K-vitamin
 
Introduktion
 
Kosttillskott med K-vitamin, översikt

K2+

Osteolis

Frågor
och svar

Länkar
 

 

K-vitamin

För snabbare svar om K-vitamin, skicka dina frågor till


och läs  gärna mera på sidan www.helhetsdoktorn.se
Det är kostnadsfritt.

K-vitamin, koagulationsvitamin, ett fettlösligt vitamin som är nödvändigt för bildningen av vissa koagulationsfaktorer i levern samt har stor betydelse för vår benhälsa.

Att tarmfloran har en stor och viktig betydelse för vår hälsa har ofta hävdats inom hälsorörelsen. Detta faktum har inte alltid uppmärksammats som det förtjänar. I många fall har de som värnar om en god tarmhälsa t.o.m nästan bemötts nedlåtande. Modernare forskning visar emellertid på flera mekanismer såsom balanserande effekt på vårt immunsystem samt produktion av vitaminer.

Speciellt har det tillkommit kunskap om K-vitaminet och att det finns i olika former. Det har mera kända funktioner för blodet men även för benstommen. Det som inte alla känner till är att det är viktigt vid många andra tillstånd, inte minst för hjärthälsan.

Den form av K-vitamin som kallas K2 bidrar till att kalken i vår kropp hamnar där det ska, dvs inuti våra celler och inte inuti våra blodkärl!

I vårt moderna samhälle med konserveringsmetoder såsom frys- och kylskåp, livsmedelstillsatser med hämmande konserveringsmedel som även hämmar den nyttiga tarmfloran är det svårt att bibehålla en naturlig och hälsosam tarmflora med dess produktion av viktiga ämnen. Ett enkelt skydd som löser  alla fall en del av problemet är att se till att födan innehåller K2-vitamin. Sidan om K-vitamin är därför åter uppdaterad med info om "stenåldersvitaminet". Detta råd ligger följaktligen väl i linje med min aforism:
"Hälsans hemlighet är konsten att leva stenåldersliv utan att ha det stentrist!"

K-vitamin och benskörhet.

Minska risken för benbrott.
Benskörhet är den huvudsakliga orsaken till förhöjd risk för benbrott. Det kan drabba i alla åldrar och dåligt näringstillstånd och lågt intag via kosten kan vara svår att upphämta senare.


Ökat intag av K-vitamin kan ge bättre benhälsa och markant minskad risk för lårbensbrott, visar en ny stor brittisk forskningsgenomgång. Svenska experter delar uppfattningen men efterlyser fler studier innan kostråden ändras. Höga doser av vitamin A och vitamin E har satts i samband med hälsorisker i en del vetenskapliga studier. Höga doser av vitamin A tycks minska upptaget av vitamin K och en form av E-vitamin (tokoferolkinon) kan hämma  K-vitaminberoende enzymer i kroppen. Eventuell kan det vara en (del-) förklaring till de negativa effekerna och den som tar kosttillskott kan lämpligen redan nu tänka på K-vitamin som en faktor som man annars lätt glömmer bort. Referens, se länklistan.


Det är inte bara kalken som är viktigt!

Vår skelett är inte bara hårda mineraler utan det innehåller även proteiner som är en viktig del i bindväven. Man kan likna det med att bindväven är armeringsjärn och att kalk och magnesium står för "betongen". Ett av proteinerna i benets bindväv är osteokalcin som har till uppgift att binda kalk i skelettet. Brist på vitamin K2 har visat sig leda till färre bindningsställen vilket kan leda till sänkt kalkinnehåll i benet. Det här är relativt ny vetenskaplig kunskap och frågan har väckts om intaget av vitamin K2 från maten har betydelse för uppkomsten av benskörhet. Flera studier har visat att god tillgång på vitamin K2 ger högre bentäthet och sänkt risk för benbrott.
  År 2008 kom en studie där man följt drygt 70 000 sjuksköterskor USA i 10 år. Hos dem med högt intag av K-vitamin över 109 ug per dag var risken att bryta lårbenshalsen 30% lägre.Sverige lider var tredje kvinna och var sjätte man över 70 år av benskörhet, en sjukdom som hittills kopplats till brist på kalcium, D-vitamin och fysisk träning.

Studien har presenterats i den amerikanska forskningstidskriften Archives of internal medicine.


Efter att ha gått igenom 13 större långtidsstudier slår forskarna fast att tillskott av K-vitamin till äldre kvinnor och män visat sig kunna minska risken för lårbensfrakturer med 77 procent. Samtidigt minskade frakturer i ryggen med 60 procent och alla andra frakturer med i genomsnitt 81 procent. Enligt forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är K-vitamin mycket viktigt i samband med bentäthet. Först kommer kalcium och D-vitamin men sedan kommer faktiskt K-vitamin. K-vitaminets effekter noterades redan i den granskning av olika behandlingar vid benskörhet som utfördes 2003 via Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU. Man tittade på detta redan då och fann det oerhört intressant. Det nämns också, men bara på några rader i rapporten. Att litteraturen på detta område har omfattat relativt sett få rapporter har antagligen att göra med att K-vitaminerna är naturligt förekommande ämnen och läkemedelsföretagen har då lättare att forska på nya syntetiska produkter där man kan ta patent på medlen. Då får man sedan ensamrätt under flera år framöver och på så satt kan man lättare finansiera forskningen.
Litteraturen på området börjar bli ganska stor nu trots detta förhållande.

I Japan har det dock utförts en del studier och bakgrunden är att den traditionella rätten natto baserad på fermenterade sojabönor, har ett mycket högt innehåll av vitamin K2.
Enligt Wulf Becker, professor på Livsmedelsverket, är även gröna bladgrönsaker och inte minst broccoli bra källor till K-vitamin om än inte fullt i klass med japansk natto.

– Ofta har man experimenterat med väldigt stora tillskott av K-vitamin som mer har relevans för medicinsk behandling, men man har även sett indikationer vid betydligt lägre doser. Hittills har vi bedömt att det behövs fler studier för att ändra kostråden, säger Wulf Becker.

Fler studier behövs också för att säkert reda ut eventuella skillnader mellan de olika varianter som finns av K-vitamin. Olika studier har pekat ut två varianter av K2 som särskilt bra för benhälsan: MK-4 och MK-7.MK-7 har längre halveringstid och baserat på en senare 3-årsstudie kan man nu anse att MK7 har mera aktuella resultat när det gäller att minska benförlusten hos kvinnor i klimakteriet.

K-vitamin är annars mest känt för att bidra till att blodet koagulerar, svårläkta sår kan vara ett tecken på relativt långt gången brist. De som behandlas med blodförtunnande medicin efter blodproppar ska vara noga med ett jämt intag så att inte effekten av läkemedlet motverkas. Däremot anses inte K-vitamin i höga doser kunna orsaka blodproppar.

Kalciumrik kost och fysisk träning brukar framhållas som två avgörande faktorer för att motverka benskörhet. Men för att skelettet ska lagra kalcium behövs även D-vitamin som bland annat bildas i huden då den träffas av solljus. Den rekommenderade dagsdosen för D-vitamin skrevs nyligen upp med 50 procent just för att motverka benskörhet.

Enligt min mening så behöver den som är intresserad av hälsa och kosttillskott inte vänta på ytterligare studier för att komplettera kosten med K-vitaminrika kosttillskott. Mycket talar för att tillskott bäst ges i form av flera vitaminer och mineraler i kombination. Höga ensidiga intag av enskilda vitaminer som A och E kan ge negativa effekter enligt en del studier. För att generellt rekommendera  K-vitamin till alla krävs av formella skäl ytterligare studie men där har vi brist på patentmöjligheter som för det osäkert om sådana studier kommer att kunna genomföras. Nu är det fortfarande läkemedel som bisfosfonater som rekommenderas vid benskörhet och bara kalk och D-vitamin som förebyggande behandling. Bisfosfonaterna har dock många biverkningar.

Läs mera om bisfosfonatbiverkningr: tinyurl.com/9dvwm5

Glöm inte bort den viktiga fysiska belastningen!
Ett kosttillskott kan inte kompensera för bristen på belastning på skelettet som är en mycket viktig faktor för att benstommen ska bli stark.
Vi rör alldeles för lite på oss i vårt moderna samhälle. Efterhand som våra liv blir bekvämare med motorfordon, rulltrappor och hissar, TV-spel och fjärrkontroller och allt annat rörelsebesparande mår våra kroppar allt sämre. Fler och fler samlar på sig fett runt magen och våra skelett blir skörare och skörare. Resultatet av den moderna livsstilen syns inte direkt för benskörheten märks ofta inte direkt utan först när det är ett faktum.
När det gäller benskörhet är prognosen att cirka 40% av kvinnorna och 13 % av männen över femtio år kommer att bryta ett eller flera ben som en följd av ett skört skelett.

Till stor del handlar det om att bygga upp ett bra skelett redan när vi är unga. Därefter handlar det om att bevara det så bra som möjligt. Det viktigaste rådet är att hålla kroppen i rörelse hela livet i kombination med bra kost och kosttillskott för att minska risken för brister i kosten. Aktiviteter där skelettet belastas med kroppsvikten och gärna där det sker toppbelastningar som studsar då och då är mera effektiva när det gäller att bygga upp ben styrkan. Simning och cykling är följaktligen inte lika effektivt som jogging, promenader, dans, bollsporter och liknande. Långdistanslöpare som springer med mindre "studsande" teknik och som medvetet eller omedvetet håller ett lågt kaloriintag för att vara lätta i kroppen kan också vara i riskzonen. Se nedan under "nyheter"

Skelettet innehåller mer än kalcium
Kända faktorer är Kalk, magnesium, K-vitamin, D-vitamin men även bor. Den som vill gardera sig extra och lever i trakter där man har låga halter av mineralet och grundämnet bor kan även kombinera ett K-vitaminrikt tillskott med bor-rika tillskott. Se mera på sidan om "bor "  www.helhetsdoktorn.nu/bor.htm

  Sverige saknar rekommenderat intag men i USA är rekommendationen för kvinnor 65 ug per dag. I den här studien såg man också att de som åt någon form av sallat en eller flera gånger om dagen hade en risk för brott på lårbens-halsen som var 45% lägre jämfört med de som åt sallat högst en gång per vecka.
Vitamin K är ett vitamin som framför allt finns i livsmedel från växtriket där gröna blad-grönsaker tillhör de viktigaste källorna. Det har länge saknats analysdata för vitamin K i olika livsmedel men 1998 kom Livsmedelsverket med en rapport innehållande nya värden (SLV-Rapport 4/98). Bland de livsmedel som hamnar i gruppen "hög halt" (mer än 100 ug/100g) kan nämnas broccoli, brysselkål, grönkål, huvudsallat, spenat och vitkål.

http://kurera.se/vitamin-k2-motverkar-problem-med-benskorhet/

En av Sveriges vanligaste folksjukdomar ökar. Benskörhet drabbar idag ung som gammal och har länge kopplats till brist på kalcium. Men senare studier visar att K-vitamin kan ge bättre benhälsa och minska risken för skört skelett. Läkaren Bertil Dahlgren reder ut.


tjej hoppar på
        bergshäll i solsken

Vitamin K2 motverkar problem med benskörhet

Mineraler/vitaminer 16 april, 2015

Studier på K2

13 större långtidsstudier visar att tillskott av K2-vitamin till äldre kvinnor och män minskar risken för osteoporosrelaterade benbrott. Studierna visar att:

 • Risken för lårbensfrakturer minskade med 77 procent.

 • Risken för frakturer i ryggen minskade med 60 procent.

 • Risken för alla andra frakturer minskade med 81 procent.


K2-vitamin

 • K-vitamin aktiverar särskilda proteiner som
  produceras i olika organ i kroppen.

 • K1 behövs för bildningen av vissa koagulations-
  faktorer i levern som är nödvändiga för att blodet
  ska kunna koagulera.

 • K2 behövs i andra organ än levern, framförallt för att
  bilda och upprätthålla ett starkt skelett och för att
  undvika kalcium-inlagringar i mjukdelar i kroppen,
  särskilt i blodkärlen.Läs mer om de olika K-vitaminerna här

En av Sveriges vanligaste folksjukdomar ökar. Benskörhet drabbar idag ung som gammal och har länge kopplats till brist på kalcium. Men senare studier visar att K-vitamin kan ge bättre benhälsa och minska risken för skört skelett. Läkaren Bertil Dahlgren reder ut.

Läs också: B12-vitamin viktigt för att minska frakturer

 
Facebook kurera

I många år har benskörhet kopplats till en brist på kalcium, D3-vitamin och fysisk träning. Men flera studier visar nu på att även K2-vitamin har stark koppling till sjukdomen.
– Flera studier har visat att god tillgång på vitamin K2 ger högre bentäthet och sänkt risk för benbrott, förklarar Bertil Dahlgren, läkare och specialist inom allmänmedicin  medicinsk rehabilitering och företagshälsovård
Han berättar om en studie som kom år 2008. Man följde drygt 70 000 sjuksköterskor USA under 10 år. De med högt intag av K2-vitamin, över 109 ug per dag, löpte en 30 procent lägre risk att bryta lårbenshalsen än övriga.

Bertil Dahlgren

Bertil Dahlgren, specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård.

Ingen bevisad effekt av kalcium
Kost rik på kalcium är en särskilt populär lösning för att motverka benskörhet.
– Teorin bygger på att skelettet innehåller mycket kalcium och att man vid benskörhet ser att skelettet blivit urkalkat. Enbart tillskott av kalcium har emellertid inte visat sig ha någon bevisad effekt vid benskörhet. Det finns flera samverkande faktorer. Här i Skandinavien är vi världsmästare på att dricka komjölk, ändå är vi ett av de länder som har mest skelett-problem. Den gamla tesen måste alltså ifrågasättas, förklarar Dahlgren.

Kalciumparadoxen
De flesta personer har inte brist på kalcium i kroppen. Däremot hamnar det på fel ställen vid brist på andra näringsämnen, särskilt vid brist på vitamin K2 samt D3, då kalcium vandrar ut från skelettet och lagras på olika ställen i bindväven och särskilt i artärväggarna. Detta kallas för ”kalciumparadoxen”; det är brist på kalcium i skelettet samtidigt som det är överskott av kalcium i andra vävnader, bland annat blodkärlen. När kalcium lagras i kärlväggarna, blir de både trängre och stelare. Den felande länken är brist på K2-vitamin.
– Vårt skelett innehåller proteiner som är en viktig del i bindväven. Ett av proteinerna i benets bindväv är osteokalcin som har till uppgift att binda kalk i skelettet. Brist på vitamin K2 har visat sig leda till färre bindningsställen vilket kan leda till sänkt kalkinnehåll i benet, säger Dahlgren.

Läs också – Överläkaren: ”Livsmedelsverkets rekommendationer för A-vitamin ökar risken för benskörhet”

Benskörhet ökar
På senare år har antalet drabbade av benskörhet har ökat lavinartat.
– En trolig förklaring är att vi rör oss för lite och att maten är industribehandlad och låg på mineraler och magnesium. Det är viktigt att vi tänker på att bygga upp ett starkt skelett från grunden. Det handlar om att investera i det som jag kallar ”benbanken”, att äta och träna rätt för att förebygga ett svagt skelett.

Komplettera vitaminer och mineraler med essentiella fettsyror och motion
Den nya produkten BenStark, vilken finns att köpa på bland annat hälsokostaffärer, innehåller precis de ämnen som särskilt behövs för att bygga ett starkt skelett: vitaminerna K2 och D3 samt mineralerna magnesium, koppar, bor, mangan och zink – och i rätt proportioner. För bästa resultat bör man komplettera med essentiella fettsyror, till exempel linfröolja samt benbyggande motion.

Läs också: Frukt och grönt minskar risk för frakturer

Av Emma V LarssonNyheter:
Kvinnor som tränar långdistanslöpning är ytterligare en kategori som kan vara i riskzonen för låg benmassa (BMD). Man har inte tittat direkt på K-vitamin i studien men de som vill ta ett kosttillskott i samband med träning kan lämpligen redan nu kombinera med vitaminet. Det är långtifrån säkert att det räcker med D-vitamin och kalk bara.

En studie finns publicerad i
Medicine and Science in Sports and Exercise
Volume 40, Number 12 2008

Prevalence of and Traits Associated With Low BMD Among Female Adolescent  Runners
Michelle T. Barrack; Mitchell J. Rauh; Jeanne F. Nichols


Kosttillskott med K2-vitamin

K2+

OsteK2+ innehåller K-vitamin tillsammans med D-vitamin
K2+ framställs av japanska fermenterade sojabönor och innehåller MenaQ7, ett naturligt vitamin K2 extrakt. För att öka upptaget av kalcium från maten är vitamin D3 tillsatt.  magnesium och kalcium.
Ordinationsmall och "lathund"

Osteolis

Osteolis innehåller K-vitamin tillsammans med D-vitamin, magnesium och kalcium.
 

Ordinationsmall och "lathund"


NattoK2
http://www.lifebutiken.se/produkter/vitaminer-mineraler/ovriga-vitaminer-mineraler/natto-k2-30-kap


Det finns fler alternativ med K2 som Du kan få bland övriga produker i Lifebutikerna

http://www.lifebutiken.se

Frågor och svar

Tidskrift för Hälsa.   Bertil Dahlgren Till ”Hälsa Svarar”

Läkemedel och nässlor, går det ihop.
Jag läste i HÄLSA nr 2 att man inte bör äta brännässla om man använder Waran.Jag undrar varför?
Kvinna från Göteborg

Svar: I nr2 2008 togs bara kombinationen med Waran upp mycket kort eftersom det inte var huvudämnet i frågan. Waran, ett blodförtunnande läkemedel hör till våra mest använda läkemedel och ett förtydligande är på plats. K-vitamin är en av de faktorer som bidrar till blodets koagulation, stelningsförmåga. Dagsbehovet anges för män till 80 mikrogram, kvinnor 65 mikrogram. Waran verkar blodförtunnande genom att motverka K-vitaminets stelningsförmåga. K-vitamin finns i ett flertal födoämnen men med stor variation i innehåll. Det förekommer i två former K1 och K2. K1-vitamin finns rikligt i gröna bladgrönsaker medan K2 vitamin bildas i tarmen från nyttiga bakterier och de finns i lägre koncentrationer i kött och animalier. Livsmedelsverket har en tabell över K-vitamininnehållet och ser man till att inta dessa livsmedel någorlunda jämnt så är man på den säkra sidan. Både Waran och K-vitamin är relativt långverkande så varierar K-vitamininnehållet en dag så gör det inte så mycket. Stora svängningar i intaget kan försvåra den inställning av dosen som läkaren gör med hjälp av de prover som tas regelbundet i samband med Waranbehandling. En varierad kost med dagligt intag av grönsaker är således bäst för att få en stabil behandlingseffekt samtidigt som man minskar risken för vitaminbrist. Den som äter mycket grönsaker i samband med Waranbehandling får inte någon större risk utan det som händer är att läkaren genom provernas resultat automatisk ställer in en något högre dos än vad man skulle ha gett till en person som är dålig på att äta grönsaker. Jag påminner om att man aldrig ska ändra på dosen på egen hand, är man osäker så be att få komma för en extra provtagning innan man ev. ändrar på en ordination.

Vitamin k1

Tabell 3. Gruppering av livsmedel efter innehåll av vitamin K1.

Hög halt
>100
mg/100g

Måttlig halt
20-100
mg/100g

Låg halt
<20 m
g/100g

Broccoli (110-290)

Avokado

Aubergine

Brysselkål (220-290)

Gröna bönor

Blomkål

Dill (280)

Gröna ärter

Bröd

Gråslök (190)

lsbergssallat

Bär (el sv vinbär)

Grönkål (120-480)

Kiwi

Champinjoner

Huvudsallat (100-160)

Lever (nöt)

Choklad

Majonnäs (140)

Margarin

Fisk

Persiljeblad (360-540)

Olivolja

Frukt (ej kiwi)

Pumpafröolja (110)

Pistaschnötter

Jordnötsolja

Rapsolja (30-1 50)

Rödkål

Kaffe

Sojaolja (145-260)

Salladskål

Kaffebröd, kakor m m

Spenat (270-400)

Sparris

Kronärtskocka

Vattenkrasse (250)

Surkål

Kycklinglever

Vitkål (100-150)

Svartavinbär

Kött

 

Vetekli

Unser

 

Blekselleri

Läsk

Purpurtång* (1385)

 

Lök

 

Kombu, kelp ** (66)

Majsolja

 

 

Mjöl, gryn

 

 

Mjölk

 

 

Nötter (ej pistasch)

 

 

Oliver

 

 

Ost, Keso

 

 

Paprika

 

 

Potatis

 

 

Rotfrukter

 

 

Smör

 

 

Solrosolja

 

 

Sparris

 

 

Squash

 

 

Te

 

 

Tistelfröolja

 

 

Tomat

 

 

Torkade bönor

 

 

Vin

 

 

Ägg

 

 

Öl

Det är fel att undvika K-vitaminrika födoämnen för vitaminet har fler uppgifter utöver att vara en faktor för blodstelnandet. Vitamin K kan hämma förkalkningen av kroppens kärl och minskar därigenom risken för blodproppar, minskar risk för benskörhet och därigenom minskar risken att råka ut för benbrott.  Vitaminet har betydelse för tillverkningen av äggviteämnet osteokalcin som har en viktig funktion när det gäller att ladda kalcium i skelettet. Personer med benskörhet lider ofta av K-vitaminbrist. Vitaminet är en kraftfull antioxidant och högre blodvärden med K-vitamin minskar risken för artros i händer och knäleder. Man bör således inte avstå från nässlor och vitaminrika födoämnen men det viktiga är att äta ungefär samma mängd varje dag och även ta upp intaget av K-vitaminrika livsmedel med läkaren i samband med Waran-blodprovskontrollerna.

Bertil Dahlgren


Bertil Dahlgren Till "Fråga doktorn om naturmedel"

Hej, det vore bra och roligt att få läsa om vilka livsmedel och
grönsaker som innehåller K-vitaminer. Jag har börjat äta Waran
(på grund av förmaksflimmer) och har hört att K-vitaminer kan
till en del motverka effekten av Waran. Vad ska man äta och vad ska man undvika?
"Margit"

Svar:
K-vitamin har fått sitt namn efter förmågan att stilla blödningar,
dvs. få blodet att koagulera. Ibland har man dock ökad stelningsförmåga i blodet och det kan leda till blodproppar. Vid dessa tillstånd ges ofta olika slags blodförtunnande läkemedel och ett av de mera kraftiga är Waran.
En varierad kost med dagligt intag av grönsaker är bäst för att få
en stabil behandlingseffekt. En del livsmedel, främst gröna
grönsaker som är rika på vitamin K, kan i viss mån motverka
effekten av Waran. Detta saknar dock betydelse om du äter normala
mängder grönsaker varje dag. Undvik alltför stora variationer i
kosthållningen. Om du vill banta, fasta eller gå över till vegetarisk
kost, måste du informera mottagningen som sköter din behandling.
Detsamma gäller om du blir sjuk och tappar aptiten och inte kan äta
ordentligt. En lättläst tabell över K-vitamininnehållet kan man hitta
på Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se. "Tabell 3." Den är på
1 A4 sida och tar upp grönsaker, bär, fetter och animalier. Att äta
spenat, kål och andra gröna grönsaker behöver man inte undvika men man måste kanske höja dosen något. Det ser läkaren som kontrollerar de blodprover som man måste ta regelbundet när man tar Waran. Man ska undvika att äta stora mängder av grönsaker veckan innan en provtagning om man sedan inte tänker fortsätta med samma höga grönsakskonsumtion. Det kan då bli så att läkaren ordinerar en något för hög dos vilket kan innebära risker i vissa lägen. Ibland ges
rådet att man ska undvika grönsaker men det är att göra det väl
enkelt för grönsaker är hälsosamma och kan skydda bl.a. mot
hjärtsjukdomar.

Omega-3 rika oljor som fiskolja innehåller inte K-vitamin och de
ändrar heller inte på Waran-blodvärdet när Du går på kontroller.
Man ska dock tänka på att speciellt höga doser av fiskolja
verkar blodförtunnande i sig även om det inte syns på "Waran-provet". Omega-3 rika oljor kan dock vara fördelaktiga för hjärtat och det är normalt inget som hindrar att man kombinerar dessa med Waran men undvik höga doser och informera läkaren som skriver ut Waran. Vissa naturläkemedel kan öka kroppens nedbrytning av Waran och på så sätt minska effekten. Detta gäller huvudsakligen
naturläkemedel med Johannesört.

Bertil Dahlgren

Bertil Dahlgren Till "Fråga doktorn om naturmedel"

Jag undrar om jag kan använda dessa naturmedel. Det gäller Johannesört, grönt te eller Cool Down och ginkgo biloba. Jag har läst att grönt te innehåller K-vitamin. Är det i sådan mängd att det påverkar min medicinering med Trombyl? När jag provade ginkgo biloba sist fick jag huvudvärk och då blev jag tveksam att fortsätta. Jag hade en liten hjärntrombos 1993 och haft flera TIA-attacker. Jag har fibromyalgi och äter Jictin och Litozin. Dessutom använder jag Q10, omega-3, Rosenrot, Kyolic och vitaminer. Jag har haft Atacand för blodtrycket men fick sluta med det eftersom jag fick besvärliga biverkningar i form av förkylningssymtom. Blodtrycket ligger bra ändå nu. Men skulle jag behöva börja med blodtrycksmedicin igen kan jag ändå använda dessa naturmedel?
”Ingrid”

Hej Ingrid!
När man tar flera läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott samtidigt ökar osäkerheten beträffande hur de eventuellt samverkar eller stör varandras funktion. Ett kort ”ja eller nej” svar är svårt att ge med fullständig säkerhet men jag ska ge en del information som Du kan ta till dig och gärna ta med inför nästa läkemedelsförskrivningstillfälle.
Gröna blad innehåller K-vitamin och det gäller även gröna-te-blad.
Dagsintaget från te blir dock litet jämfört med annat intag från födan
så det är inget problem när det gäller läkemedel.K-vitaminet påverkar heller inte Trombyl (acetylsalicylsyra) i någon egentlig grad, det gäller främst det starkare blodförtunnande läkemedlet Waran. I
bipacksedeln till naturläkemedlen med ginkgo biloba, (extrakt från
kinesiskt tempelträd) anges: ”Personer som regelbundet använder
läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t e x antikoagulantia och acetylsalicylsyra) bör rådgöra med sin läkare före användning av ginkgo biloba”. Den aspekt som ska tas upp är möjligheten till förstärkt effekt som kan uppstå. En sådan effekt är oftast värdefull men den kan även innebära risker för de som har förhöjd risk att få blödningar. I många fall känner läkaren att behandlingen med bara Trombyl är väl ”klen” och då är det bara en fördel att ge extra ginkgo biloba. Det framgår inte av brevet om Du fick TIA (småproppar och blodcirkulationsnedsättningsattacker i hjärnan) medan Du medicinerade med Trombyl. Det är en faktor som läkaren även ska beakta. Huvudvärk är en relativt vanlig biverkan av ginkgo biloba och man kan då börja med en låg dos de första veckorna. Ingefära i Jictin, antioxidanter i Litozin, Q10, omega-3, vitlök i Koylic och E-.vitamin i vitamintabletterna kan var för sig ha en lätt blodförtunnande effekt även om den är av låg grad. Om du börjar med blodtrycksmedicin igen är det dock inget bekymmer. Johannesört kan öka omsättningen i kroppen av vissa blodtrycksmediciner och det kan leda till att den dos som man tar efter kontroller och inställning av trycket blir något högre. Beträffande blodtrycksmedicinering allmänt är det ett marginellt problem. Det som kan ge en fundering är den blodförtunnande effekten. En del blodprover kan ge ytterligare vägledning och ta upp även detta inför nästa förskrivningstillfälle.

Bertil Dahlgren
NattoPharma
Bättre benhälsa med k-vitamin
Osteolis från Bioaktiva

http://www.vitamink2.org/

http://www.menaq7.com/

Har du frågor om K2 -vitamin kan du även få dem besvarade via sidan:

http://k2vitamin.se/


Facebooksida: https://www.facebook.com/k2vitaminSweden

Om K-vitamin vars effekt kan hämms av andra vitaminer som ges i hög dos:
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminK/


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2016-09-14