Pressmeddelande

 

Rätt sorts fett - direkt hjälp vid ADHD och inlärningsproblem!

 

En stor studie som nyligen genomförts i Australien stärker  eye q och dess position som ett nytt sätt att hjälpa vid diagnos ADHD/Damp. Studien visar signifikanta förbättringar på koncentrationssvårigheter efter intag av oljan som innehåller EPA-rik fiskolja och nattljusolja.  De 145 barnen som deltog i studien hade inlärnings- och uppförandeproblem associerade med ADHD. Studien ger ytterligare bevis för att barn med utvecklingsstörningar, ADHD/Damp, får direkt hjälp vid intag av eye q.

 

Den Australiska studien pågick i 7,5 månader och gjordes på University of South Australia i Adelaide. Studien var placebokontrollerad, dubbelblind och crossover. Ingen av vare sig föräldrar, barn och forskare visste vem av barnen som fick aktiva kapslar eller vem som fick placebo. Efter 15 veckor visade den grupp som fick eye q signifikanta förbättringar i uppmärksamhet, hyperaktivitet, rastlöshet, impulsivitet och koncentration. Några förbättringar sågs inte i placebogruppen. Efter 15 veckor bytte placebogruppen till aktiva kapslar, eye q, och visade efter ytterligare 15 veckor samma förbättringar på uppmärksamhet, hyperaktivitet, rastlöshet, impulsivitet och koncentration som man tidigare fått i den aktiva gruppen.

eye q gruppen fortsatte att visa förbättringar efter ytterligare 15 veckor, vilket innebär att nyttan ökade med fortsatt supplementering. I utvärderingar av inlärning fann man i studien att barnen hade lättare att uttrycka sig. Samtidigt ökade läsförmågan, vilket samstämmer med tidigare studier av ett dagligt intag av eye q. 

 

Natalie Sinn som ledde studien menar att de goda effekterna som eye q ger beror på att dess fettsyror påverkar hjärnans funktion. 60% av vår hjärna består av fett varav ca 20% av torrvikten är fleromättade fettsyror. Dessa är betydelsefulla för att signalsubstanser lättare tas upp av de receptorer som vi har i vår hjärna. De fleromättade omega-3 fettsyrorna måste tillföras med kosten. De flesta människor i värstvärlden har idag brist på dessa livsviktiga fettsyror. Studier har också visat att vissa av oss har svårigheter att omvandla omega-3 till de två viktigaste fettsyrorna  EPA och DHA från den dagliga kosten. Dessa behöver därför extra tillskott genom att dagligen inta kapslar innehållande EPA och DHA.

 

-Resultaten av denna studie, som är den första i sitt slag i Australien, är likvärdiga med de positiva resultat som visades i en nyligen publicerad studie i England, även där användes eye q som aktiv substans-.

-Denna studie ger ytterligare bevis på hur viktig kosten är för barn och ungdomar med inlärningsproblem. Inga biverkningar har hittills framkommit i någon studie med eye q - . “Därför kan denna metod erbjuda en säker, effektiv behandling för barn som har problem med uppmärksamhet och koncentration som är relaterade till ADHD/Damp “.

 

Studien kommer att publiceras i The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

 

www.freshscience.org Fish oil helps attention deficit in  children, 16 Augusti 2005

 

För ytterligare information:

Natalie Sinn +61 88303 8858 eller mobil +61 4229 39824, email: natalie.sinn@csiro.au

 

Läkarkontakter i Sverige:

 

Sven Östlund

Psykolog, BNK-kliniken Göteborg tel:0707 222968

 

Gunnar Fransson

Psykolog, BNK-kliniken Göteborg tel: 073 7082595