Förstudie - Salva mot hemorrojder

Sammanfattning:

En konsumentstudie har gjorts för att undersöka den nya natursalvan Eteris effekt mot hemorrojder. Testpersoner söktes via Internet. Testperioden var under tre veckor där deltagarna själva fick skatta sina besvär på en skala från 0-6 varje vecka. För att inkluderas i testen krävdes kliniskt diagnostiserade hemorrojder. I testen ingick 10 kvinnor mellan 26-55 år. De flesta har fått problem med hemorrojder sedan graviditet och förlossning och deltagarna har haft problem med hemorrojder mellan 2-20 år.

Alla som deltog fick effekt av Eteri men det dröjde ca två veckor innan man säkert kunde skatta sina besvär till det bättre. En del deltagare upplevde att salvan kunde svida i början av användandet men att det gick över efter ett par dagar. För att kunna göra en bra utvärdering av Eteri bör kommande test hålla på under en längre period. Resultaten ser dock lovande ut och Eteri kan vara ett alternativ vid långvariga problem med hemorrojder.

 

Testperson

Nr

Ålder

Antal år man haft besvär av hemorrojder?

Skattning av besvär vid testets start*

Skattning av besvär vid tre veckor*

Skattning av salvans effekt**

1

26

2

4

3

Viss effekt

2

45

18

4

3

Viss effekt

3

34

5

4

2

Bra effekt

4

49

4

5

3

Bra effekt

5

33

6

3

1

Bra effekt

6

41

2

4

3

Viss effekt

7

55

20

5

3

Bra effekt

8

36

5

4

2

Mycket bra

9

50

20

5

3

Bra effekt

10

48

13

4

4

Viss effekt

Studien utfördes under överseende av Eva Lundberg, leg. Sjuksköterska och Auktoriserad Hälsorådgivare.

 

Fakta om hemorrojder:

Hemorrojder är utvidgade blodkärl, ytterst i ändtarmen. Innanför slutmuskeln i ändtarmen finns små kuddar av bindväv och blodkärl som hjälper till att sluta ändtarmsöppningen. Om dessa kuddar förstoras kallas de hemorrojder. När tarmslemhinnan intill hemorrojden blir inflammerad får man ont och kan blöda eftersom det bildas små sprickor. De inre hemorrojderna är oftast inte lika smärtsamma eftersom detta område saknar känsliga nervtrådar. Hemorrojder är godartade men kan vara mycket bevärande med smärta, klåda, blödningar och slem i avföringen. Blödningarna kommer från ändtarmen i samband med toalettbesök och har ofta en klarröd färg. 

* )Besvären skattades på en skala från 0-6 där ;

0)       inga besvär alls

1)       Knappt märkbara

2)       Lätta besvär

3)       Måttliga besvär

4)       Svåra besvär

5)       Intensiva besvär

6)       Outhärdliga besvär

 

**) skattning av effekten gjordes enligt dessa fyra alternativ;

 ingen effekt alls, viss effekt, bra effekt, mycket bra effekt