camucin
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Camucin (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
     kapslar 0,298 mg DAO  4 x20 st
1-3 kapslar dagligen i samband med histaminrik måltid. Svälj kapseln med vatten eller annan dryck. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 EGENSKAPER: 
Innehåller DAO som verkar lokalt i tarmen och hjälper kroppen att bryta ner
histamin när den naturliga DAO-tillgången inte räcker till.

BARN: Camucin till barn har inte studerats. Rekommenderas inte till barn under 1 års ålder.
GRAVIDITET/AMNING: Ämnet verkar lokalt i tarmen och tas inte upp i kroppen. Påverkan synes
osannolik.

Informationssida från leverantören: Camucin är beställningsvara och kan tas hem via
HKC.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Camucin med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se
Det nya hjälpmedlet för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling. Kosttillskott  med Camucin beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept.
Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept. 

Uppdaterad 2010-04-05
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu