Fonder där Du kan söka bidrag:

Fondsidan består i grunden av den lista som användes vid
Tallmogårdens Hälsohem. Den har omarbetats och uppdaterats men
uppgifterna är inte kontrollerade i detalj. 

 
3:e samfonden 
Gävle kommun 
801 14 Gävle
Handikappade (socialt, ekonomiskt, fysiskt eller psykiskt) och långtidssjuka i Gävle.
Agnes och Edvin Österbergs donationsfond 
SE-banken 
Notariatsavdelningen 
405 04 Göteborg
Hjälp till personer som har hjärt-, blodsjukdomar eller cancer - personer bosatta i Västsverige
Alvar och Berta Löttigers fond 
AAlvar och Berta Löttigers fond 
c/o Kurt Hellström Adm serviceenheten
Västerviks sjukhus 593 81 Västervik
Främja vård av reumatiskt sjuka. Enligt 6 § stadgarna för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län skall styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper årligen granskas av en av landstinget utsedd revisor.


Anton och Anna Christenssons minnesfond 
Landskrona kommun 
Box 525 
261 24 Landskrona
Patienter från Landskrona
Aug Petterssons från Tuna donationsfond 
Fonden har upphört
Axel Linders stiftelse  Tord Jansson
Skolgatan 66
441 35 Alingsås 0322-15208
. Öppet för: Minst 1/3 av medlen skall komma behövande personer bosatta inom Älvsborgs län tillgodo med företrräde för personer bosatta inom Skene och Örby församlingar samt Alingsås kommun.
Ansökan före 1/10 varje år.
Ett par veckor efter det delas bidrag ut, men under resten av året har de ej möjlighet att ta emot ansökningar. Under många år har heller inga pengar kunnat förmedlas utanför det prioriterade området, d.v.s. personer bosatta i Alingsås församling och Örby/Skene församling.
Främja vård av sjuka eller handikappade
Ändamål: Främjande av vård av ålderstigna, sjuka och lytta, främja barns eller ungdomsvård, fostan eller utbildning, utdelning av julgåvor till kroniskt sjuka, intagna å sanatorier och även i någon mån utdelning av bidrag till änkor med försörjningsplikt mot två eller flera minderåriga barn.
Förmögenhet: 28 359 555kr
Axel och Greta Anderssons fond 
Lindesbergs kommun 
Box 301 
711 00 Lindesberg
Astmatiker och reumatiker inom Lindesbergs kommun
Bernhard och Signe Bäckströms fond 
Umeå universitet 
901 87 Umeå
Understöd till cancersjuka, blinda, reumatiker inom Umeå kommun
Cancer och Allergifonden
Munkbrogatan 2
111 27 Stockholm, tel: 08-345990 Cancer och Trafikskadades Riksförbund, CTRF,
Verkar inte vara aktiv längre.

 
 

Föreningen Cancerhjälpen
Sandhamnsgatan 62, 115 60 Stockholm
08-612 42 42
Hemsida: www.cancerhjalpen.se

Carola Henckels donationsfond 
Helsingborgs samfällda kyrkoråd 
Box 1453 
251 14 Helsingborg
Man ska vara folkbokförd i Maria församling i Helsingborg för att
kunna söka ur fonden.
Charlotta Berlins fond 
Malmöhus läns landsting 
Box 1003 
221 02 Lund
Bidrag under och efter sjukhusvård för patienter vid Ystads Lasarett
Dalheimers donation 
Göteborgs kommun
Box 2131 
403 13 Göteborg

Direktör Albert Påhlssons stiftelse 
Advokatfirma Andersson & Ekberg, Box 4149, 203 12 Malmö, tel 040-669 71 00
Direktör Albert Påhlssons stiftelse har bl a till än-damål att främja forskning inom näringslära och angränsande områden. Sökande bör ha anknytning till Malmö/Lundområdet. Styrelsen kan för lång-variga projekt rekommendera anslag för ytterligare två år. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 17 september. Ansökningsblankett kan rekvi-reras från stiftelsens sekreterare advokat Lars Andersson, 
Dr P Håkanssons stiftelse  Har upphört enligt mejluppgift. Tack till er som tipsar och 
gör så att listan här kan hållas aktuell.
Elis Wadsteins donationsfond för sjuka
Helsingborgs kommun 
251 89 Helsingborg

Emil och Maria Palms stiftelse 
SE-Banken 
Notariatsavdelningen 
405 40 Göteborg
Främja vård av sjuka eller handikappade.
Lämnar endast bidrag till medicinsk forskning.
Erik och Valborg Anderssons minne 
Föreningssparbanken
Box 632, 551 18 Jönköping
Bidrag för vård av sjuka och gamla: "enligt testamente ämnad för att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka från lantbrukarfamiljer inom Jönköpings kommun".
Falu Kopparverks understödskassa 
791 80 Falun
Hjälp till sjukvård
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder 
Arvidsson 
Malmgårdsvägen 24 
116 38 Stockholm
Främja vård av barn med cerebral pares
Thorgrens fond för konvalescenter och obotligt sjuka 
Västerås kommun 
721 87 Västerås
Endast för personer skrivna i Västerås
Frans och Gabriella Friebergs frisängsfond 
 
Fonden har upphört
Fredrika-Bremer-Förbundets Förvaltade Stiftelser

Ett stort antal stiftelser. Bidrag ges till enskilda kvinnor som är svenska medborgare för t ex; vård och rekreation åt behövande, i synnerhet äldre, resor, kurser och projekt. I enlighet med donators önskemål behandlar vi inte ansökningar från grupper av kvinnor, kvinnor som är utländska medborgare, män eller organisationer. Observera att styrkt inkomstuppgift krävs. Ansökningstiden är 15 januari  1 mars. De som erhåller bidrag får utbetalning av bidraget i december månad. Inga förhandsbesked kan lämnas. Inga ansökningar behandlas efter ansökningstidens
Bifoga ett kuvert frankerat med enkelt porto med ditt namn och din adress.
För ytterligare information om Fredrika-Bremer-Förbundets
Förvaltade Stiftelser:
Tfn  08 7832015
E-post: info@fredrikabremer.se
Ansökningsanvisningar FBF Förvaltade Stiftelser 
Ansökan skall göras på särskild blankett som rekvireras under ansökningstiden 15/1 & 1/3 från Fredrika-Bremer-Förbundet, Box 24053, 104 50 Stockholm 
Frisängsfond för Västra länsdelen 
Blekinge läns landsting 
371 81 Karlskrona
Bidrag under och efter sjukhusvård
Frisängsfond för Östra länsdelen 
Blekinge läns landsting 
371 81 Karlskrona
Bidrag under och efter sjukhusvård 
Fröken Bertha Agerbundsens fond 
Malmöhus läns landsting 
Box 1003 
221 02 Lund
Bidrag under och efter sjukhusvård för patienter vid Ystads lasarett
Generaldirektör Arthur Engels fond 
Socialstyrelsen 
106 30 Stockholm
För hälsovården främjande åtgärder
Gottfrid Ericssons donationsfond 
Adressuppgiften nedan var tyvärr
felaktig och har korrigerats 030317
Box 34800
701 35 Örebro
Som ändamål för fonden står: "Till gagn till handikappade personer i Örebro kommun"
Greta och Einar Askers Stiftelse 
Svenska Handelsbanken 
Östra Hamngatan 23 
401 50 Göteborg

Hedvig och Victor Renströms stiftelse 
Vår adress är = Kungsgatan 14, 541 31 Skövde.
Vår hemsida = www.renstromsstiftelse.se
Främja vård av sjuka eller handikappade inom Skaraborgs län
Götalandsstiftelsen 
Föreningssparbanken
Box 632, 551 18 Jönköping
För rekreation m.m. avseende flickor under 15 år.
Héléne Löwens donationsfond 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje
Understöd till sjuka och behövande inom Södertälje
Henning och Greta Anderssns minne 
Skandinaviska Enskilda Banken 
Kungsträdgårdsgatan 8 
106 40
Bidrag till sjuka, konvalescenter och invalider i hela riket
Henrik och Signe Nilssons donationsfond 
Eksjö kommun 
Box 1001 
575 00 Eksjö
Sjuka och behövande personer. Gäller personer i Hässleby socken i Eksjö kommun.
Henry och Gerda Dunkers stiftelse  Utgår. Lämnar bara bidrag till Dunkerska sjukhemmet
Hildeborg och Gustav Hellbachens hjälpfond 
Ludvika kommun 
Box 710 
771 01 Ludvika
Hjälp till gamla och handikappade i Ludvika
Ing Oscar Ståhlfors donation 
Kristianstads kommun 
Rådhuset 
V Storgatan 10-12 
291 32 Kristianstad
Undersötd år sjuka mantalsskrivna i Kristianstad
J J Dicksons stiftelse i Örgryte 
Göteborgs socala centralnämnd 
Skånegatan 26
402 21 Göteborg
Stödåtgärder för äldre eller sjuka peroner inom kommunen
John E Johanssons och Karin Johanssons stiftelse 
Domkapitlet 
Box 2016
103 11 Stockholm

Justus Fredrik Tranchells minnesfond 
Landskronas sjukvårdsdistrikt
Box 514 
261 24 Landskrona
Bidrag under och efter sjukhusvård
Knut Pihlströms donationsfond 
Linköpings kommun 
581 01 Linköping
Understöd åt pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun
Kungaparets bröllopsfond  Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskilda personer.
L O Kindbergs fond 
Örnsköldsviks kommun 
Box 366 
891 01 Örnsköldsvik
Understöd till personer bosatta inom Örnsköldsviks församling och drabbade av sjukdom
Märta Borgs testamentsfond 
Eskilstuna kommun 
631 86 Eskilstuna
Bidrag till reumatiskt sjuka kvinnor
boende i kommunen.
Norrbacka - Eugeniastiftelsen
Box 7622 (ny adress) 
103 94 Stockholm
För rörelsehindrade
Norrköpings Fabriksförenings Stiftelse
Östgöta Enskilda Bank AB
Box 944
601 19 Norrköping
Tel. 011-196 000
Ändamål: Främja barns och ungdomsvård och fostran eller utbildning inom eller utom Sverige samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta
Förmögenhet: 3 765 945kr.
Palm-Martins frisängsfond 
Stockholms läns landsting 
Box 25550 
104 22 Stockholm
Bidrag till patient under och efter sjukhusvård
Prof F Bruzelius frisängsfond (upphört)
Signe och Erik Holmgrens minnesfond 
Avd Bo Victor 
Box 543 
831 27 Östersund
Främja barns och ungdomars vård, av behövande åldringar, sjuka och handikappade
Sinclairska konvalescenthemsfonden 
Östgötabanken 
Box 328 
581 03 Linköping
Bidrag till vistelse på konvalescenthem för personer bosatta inom Linköpings stad
Stiftelsen Sonja och John Petterssons minnesfond  Bidrag kan enligt stadgarna utgå till behövande reumatiker boende inom f.d. Bohus läns landstingsområde dvs.  i någon av
följande kommuner: Härryda, Kungälv, Lysekil,Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla eller Öckerö.  Övriga göre sig icke besvär. 
Blanketter kan rekvireras genom: Reumatikerdistriktet Bohus län, Södra Drottninggatan 25, 451 40 Uddevalla, Tfn. 0522-19850. Stiftelsens ändamål: 
Sparbanken i Helsingborgs jubileumsstifelse 
Thynell 
Lövängsvägen 27 
254 84 Helsingborg
OBS! Endast för bosatta inom Helsinborgs kommun.
Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiker 
Kalmar läns landsting 
Box 601 
391 26 Kalmar
Bidrag till reumatiker i Kalmar läns norra landsting
Dagmar och Axel Bildts donationsfond (Stiftelsen Bildts donation) (SSF)
Ansökan sker hos Svenska Röda Korset
tel 08-452 46 00.
Fonden ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, hög ålder,
rehabilitering, vistelse på hälsohem och rekreationsresa. Fonden gäller uteslutande för sjukskötare/sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande. En del av fonden är särskilt till för sjuksköterskor verksamma/bosatta i Stockholms län.
Stiftelsen Gunnar och Elsa Jäderlunds minne 
Lennart de Verdier 
Almvägen 7 
191 41 Sollentuna
Är inte till för enskilda.
Understöd till behövande handikappade
Stiftelsen Hemmet för gamla och sjuka i Uddevalla donationer och gåvomedel 
Elsa Granader 
Östergatan 19
451 30 Uddevalla
Främja vården av sjuka med företräde för dem som är bosatta i Uddevalla stad
Stiftelsen Karl Jeppssons minne 
Arnold Lindhés advokatbyrå 
Bidrag till barns, ungdomsvård samt till sjuka eller handikappade
Stiftelsen Karl Jeppssons minne 
+ Stiftelsen Ragnhild & Einar Lundströms Minnesfond 
+ Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes minne
Har en gemensam ansökningsblankett. 
Man MÅSTE skicka med ett frankerat kuvert för att få ansökan.
Adressen är Riddargatan 35-37  114 57 Stockholm. Tel. 08-791 23 84 eller 723 15 00

Stiftelsen Nya Framtiden 
Box 6102
700 06 Örebro 
Tel. 019-321870
Stifelsen främjar barns och ungdomars vård och fostran. Den kan lämna bidrag till beredande av undervisning och utbildning och främja vård och omhändertagande av behövande sjuka, handikappade och flyktingar. Bidrag kan ges till verksamheter både inom och utom Sverige och gärna genom hjälp till självhjälp. Tillgångar: 24 499 275 kr 
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minnesfond.
Lindhés Advokatbyrå AB

Tel. 08-791 23 84 eller 723 15 00

Ändamål: Utdelar anslag, understöd och stipendier o dyl för välgörande ändamål som 
1.-barns och ungdoms utbildning, fostran och vård.
2.-Vård av sjuka, handikappade eller äldre.
Stiftelsen Karl Jeppssons minne 
+ Stiftelsen Ragnhild & Einar Lundströms Minnesfond 
+ Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes minne
Har en gemensam ansökningsblankett. 
Man MÅSTE skicka med ett frankerat kuvert för att få ansökan.
Adressen är Riddargatan 35-37  114 57 Stockholm. Tel. 08-791 23 84 eller 723 15 00
Du hittar även blanketterna via internet: http://www.lindhes.se/Sidor/blanketter.html
Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts minne 
Aktuell adress saknas.
Bidrag till sjuka barn och kroniskt sjuka
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne 
Arnold Lindhés advokatbyrå 

Tel. 08-791 23 84 el. 723 15 00

Understöd till behövande ålderstigna och handikappade
Stiftelsen Karl Jeppssons minne 
+ Stiftelsen Ragnhild & Einar Lundströms Minnesfond 
+ Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes minne
Har en gemensam ansökningsblankett. 
Man MÅSTE skicka med ett frankerat kuvert för att få ansökan.
Adressen är Riddargatan 35-37  114 57 Stockholm. Tel. 08-791 23 84 eller 723 15 00
Stiftelsen Sjuksköterskornas kamratfond 
Svensk sjuksköterskeförening
Östermalmsgatan 19
114 26 Stockholm 
Fonden ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, hög ålder,
rehabilitering, vistelse på hälsohem och rekreationsresa. Stipendiet kan sökas när som helst och utdelning sker minst tre gånger per år.
Ta hem ansökningsblankett 
SSFs Stiftelsesamfond
För medlemmar i SSF
(inkl Stiftelserna Hemtunafonderna,
Sigrid Ulrich och Henning Ahlsons fonder) 
Svensk sjuksköterskeförening
Östermalmsgatan 19
114 26 Stockholm 
Fonden ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, hög ålder,
rehabilitering, vistelse på hälsohem och rekreationsresa. Stipendiet kan sökas vår och höst. 
Stiftelsen Örensgårdsfonden
För medlemmar i SSF
Svensk sjuksköterskeförening
Östermalmsgatan 19
114 26 Stockholm 
Ändamålet är att ge möjlighet till rekreation i form av vila eller studieresa/kortare kurs/konferens. Ej reguljär yrkesutbildning. Stipendiet kan sökas vår och höst och kräver medlemskap.
http://www.swenurse.se/admin/Documents/Orengardsfonden.pdf
Stiftelsen Sven Jerrings fond 
Sveriges Radio 
Ekonomiavdelningen 
105 10 Stockholm
Främja vård och psykiskt missgynnade barns vård
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets hjälpfond 
Box 266 
101 23 Stockholm
Diabetiker
Stiftelsen har flyttat. Eftersändningen har upphört.
(Någon om vet om den är aktiv?)
Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering
(SVCR)
Box 510 162 15 Vällingby
Tel: 08-620 18 57 - telefontid 9-12
Fax: 08-471 71 35
E-post: info a svcr.se
http://www.svcr.se/
Stiftelsens ändamål är att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade och bidragsverksamheten riktar sig till personer med dessa funktionsnedsättningar samt i viss mån även till personal som arbetar med dessa målgrupper. 
Stiftelsen Svenska Multipelsklerosfonden 
Neurologiskt handikappades riksförbund 
Kungsgatan 32 
111 56 Stockholm
MS-sjuka
Stiftelsen Vintersol 
Germaniavägen 10
182 62 Djursholm
MS-sjuka
Stockholms läns Astma Allergifond 
Olaus Magnus väg 6 
121 40 Johanneshov
Främja vård av allergiker
Sundinska donationsfonden för välgörande och allmännyttiga ändmål
Västerås kommun 
721 87 Västerås
Endast för personer skrivna i Västerås
Sundsvalls kommuns sociala fond 
Sundsvalls kommun 
851 85 Sundsvall
Bidrag till enskilda personer som av sociala eller medicinska skäl är i behov av rekreationsverksamhet. Bidrag till sjuka och handikappade
Svenska Re
Svenska Re kan i samarbete med AFA/AGS erbjuda
stipendier till arbetslösa. Du kan få en rehabilitering
betald under 3 veckor på Gran Canaria om Du uppfyller
följande villkor:
- sjukdom lämplig för rehabilitering på Svenska Re 
- tidigare anställning hos arbetsgivare som tecknat
                                           AGS-avtal
- arbetat inom något av LO's avtalsområden på den                                              privata sidan
- arbetslös under högst två år
- inga missbruksproblem 
- åldersgräns på 50 år 
- om du är sjukskriven; max. ett år tillbak
http://www.svenska-re.se/
Sveriges Cancersjukas Riksförbund, SCR Karlbergsvägen 48, 100 31 Stockholm, tel: 08-31 82 05 
http://www.fibromyalgi.se

FIBROMYALGIFÖRBUNDET

Jordhyttegatan 11

414 73 Göteborg

 031-41 44 11
info@fibromyalgi.se
öppettiderna är (just nu bemannade bara på torsdagar)  ändrade och är nu må-to kl. 8-16 samt fre 8-14.
 

”Stiftelsen Sveriges Fibromyalgiförbunds Forskningsfond är en fond som kommer att dela ut medel till forskning om fibromyalgi. Vill ni skänka medel till stiftelsen kan de sättas in på bankgiro:
Ingen gåva är för liten
Bankgiro 900-3997
Postgiro 900399-7
Swish 123 900 3997

Till förbundet centralt:

318-3225

 
Syskonens Lindstedts minne 
Härnösands kommun 
Box 1005 
871 01 Härnösand
Främja vården av Härnösands åldringar och handikappade
Telehjälpen Riksföreningen för Cancersjuka & Cancerforskning Östgötagatan 36, 116 25 Stockholm, tel: 08-720 30 81
Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond 
Länsstyrelsen 
403 40 Göteborg
Främja vård av sjuka eller handikappade.
www.wmlundgren.se

Änggårdsstiftelsen
Box 12053
402 41 Göteborg
Ändamål: Att underlätta fysiskt handikappades, särskilt rörelsehindrades, situation genom att lämna understöd för undervisning o utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl.a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation samt främja forskning och utvecklingsarbete.
Ansökan: Skriftlig på särskild blankett.
Östersunds sjukhus´ frisängsfond 
Jämtlands läns landsting 
Box 602 
832 01 Frösön
Bidrag till patienter under och efter sjukhusvård

Om Du har några tips om flera fonder eller rättelser av denna lista är Du välkommen att höra av Dig!
 

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering  -      - Andra bidragsmöjligheter: http://svcr.se/lanklista/
Sveriges Fibromyalgiförbunds fond till Kerstin Franssons minne   - Har avslutats

https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/infranord/fonder
Stöd & Stipendier: Internetservice för fondstöd. (Vissa avgifter tas ut)
registrerade i länsstyrelsernas databas: Sveriges stiftelser https://stiftelser.lansstyrelsen.se/StiftWeb/SSearch.aspx
https://www.bokrecension.se/Konsulterna-Axengrip Fonder. Utbildning om ADHD mm


Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren
uppdaterad 2020-05-11


x