D-vitamin
 
Introduktion
 
 

Frågor
och svar

Länkar
 

 


D-vitamin eller kalciferol är ett fettlösligt vitamin som förekommer flera former där de viktigaste är vitamin Doch D3. Ergosterol eller vitamin D2 förekommer främst i vegetabilier, främst spannmål, och 7-dehydrokolesterol, vitamin D3, i animalieprodukter (kött, lever). D-vitaminbrist leder till rakitis hos barn och till benuppmjukning (osteomalaci) hos vuxna.De tidigare rekommendationerna om D-vitamin kan vara för låga för stora delar av befolkningen visar nyare undersökningar. Se livsmedelsverkets rekommendationer:

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13827&epslanguage=SV

Se en artikel i läkartidningen:

D-vitamin – möjlig aktör vid vanliga folksjukdomar

D-vitamin har hittills setts som betydelsefullt för att motverka osteoporos; enligt SBU bör D-vitaminbehandling (i kombination med kalcium) övervägas till de flesta över 80 års ålder. Men nya forskningsrön tyder nu på att synen på D-vitamin måste vidgas och omvärderas. D-vitaminbrist/-insufficiens tycks nämligen vara en väsentlig riskfaktor för vanliga cancersjukdomar, diabetes, autoimmuna och neuropsykiatriska sjukdomar samt hjärt–kärlsjukdomar. Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter. Här gäller också att balansera solråden och väga risk mot nytta.

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=6327

Ordinationsmall D-vitamin:
Ordinationsmall1
Ordinationsmall2- Dettre


Frågor och svar 
Kosttillskott med D-vitamin i högre dosering. http://www.holistic.se/produkter/dvitamin.html  Kosttillskott med D-vitamin i högre dosering.
http://www.vitalinescandinavia.se/
Kosttillskott med D-vitamin i högre dosering. Ordinationsmall


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2009-09-23