuf

Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2013-06-04